HERMAN BITTER

 

Previous PageHome PageNext Page


HERMAN BITTER

ovl. voor 11 okt 1333 (Ke. 493 f. 38v.).

functie:

schepen 1321-22.

woonhuis:

zijn huis en erf was 11 okt. 1333 in handen van zijn weduwe (Ke. 493 f. 38v.).

familie:

tr. Katrine, ovl. na 11 okt. 1333 (Ibidem). Zij hertr. mogelijk Wouter van den Veen (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl