vorige Buurt: 3.Kaarskorf 4. Koenesteeg volgende Buurt: 5.Klein Barbarije (Sint Joris)

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de westzijde van de Coenesteech mit 't huys van Adr. Jansz. schuytvaerder, leggende naest de houc van de Hogewoert ende zuytwaerts aen loopende / eynt mit 't huys van Gossen Gerytsz. glaesscryver, naest den houc van Levendael / weder beginnende aen de oostzijde van de voors. stegen mit 't huys van Adriaen Bouwen schuytvoerder, naest den houc van Levendael ende noortwaerts aen loopende / eynt mit 't huis van Pr. Cornelisz., naest den houc van Le(vendaal).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7, 06-05-1604)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) onder de naam Coenensteech. De ligging wordt dan omschreven als: Coenensteech no. iiij / Begrijpt in hem dezelve stege aen beyden zijden / plach te hebben aen huysen of cameren 26.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

In 1599 krijgt Aelbert Cornelisz. bierdrager toestemming van het stadbestuur om twee of drie willige personen aan te stellen om hem te helpen met het uithalen van lijken van aan de pest bezweken medebewoners. Ze moeten wel uyt 't gelt van de gebuyrte worden betaald (zie ook 'Buurthouden', pag. 96).

(SA II 5112 fol. 107, 05-08-1599)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cornelisz., Aelbert -, bierdrager ¹ 05-08-1599 4 *
Coning, Dirck Pietersz. - 06-05-1604 1 o *
Christiaensz., Jacob - 27-10-1639 2 o *
Jansz., Caleb - 09-08-1655 1  
Voegen, Pieter Jansz. - 14-06-1664 3  
Cloppenburch, Heyndrick - 03-04-1670 1  
Wijngaarden, Pieter Jansz. - 04-10-1675 1 v  
Calckman, Jacob - 07-06-1691 2 ? *
Verkruyse, Teunis - 02-09-1692 1 ? *
Brande, Benjamyn van den - 21-07-1695 1 v  
Kasteele, Abraham van de - 21-10-1700 1 o *
Walle, Jan van der - 31-10-1737 1 v  
Vliet, Roemert van - 23-04-1745 1  
Jonkhart, Pieter - 22-06-1758 1 v  
Bruyn, Jeroen de - 10-04-1760 1 v  
Scholje, Pieter van den - 08-04-1762 1  
Walle, Jacobus van der - 16-12-1762 1 o  
Korssen, Lambertus - 17-08-1786 1 o  
¹ SA II inv.nr. 5112 fol. 107        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl