Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen N ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
N. J. C. M.
1 Peters J.A.
N.V. "Broodfabriek Ceres"
1 Sasse H.M. Commissaris 1911 1920
N.V. "De Leidsche Bouwvereniging"
1 Obreen H.L.A. Commissaris, Penningmeester (tijdelijk) 1882 1889
1 Obreen H.L.A. Commissaris 1890 1891
1 Kroon A.W. Commissaris *Voorzitter 1903 1914
1 Vries E. de Voorzitter 1920 1920
1 Jaeger D. Commissaris 1920 1920
N.V. "De Leidsche Broodfabriek"
1 Krantz B.F. Commissaris 1867 1878
1 Iterson JAz. J.E. Commissaris *Secretaris 1872 1889
1 Driessen P.L.C. Commissaris *Voorzitter 1890 1903
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Commissaris 1890 1900
1 Kroon A.W. Commissaris 1903 1914
1 Hartevelt Az. J. Commissaris 1911 1914
1 Jaeger D. Commissaris 1920 1920
N.V. "De Leidsche Dekenfabriek"
1 Obreen H.L.A. Commissaris *Secretaris 1888 1891
1 Was F. President-commissaris 1888 1900
1 Stürler A.L. de Commissaris 1888 1889
1 Stürler A.L. de Commissaris *Secretaris, wnd. 1890 1895
N.V. "De Leidsche Katoenvlechterij en Nettenfabriek v/h Jaeger & Co. "
1 Alma Lz. P. Commissaris 1892 1900
1 Jaeger D. Directeur, adjunct 1908 1920
1 Hartevelt Az. J. Commissaris 1911 1914
N.V. "De Leidsche Sleepstoombootmaatschappij"
1 Hartevelt Az. J. Voorzitter *Secretaris 1890 1894
N.V. "De Leidsche Stoombootmaatschappij de Volharding"
1 Deckhuyzen M.C. Commissaris 1903 1920
N.V. "Maatschappij tot exploitatie van het Badhuis te Leiden"
1 Obreen H.L.A. Commissaris 1890 1891
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Commissaris 1890 1895
N.V. "Nationaal Veem"
1 Fokker A.J. Commissaris 1920 1920
N.V. Chemische Fabriek "Hollandia"
1 Stürler A.L. de Commissaris 1890 1892
N.V. Leidsche Brand-assurantiemaatschappij
1 Lisman M.H.A. Commissaris 1867 1875
1 Scheltema J. Commissaris 1867 1875
N.V. Leidsche Volkskeuken
1 Scheltema J. Bestuurslid *Penningmeester 1872 1873
1 Lisman M.H.A. Bestuurslid *President 1876 1881
1 Poole S. le Bestuurslid 1881 1881
N.V. Mij. tot exploitatie van het Badhuis te Leiden
1 Obreen H.L.A. Commissaris 1887 1891
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Commissaris 1887 1889
N.V. Verz. Mij. "Vooruit"
1 Kooistra F. Commissaris 1929 1941
Nationaal Fonds ter onderst. v. nagel. betr. v. gevallen mil. in N. Indi
1 Hamel J.A. van Voorzitter 1911 1911
Nationaal Park "De Hoge Veluwe"
1 Postma J.K.T. Bestuurslid
Nationale Ver. tot steun aan Miliciens, afd. Leiden e.o.
1 Hamel J.A. van Bestuurslid 1908 1914
1 Poole S.J. le Bestuurslid 1908 1914
1 Gijselaar N.C. de Ere-voorzitter 1920 1920
Nationale Woningraad
1 Oostveen H. Bestuurslid 1939
1 Oostveen H. Bestuurslid 1940
Natiopnaal Fonds Sport Gehandicapten, Den Haag
1 Michiels v. Kessenich A.T.P.E.M. Bestuurslid
Natuurwetenschappelijke Ver. "Aesculapius"
1 Boon Mesch A.H. van der Beschermheer 1865 1866
Ned. Aannemers- & Patroonsbond voor de Bouwnijverheid in Ned.
1 Huurman B.J. Secretaris / Penningmeester 1937 1940
Ned. Aannemersbond, afd. Leiden
1 Zitman J. Penningmeester 1908 1920
1 Huurman B.J. Voorzitter 1908 1908
1 Planjer H.J. Voorzitter 1911 1920
1 Huurman Dz. B.J. Lid 1926
1 Splinter Gz. J. Secretaris 1926
Ned. Bank
1 Was F. Adviseur 1885
Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden
1 Puttkammer J.N. van Secretaris *Penningmeester *Bibliothecaris 1844 1873
1 Rutgers A. Bestuurder *President 1852 1875
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Voorzitter 1856 1858
1 Moen J.B. de Bestuurder 1858 1865
1 Tichler P.L. Bestuurder 1863 1867
1 Meerburg S.A. Bestuurder 1864 1866
1 Stoffels H.P.C. Bestuurder 1867 1873
1 Lisman M.H.A. Bestuurslid 1876 1892
1 Bredius J. Bestuurslid 1892 1892
1 Kempen A.E. van Bestuurslid 1894 1897
1 Corts A. Bestuurslid 1899 1914
1 Corts A. Bestuurslid 1911
1 Corts A. Bestuurslid 1912
1 Briët P.E. Voorzitter 1914
Ned. Blindeninstituut, te Amsterdam
1 Kneppelhout v. Sterkenburg K.J.F.C. Correspondent 1858 1869
Ned. Bond van R. K. handels-, kantoor- en winkelbedienden, afd. Leiden
1 Heemskerk P. Voorzitter 1911 1914
Ned. Bond van zeepfabrikanten
1 Sanders J.F.X. Voorzitter 1937 1938
Ned. Bond voor Post- en Telegraafbeambten "de Post", afd. Leiden
1 Kooistra F. Voorzitter Muziekvereniging "H.M.Koningin Wilhelmina" 1900 1903
Ned. Centr. Bond van Chr. arbeiders i. d. voeding- en genotmidd. bedrijven
1 Kuivenhoven D.M. Voorzitter, vakgroep verduurz.levensmiddelen 1920 1920
Ned. Centrum Buitenlanders
1 Demirbas N. Beleidsmedewerker 1988 1996
Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afd. Leiden
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Thesaurier 1839 1866
1 Outeren G.P. van Bestuurder *voorzitter 1839 1854
1 Outeren J. van Secretaris *Voorzitter *Penningmeester 1843 1884
1 Tollens H.P.J. Bestuurder *Penningmeester 1858 1877
1 Bijleveld R.Th. Bestuurder *Secretaris 1865 1877
1 Buttingha Wichers N.L.J. van Bestuurslid 1890 1892
1 Lip J.C. van der Secretaris / penningmeester *bestuurslid 1894 1903
1 Bosman A.G. 1940 1941
Ned. Genootschap tot Zedelijke verbetering van gevangenen
1 Würtz H.P.H. Bestuurslid 1937 1941
Ned. Genootschap tot Zedelijke verbetering van gevangenen, afd. Leiden
1 Bemmelen J.M. van Bestuurslid 1937
Ned. Genootschap v. Informatica (NGI)
1 Kradolfer J.W.A. Voorzitter, vice-Vz. 1998
Ned. Genootschap van Leraren
1 Bleijie W. Lid
Ned. Grafische Bond
1 Rosmalen A. van Penningmeester 1920 1920
Ned. Gustaaf Adolf Vereniging, Hoofdbestuur
1 Knappert L. Voorzitter 1908 1914
Ned. Handelmaatschappij, kiesdistrict Leiden
1 Poole S.J. le Commissaris 1859 1866
1 Fremery P.I. de Plv.commissaris 1859 1882
1 Krantz B.F. Plv.commissaris 1867 1878
1 Scheltema J. Plv.commissaris 1882 1882
1 Poole S. le Plv.commissaris 1883 1889
1 Poole S. le Commissaris 1890 1891
Ned. Herv. Diaconie
1 Reijden J.A. van der Collectant 1920
Ned. Herv. Gem.
1 Bake J. Ouderling 1822 1823
1 Hartevelt Jz. A. Ouderling 1827 1832
1 Kaathoven C.W.H. van Ouderling 1831 1832
1 Boon Mesch A.H. van der Ouderling 1834 1852
1 Gevers H. Ouderling 1836 1841
1 Puttkammer J.N. van Ouderling 1836 1837
1 Moen J.B. de Ouderling 1838 1855
1 Baert W.C. Ouderling 1838 1839
1 Rutgers A. Ouderling 1840 1846
1 Wttewaall B.W. Ouderling 1847 1850
1 Stoffels H.P.C. Diaken 1852 1852
1 Tichler P.L. Ouderling 1852 1867
1 Huyser H.C. Ouderling 1854 1859
1 Scheltema J. Diaken *Ouderling 1856 1873
1 Damsté Wilhelmy G. Diaken 1856 1867
1 Hartevelt H.C. Diaken 1858 1868
1 Suringar L.D. Diaken 1861 1868
1 Geus G.A. de Ouderling 1863 1870
1 Eigeman A.H. Ouderling 1869 1878
1 Hasselbach J.J. Collectant, Voorzitter, vice- 1869 1882
1 Mulder P.J. Diaken, Secretaris 1869 1889
1 Hoeken P.J. van Diaken 1872 1882
1 Tieleman C.C. Diaken 1875 1879
1 Bredius J. Ouderling 1879 1879
1 Pera W. Ouderling 1885 1887
1 Mulder P.J. Diaken 1892 1899
1 Lip J.C. van der Lid 1903
1 Corts A. Voorzitter, vice- 1903
1 Sasse H.M. Secretaris 1903
1 Briët P.E. Diaken 1908 1914
1 Mulder P.J. Diaken 1911 1911
1 Huurman B.J. Diaken 1911 1914
1 Mulder J.P. Diaken 1914 1920
1 Lip J.C. van der Voorzitter 1920
1 Elkerbout F. Ouderling 1926 1941
1 Lekkerkerker G. Ouderling 1930 1938
Ned. Herv. Gem. , Cie. ter verkrijging behoorlijk predikanten tractement
1 Meijnen J.B. Voorzitter 1920 1920
Ned. Herv. Gem. , Cie. v. Financin
1 Wilbrink Jac. Lid 1930 1938
Ned. Herv. Gem. , Cie. van toezicht op het Godsdienstigonderwijs
1 Eigeman A.H. Quaestor 1872 1880
Ned. Herv. Gem. , Classicaal bestuur
1 Boon Mesch A.H. van der Bestuurslid 1872 1874
1 Rutgers A. Lid 1872 1874
1 Bredius J. Bestuurslid 1881 1887
Ned. Herv. Gem. , College van colectanten
1 Reijden J.A. van der Lid 1920 1920
Ned. Herv. Gem. , College van collectanten voor de diaconie-armen
1 Splinter Gz. J. Lid 1908 1914
Ned. Herv. Gem. , College van Notabelen
1 Boon Mesch A.H. van der Voorzitter 1870 1874
1 Kaathoven C.W.H. van Lid 1872 1875
1 Meijnen J.B. Voorzitter, vice- 1890 1920
1 Sasse H.M. Lid *Secretaris, 2e 1892 1894
1 Lip J.C. van der Lid *Voorzitter, 2e 1895 1899
1 Huurman B.J. Lid 1903 1908
Ned. Herv. Gem. , Gemeentecommissie
1 Puttkammer J.N. van Lid *Secretaris *Voorzitter, vice- 1846 1869
1 Lisman M.H.A. Lid *President *Vice-president 1852 1889
1 Rutgers A. Lid *President *Vice-president *Voorzitter 1852 1875
1 Cock H. Lid 1856 1866
1 Krantz B.F. Lid 1856 1860
1 Scheltema J. Secretaris 1858 1869
1 Kneppelhout v. Sterkenburg K.J.F.C. Lid 1863 1869
1 Tichler P.L. Lid 1868 1874
1 Wttewaall B.W. Lid 1868 1869
1 Cock C. Lid 1868 1869
1 Geus G.A. de Lid 1871 1871
1 Suringar L.D. Lid 1874 1880
1 Bredius J. Lid *Vice-voorzitter 1880 1889
1 Hoeken P.J. van Lid *Voorzitter, vice- 1884 1914
1 Lisman M.H.A. Voorzitter 1890 1892
1 Bredius J. Voorzitter, vice- 1890 1892
1 Kempen A.E. van Lid *Secretaris *Voorzitter 1892 1900
1 Sasse H.M. Lid *Secretaris 1895 1920
1 Lip J.C. van der Lid *Voorzitter 1900 1920
1 Mulder P.J. Lid 1903 1920
Ned. Herv. Gem. , Kiescollege
1 Lisman M.H.A. Lid 1869 1892
1 Kaathoven C.W.H. van Lid 1869 1878
1 Boon Mesch A.H. van der Lid 1869 1874
1 Hubrecht C.W. Lid 1869 1872
1 Tichler P.L. Lid 1869 1874
1 Kneppelhout v. Sterkenburg K.J.F.C. Lid 1869 1869
1 Scheltema J. Lid 1869 1869
1 Cock C. Lid 1869 1908
1 Brandeler W.C. van den Lid 1869 1875
1 Rutgers A. Lid 1869 1873
1 Bredius J. Lid 1881 1892
1 Hoeken P.J. van Lid 1884 1914
1 Meijnen J.B. Lid 1892 1914
1 Kempen A.E. van Lid 1893 1900
1 Sasse H.M. Lid 1895 1914
1 Mulder P.J. Lid 1900 1914
1 Kuivenhoven D.M. Lid 1900 1903
1 Elkerbout F. Lid 1903 1903
1 Lip J.C. van der Lid 1908 1914
1 Huurman B.J. Lid 1908 1908
Ned. Herv. Gem. , Provinciaal Kerkbestuur Zuid-Holland
1 Rutgers A. Bestuurslid 1875 1875
Ned. Herv. Gem. , Ver. van Kerkeraadsleden en gemachtigden
1 Mulder P.J. Bestuurslid 1903 1903
Ned. Herv. Kerk
1 Bleijie W. Ouderling / Kerkvoogd
1 Peters J.A.
Ned. Herv. Kerk, wijkgemeente Hoogl. kerk
1 As F.M. van lid
Ned. Herv. Kiesvereniging "De Ned. Herv. Kerk"
1 Meijnen J.B. Lid 1926
Ned. Herv. Kiesvereniging "Geloof & Belijdenis"
1 Elkerbout F. Lid 1926
Ned. Jeugdgemeenschap
1 Haan-Groen N.A. den Voorzitster, vice- 1966
Ned. Kath. Sportbond Leiden
1 Biegstraaten P.F.S. Voorzitter
Ned. Kring van Politicologen
1 Hoekema J.Th. Lid
Ned. Mettray, afd. Leiden
1 Rieu P. du Voorzitter 1867 1883
1 Fremery P.I. de Penningmeester 1867 1877
1 Baert W.C. Bestuurslid 1867 1867
1 Librecht Lezwijn P.C. Bestuurslid 1867 1884
Ned. Mij. ter bevordering der Nijverheid te Haarlem, afd. Leiden
1 Boon Mesch A.H. van der Bestuurder *Commissaris *Voorzitter 1831 1874
1 Hoeven J. van der Bestuurder 1834 1854
1 Baert W.C. Penningmeester 1840 1845
1 Moen J.B. de Bestuurder 1842 1844
1 Breuk H.R. de Bestuurder 1848 1856
1 Meerburg S.A. Bestuurder 1849 1858
1 Stoffels H.P.C. Bestuurder 1852 1856
Ned. Mij. ter bevordering der Nijverheid, afd. Leiden
1 Tollens H.P.J. Bestuurder 1865 1873
1 Scheltema J. Bestuurder 1868 1868
1 Bijleveld R.Th. Bestuurder 1868 1868
1 Hoeven J. van der Bestuurslid 1874 1877
1 Poole L.G. le Bestuurslid 1876 1878
1 Stürler A.L. de Secretaris / Voorzitter 1877 1889
1 Lisman M.H.A. Bestuurslid 1878 1881
1 Zillesen P. Bestuurslid 1886 1887
1 Tieleman C.C. Bestuurslid 1889 1889
Ned. Mij. ter Bevordering van Nijverheid, dep. Leiden
1 Stürler A.L. de Voorzitter *Bestuurslid*vice-voorzitter 1890 1895
1 Tieleman C.C. Bestuurslid 1890 1900
1 Verhey v. Wijk W.F. Secretaris *Bestuurslid *Voorzitter 1890 1920
1 Kempen A.E. van Bestuurslid *Secretaris 1891 1899
1 Poole S.J. le Bestuurslid *Secretaris 1891 1895
1 Hartevelt Az. J. Secretaris / Voorzitter 1900 1914
1 Jaeger D. Secretaris 1914 1914
Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst, afd. Leiden
1 Iterson JAz. J.E. Secretaris, 2e *Voorzitter 1874 1889
1 Rhijn A. van Voorzitter *Secretaris / Penningmeester 1880 1881
Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst, afd. Leiden e.o.
1 Nijkamp A. Secretaris / penningmeester 1885 1886
1 Stigter D. Voorzitter 1908 1908
1 Rhijn A. van Voorzitter 1920 1920
Ned. Mij. van Nijverheid & Handel
1 Postma J.K.T. Hoofdbestuurslid
Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde, afd. Leiden e.o.
1 Romburgh F. van Bestuurslid *Secretaris 1893 1914
Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel
1 Vos M.B. Secretaris 1926
Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel afd. Leiden
1 Bosman A.G. Lid 1929 1941
Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde
1 Romburgh F. van Secretaris 1911
Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, afd. Leiden e.o.
1 Obreen H.L.A. Voorzitter 1878 1884
1 Stokhuyzen F. Secretaris 1878 1880
Ned. Mil. Ver. "Onze Vloot"
1 Ridder N. de Bestuurslid 1908
1 Heeres J.E. Voorzitter, plv. 1908
1 Poole S.J. le Bestuurslid 1911
1 Reimeringer Gz. A.L. Voorzitter 1911
Ned. Natuurhistorische Ver. , afd. Leiden
1 Lidth de Jeude Th.W. van Voorzitter, vice- 1908 1908
Ned. Onderling Pensioen- en Weduwefonds, te Leiden
1 Sande M.G. ten Commissaris 1863 1867
1 Hubrecht C.W. Commissaris 1863 1871
Ned. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden
1 Goeje M.J. Ere-voorzitter 1867 1879
Ned. Padvinders Organisatie
1 Poole S.J. le Voorzitter 1914
Ned. Pensioenvereniging van Rijksambtenaren, afd. Leiden
1 Witmans Mz. A.I. Voorzitter 1903 1903
1 Kooistra F. Voorzitter, vice- 1903 1911
Ned. Pensioenvereniging voor werklieden, afd. Leiden
1 Donner J.H. Bestuurslid 1886 1887
1 Verhey v. Wijk W.F. Bestuurslid 1889 1889
Ned. Pensioenvereniging voor Werklieden, afd. Leiden
1 Verhey v. Wijk W.F. Bestuurslid 1890 1914
Ned. Protestantenbond, afd. Leiden
1 Damsté Wilhelmy G. Bestuurslid 1879 1881
1 Hartevelt H.C. Bestuurslid 1880 1880
1 Eerdmans B.D. Bestuurslid 1903 1903
1 Kokxhoorn G.H. Bestuurslid 1908 1908
1 Knappert L. Voorzitter 1911 1914
1 Vos J.M. Lid, Secretaris (1931) 1926
Ned. R. K. Bond van Hotel-Caf-Restauranthouders en Slijters te Utrecht
1 Coster E.J. Afd.Leiden, vice-voorzitter 1920 1935
Ned. R. K. Middenstand
1 Klugt M.B. van der Bestuurslid
Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden
1 Lombert H. Penningmeester, 2e 1911 1914
Ned. R. K. Volksbond, afd. Leiden, Cie. voor een eigen gebouw
1 Lombert H. Secretaris / Penningmeester 1911 1914
Ned. Schaakbond, afd. Leiden
1 Rhijn A. van Praeses 1893 1895
1 Dissel E.F. van Vice-praeses 1895 1895
Ned. Schildersgezellenbond, afd. Leiden
1 Groeneveld T. Voorzitter 1908 1908
Ned. Toneelverbond
1 Itallie-v. Embden H.W.B. Pres. 1937 1938
1 Bosman A.G. Lid 1937 1938
Ned. Ver. "Onze Vloot", afd. Leiden e.o.
1 Goeje M.J. Bestuurslid 1908 1908
1 Kroon A.W. Bestuurslid 1908 1914
1 Ridder N. de Bestuurslid 1908 1908
1 Heeres J.E. Plv.voorzitter 1908 1908
1 Fokker A.J. Bestuurslid 1914 1914
Ned. Ver. Bescherming Voetgangers
1 Mar J.N. de la
Ned. Ver. oprichting v. Herstellingsoorden voor Handels-en Kantoorbed.
1 Filippo WFz. H. Voorzitter Prop.cie. voor Leiden e.o. 1908 1908
Ned. Ver. tot afschaffing van Alcoholhoudende dranken, afd. Leiden
1 Eck D.A. van Voorzitter 1911 1911
Ned. Ver. tot afschaffing van sterke drank, afd. Leiden
1 Dercksen J.M.E. Secretaris / Penningmeester 1859 1866
Ned. Ver. tot afschaffing van sterke drank, afd. Leiden II
1 Sijtsma K. Penningmeester 1899 1899
Ned. Ver. tot bescherming van dieren afd. Leiden e.o.
1 Sande Bakhuyzen A. van de Beschermheer 1937 1941
Ned. Ver. tot bevordering v. arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten
1 Stralen J.J. van Lid 1940
Ned. Ver. tot Integratie v. Homoseksualiteit (COC) afd. Den Haag/Leiden
1 Putten J.J.B. van der Secretaris 1978
Ned. Ver. v. Luchtbescherming
1 Sande Bakhuyzen A. van de Ere-voorzitter 1940 1941
Ned. Ver. van Suikerzieken
1 Jong M. de Voorzitter 1970
Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium"
1 Bosch J. Voorzitter 1911
1 Briët P.E. Adviseur 1911
Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden
1 Pera W. Commissaris van toezicht 1893 1903
1 Bosch J. Voorzitter 1897 1914
1 Elkerbout F. Penningmeester, 2e > 1e 1900 1914
Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden, Cie van Advies
1 Briët P.E. Lid *Voorzitter 1908 1920
Ned. Zendelinggenootschap, afd. Leiden
1 Moen J.B. de Bestuurslid 1863 1865
1 Tichler P.L. Penningmeester 1866 1871
1 Eigeman A.H. Bestuurslid 1872 1880
Ned. Zendingsgenootschap, afd. Leiden
1 Knappert L. Penningmeester 1908 1908
Ned. Zuid Afrika vereniging
1 Elst A. van der Secretaris 1914
Ned. Zuid Afrika vereniging, afd. Leiden e.o.
1 Elst A. van der Secretaris 1914 1914
1 Elst A. van der Secretaris 1920 1920
Nederduits Herv. kerk
1 Huurman Dz. B.J. Diaken 1911
1 Mulder J.P. Diaken 1911
Nederduits Herv. kerk, Diakenen
1 Briët P.E. Voorzitter 1914
Nederduits Herv. kerk, kiescollege
1 Lip J.C. van der Lid 1915
Nederlands Fabrikaat afd. Leiden
1 Knibbe P.G. Secretaris / Penningmeester 1929 1938
Nederlands Padvindstersgilde
1 Haan-Groen N.A. den Landelijk presidente 1966
Netwerk Bouwen & Wonen van het NIROV
1 Lenferink H.J.J. lid curatorium
NFSG (Ned. Fonds Sport Gehandicapten)
1 Elzenga C. Regie-manager
Nieman Holding B. V. , Projectontw. Mij.
1 Kret A.J. Commissaris
Niet vermeld
1 Stoffels H.P.C. Vroedmeester 1852 1855
1 Stoffels H.P.C. Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1867 1876
1 Laat de Kanter L.M. de Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1877 1893
1 Bool H.J. Gecommitteerde tot het werk der fabrieken 1888 1891
Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij
1 Leembruggen A.C. Correspondent 1842 1854
Noorlander Beheer Nederland B. V.
1 Kret A.J. Commissaris
NS
1 Postma J.K.T. Overheids commissaris
NVVH, Ver. tot verzorg. v. kl. kinderen
1 Bosman A.G. Presidente 1929 1930

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout