vorige Buurt: 179.Weidenburg 180. Hertogdom van Orleans volgende Buurt: 181.Scheidenburg

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

opte zuytzijde van de Langegraft / beginnende op den houck van de westzijde van de lange Scheystraet / lopende de Langegraft langs westwaerts aen tot aen de oostzijde van de Westdwersgraft / begrijpende in hem het Fockerstraetgen ten wederzijden / ende de slopgens daeronder behoorende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 68 vso - 69, 29-08-1624)

Geschiedenis:

Op 29-08-1624 gesticht op verzoek van de geburen. Feitelijk is de bebouwing onttrokken aan de vier jaar eerder gestichte buurt Weidenburg, hoewel dit niet als zodanig wordt vermeld. De reden zal zijn geweest dat inmiddels het Fockerstraatje en enkele slopjes binnen het taerling waren gebouwd, zodat de oorspronkelijke buurt te groot werd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso - 49, 06-08-1620)

Harman Pruys, heer van de Buyrt genaemt Orliens en Matthijs Vassier, lakenwerker, verklaren op verzoek van Michiel Plumes, greinwerker, dat Catharina Bouton, zijn gewezen vrouw, is overleden en vervolgens op 15-04-1674 is begraven. Pruys zegt dat hem als heer van de buyrt (volgens gewoonte ende ordre van de buyrten) sulcx is bekent gemaeckt voor 't begraven ende voorts sij beyde deposanten dat sij met de voorsz. Afgestorvene op den voors. 15e April hebben te begraven gegaen.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Y fol. 290, 09-03-1675)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Couvreur, Jan - 29-08-1624 2 ? *
Morel, Louys - 18-09-1627 1 *
Bourset, Jacob - 14-09-1634 1 v *
Provoost, Jan - 10-09-1645 1 v *
Martijn, Jan - 02-09-1649 1 o *
Hublo, Augustus - 24-08-1656 1  
Pruys, Aernout - 19-07-1670 1 v  
Renaer, Pieter - 28-01-1681 1  
Mortier, Isaack de - 09-02-1685 1  
Brul, Pieter - 31-08-1719 3  
Wingen, Joost van - 16-05-1720 1  
Segon, Isaac - 25-09-1732 1  
Kaa, Isaac van der - 26-09-1737 2  
Laaken, Frans van der - 10-07-1766 3 v  
Thijssen, Hendrik - 28-01-1789 1 v  
Bedier, Nicolaas - 21-01-1790 1 v  
Smit, Jan - 14-06-1792 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl