vorige Buurt: 25.Koepoortsgracht 26. Zevenhuizen volgende Buurt: 27.Oost Friesland

 

6. Krauwelsteeg 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk   12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 15. Sint Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 17. Nieuwe Rijk   18. Prily (Koevoet), Graafschap-   20. Meyenburg 
(Klik voor andere kaart) 21. Land van Beloften   22. Vreugdenrijk   23. Jericho of Jeruzalem   24. Vliet   25. Koepoortsgracht   26. Zevenhuizen   27. Oost Friesland   28. Compostel   29. Blik op de Aaszak   32. Nieuwland   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen den houck van de Nieuwe Steech / ende eyndende aen de Clockstege / ende zulcx den groten Bagijnhoff daerinne mede begrepen / van gelijcken aen de Coepoortsgraft tot den houck van den Vliet.

(SA II inv. nr. 45 fol. 270 vso - 271, 15-03-1590)

aen de zuytsijde van 't Steenschuyr / beginnende aen de Nyeuwesteech met de huysinge van mr. Michiel Florisz., chirurgijn (i.m.: Dominicus van de Pluym) / ende westwaers lopende totte Falide Bagijnhoff / mede begrijpende 't selve Falide Bagijnhoff in 't geheel / de Commanduyrstege aen wedersijden / gelijck aen de Heerenstraet van 't Steenschuyr aff tot de Dwersheerenstraet / mitsgaders de zuytsijde van de selve Dwersheerenstraet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 39 vso - 40, 02-11-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Zevenhuysen no. xxvj / Begint van de Nieuwebrugge tot 't Falide Bagijnhof toe / ende van der Vliet tot de Coepoortsgraft toe / plach te hebben huysen of cameren 41.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12 vso)

Op 15-03-1590 keurt het Gerecht de door de buren ondertekende buurtkaart van Zevenhuizen goed.

(SA II inv. nr. 45 fol. 270 vso - 271)

Buurtheer Heer Adriaensz. Scheepmaecker brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 71 en fol. 75, 28-10-1613)

Op 02-11-1617 verzoeken de buren van  't Land van Beloften om vergroting vermits de cleynte ende dat sijl(uyden) nyet dan 8 mannen omtrent starck ende nyet machtich waren o(mm)e de doden ter aerde te brengen. Het Gerecht besluit dan op 09-11-1617 om de huizen aan de zuidzijde van de Steenschuur tussen Vliet en Koepoortsgracht ten koste van Zevenhuizen aan het Land van Beloften toe te voegen (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 37 vso - 38)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
onbekend <01-06-1600 ? v  
Adriaensz., Heer -, scheepmaecker ¹ 01-06-1600 ? *
Arxhouck, Jan Bouwensz. van - 02-11-1617 1  
Tesscher, Arent Simonsz. van - 29-11-1629 1  
Groenendyck, Mr. Rippert van - 04-07-1647 1 *
Groenendyck, de Hr. Mr. Johan van - 11-09-1684 1  
Pape, Mr. Abraham - 13-08-1716 2 v  
Hansen, Arnoldus - 31-07-1727 3 v *
Denijs, Jacob - 06-06-1737 3  
Chasteleyn, Mr. Cornelis - 05-10-1741 1  
Luchtmans, Mr. Samuel - 24-10-1787 2 o  
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 108 vso        

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl