HEER VOLPRECHT VAN DEN WOUDE

 

Previous PageHome PageNext Page


HEER VOLPRECHT VAN DEN WOUDE

ovl. 11 sep. 1371, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 34).

functies:

vice-cureit van O.L.V.kerk, verm. 3 okt. 1346 (W. 428 f. 14); vicaris te Warmond verm. 28 nov. 1350-13 mrt. 1369 (Rijnsburg 328, Ke. 493 f. 19, Leverland, 'Pastoors van St. Pancras', 66, en Egmond 754 (a)); vice-cureit van St. Pancraskerk 1365; deken van het kapittel ald. sinds 1366 (Leverland, 'Inquisitio conexuum', 86).

woonhuis:

op het Hogeland aan de Uiterste gracht (Hooigracht), strekkend tot de Middelweg; 25 apr. 1371 geschonken aan zijn prebende, evenals de achterliggende huizen en erven aan de Middelweg, de laatste met behoud van vruchtgebruik voor heer Gijsbrecht van Walenburch, heer Dirk Robbrecht en zijn nicht Aagte (vgl. zijn testament van 20 mei 1371; Ke. 493 f. 17 en 992).

landbezit:

* 28 nov. 1350 land te Sassenheim (Rijnsburg 328).

* 24 apr. 1361 de Honghercamp (4 morgen 2 hond land) te Leiderdorp, gekocht;

* 8 feb. 1363 2 morgen 2 hond land te Leiderdorp, gekocht;

* 7 mei 1364 een deel van het Bredeveld (4½ morgen land), Leiderdorp, gekocht; genoemde 3 landerijen droeg hij 24 okt. 1368 over aan St. Pancraskapittel t.b.v. zijn prebende en memoriediensten; opnieuw 20 mei 1371 (Ke. 493 f. 19 en v., Ke. 992).

* 3 onbehuisde hofsteden te Marendorp bij de nieuwe akker tussen straat en vest (opbrengend per hofstad 16 s.g.g. rente) en zijn deel van de uiterdijk ter plaatse, opbrengend 6 s. 6 p.pay. (met zijn deel van de houde); 25 apr. 1371 aan zijn prebende geschonken (Ke. 493 f. 17, zie rentebezit).

rentebezit (zie ook hiervoor):

* 25 apr. 1349 10 s.g.g. met houde op 3/4 huis en erf op de hoek van de Weversteeg en de Breestraat; overgedragen aan het St. Pancraskapittel (Ke. 493 f. 18, Ke. 994 en 493 f. 17).

* 3 x 5 s.g.g. met houde op 3 huizen en erven, naast elkaar gelegen aan Hogelandskerkgracht, strekkend tot de Burchgracht; overgedragen aan St. Pancraskapittel (Ke. 493 f. 17v. en 997).

* 1365 24 s.pay. op een huis en erf in de Donkersteeg en

* 29 sep. 1368 16 s.pay. op een huis en erf aan de Oude Rijn (strekkend tot de Burcht); alle renten 25 apr. 1371 overgedragen aan St. Pancraskapittel (Ke. 493 f. 17v. en 18).

schenking:

24 jan. 1371 6 £ pay. voor de viering van het feest van St. Paulus enz. (Ke. 415 f. 32).

stichting:

1366 de prebende van Conversio Pauli in St. Pancraskerk (Leverland, 'Kapittel van St. Pancras', 83). De collatie bestemde hij 20 mei 1371 voor Willem Jansz., zijn broers zoon en diens erfgenamen (Ke. 992).

varia:

werd 18 aug. 1349 aangesteld tot executeur-test. van Albertus Terninc, investitus van de kerk van Voorhout (Lhorst. reg. 172). Stelde zelf tot executeurs-test. aan: heer Gijsbrecht van Walenborch, mr. Philips van Leyden, heer Gerrit Jacobsz., heer Dirk Robbrecht, Clomannus, kapelaan te Delft, zijn verwant, Willem Jansz., zijn broers zoon, Delfts poorter, alsmede zijn verdere medekanunniken van St. Pancraskapittel (Ke. 874). Testeerde 20 mei 1371 (Ke. 992).

familie:

zijn broer was Jan Willemsz., tr. Elisabeth (Ke. 992); diens zoon Willem Jansz. ontving de collatie van Volprechts prebende; hij zegelde met een leeuw (Ke. 993, 6 apr. 1372). In Volprechts graf in St. Pancraskerk werd Johannes Florisz. van Delf begraven (ovl. 11 sep. 1415), kanunnik, die Volprechts prebende zal hebben bekleed (Ke. 416 f. 54). Stamde wrsch. uit het Delflandse geslacht Van den Woude. Stamvader Huge van den Woude was 1287 Delfts poorter en werd ca. 1320 ald. in de Oude Kerk begraven. Hij had o.m. een zoon Willem, in 1304 nog onmondig (Hoek, 'Uter Lyere', 59). Missch. was de laatste Volprechts vader. Een Jan van den Woude Jansz. was 2 sep. 1354 Delfts schepen (Hoek, 'Lenen Maasland', 86).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl