JACOB DIRK PIETER WITTENZ.Z.

 

Previous PageHome PageNext Page


JACOB DIRK PIETER WITTENZ.Z.

functie:

kerkmr. van O.L.V.kerk 1407-08, 11-12, 15-16.

woonhuis:

te Marendorp, gezien zijn functie.

landbezit:

* 5 juni 1388 2 morgen land aan 't Scouwersweide te Oegstgeest (Ga. 683).

* land te Voorschoten, verm. 21 dec. 1389 (W. 428 f. 65).

familie:

zoon van Dirk Pieter Wittenz., die 20 jan. 1398 te Marendorp aan de Rijn woonde (Ga. 456 p. 66). Tot zijn geslacht zullen ook hebben behoord: Claas Pieter Wittenz. en diens zoons Jan en Dirk (vgl. Ke. 761 en RA. 50 f. 34v.-36: hij ontving uit Dirk Claas Pieter Wittenz.z. nalatenschap in 1401 30 s.pay.). Dochter:

1. N.N.

tr. Dirk Gerrit Montfoirdenz. (Ga. 456 p. 211, Ga. 683).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl