Concordantie van de buurten in Leiden
vóór 1796, 1796, 1804, 1833 en 1853

 

Buurten : A

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
Jan Vossenrijk 1609 Abcouder Vossenrijk
C 147
1796     Het bouwblok Oude Vest, Jan Vossensteeg, Noord Rundersteeg en Vollersgracht, doch zonder de huizen aan de Oude Vest. 64 98 55 21
  voor
1550
Alkey
A 62
1615 1615 Vredenburg De Hooigracht tussen de Groenesteeg en Nieuwstraat aan weerszijden. 51
55
56
75
76
78
79
68
67 A
66
27
29
Hof van Rusten


 

Buurten : B

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1618 Batavieren, Rijk der -
C 197
en C 198
1621 1621 Rijk der Overbatavieren Tussen de Zandstraat, Langegracht, Oostdwarsgracht en de Baatstraat aan weerszijden. 79 107 42 17
Rijk der Nederbatavieren
    Beestenmarkt       Wordt eenmaal in 1600 genoemd. Het gaat echter om de buurt  Vosserschagen.        
  voor
1550
Beloften, Land van -
A 21
C 19
1796     Oorspronkelijk de zuidzijde van de Nonnensteeg en van daar af het Rapenburg tot de Vliet. Na 1617 de zuidzijde van het Rapenburg tussen Kaiserstraat en Douzastraat. 14
15
10
11
8
9
2
3
  1621 Biervliet
C 166
1796     De Turfmarkt vanaf de Caeciliastraat met aansluitend de Oude Vest tot de Hazewindsteeg. 88
93
116
117
51 24
  voor
1550
Billenburg
A 19
C 3
1796 1602 Billenburg Voor 1602 het gehele stadsdeel tussen Galgewater, Wittesingel, Groenhazengracht en Rapenburg. Na 1653 het bouwblok Rembrandtstraat, Groenhazengracht, Sliksteeg en Noordeinde, alsmede de zuidzijde van het Noordeinde tussen Sliksteeg en Oude Varkensmarkt 4 2 3 1
Pelikaanshoek
Groenhazenburg
Drie Haringvliet
1653 't
Zand
  na
1694
Blekersbuurt
C 210
1796     De blekerijen aan de Zoeterwoudse- en Witte Singel buiten de stadsvesting. - - - 39
  voor
1550
Blik op de Aaszak
A 29
1605 1605 Oost Blik op de Aaszak De Langebrug aan weerszijden vanaf de Steenschuur tot de Wolsteeg en de Gekroonde Liefdepoort, incl. de Ketelboetersteeg en de Zonneveldstraat.. 19
20
21
22
29
31
15
16
24 A
24 B
29
9
10
West Blik op de Aaszak
1646 Boomgaard
Jericho of Jeruzalem * voor
1550
Bloem van Jericho
A 23
C 18
1796 ca. 1600 en
1609
Bloem van Jericho Omstreeks 1550 bestaande uit de Kaiserstraat aan weerszijden, de halve Bakkersteeg en Zegersteeg en de halve Blauwesteeg (ca. Sterrenwachtlaan). Rond 1600 alleen de oostzijde van de Kaiserstraat en het westelijk deel van de Bakkersteeg aan weerszijden. 14 10 8 2
Jeruzalem
Samaria
  1648 Blokhuizen, Graafschap -
C 205
1796     Het bouwblok Haven, Ververstraat, Oost Havenstraat en Zijlstraat. 73 90 75 38
  1661 Bolwerksoord
C 50
1796     Het bouwblok Bolwerkstraat, Levendaal, Kraaierstraat en Hogewoerd. 33 44 15 6
Oost Blik op de Aaszak en Constantinopolen 1646 Boomgaard
C 74
1785     De gehele Boomgaardsteeg en de oostzijde van de Langebrug tussen deze steeg en de Steenschuur. 22 31 24 B 9
  voor
1550
Boterbuurt
A 61
C 93
1796     De Hooigracht van de Pancrassteeg tot de Groenesteeg aan weerszijden en de zuidzijde van de Pancrassteeg. 52
55
79
74
66
69
27
28
Hooglandse kerksteeg 1603 Bouwelouwensteeg
C 141
en C 142
1662 1662 Noord Bouwelouwensteeg De voormalige Bouwelouwensteeg (thans ongeveer de Druckerstraat) aan weerszijden vanaf de Oude Vest tot de Van der Werfstraat en een aangrenzend deel daarvan ter weerszijden van de steeg. 65
69
100
101
56
57
20
Zuid Bouwelouwensteeg
  1660 Brandenburg
C 131
1796     De bebouwing tussen Waardgracht, Groenesteeg, Begraafplaats en Nieuwe Rijn. 37 52 84 35
  1616 Breekhoven
C 192
1796     De oostzijde Nieuwe Mare vanaf de Oude Singel en het aangrenzend enkele huizen aan de Langegracht. 83 109 43 16
Bremmen voor
1550
Brem, Huis te -
A 33
C 33
1796 1642 Huis te Brem Voor 1642 het Levendaal tussen St. Jorissteeg en Steenschuur aan weerszijden, de oostzijde van de Korevaarstraat tussen Levendaal en Plantsoen en een deel van de Raamsteeg. Na 1642 als voren, doch zonder de zuidzijde van het Levendaal en de oostzijde van de Korevaarstraat. Na 1763 met de westzijde van de Korevaarstraat tussen Levendaal en Jan van Houtkade én de Raamsteeg tot de Garenmarkt. 28 48 19 8
Huis te Zuid Brem
In 1763 gecombineerd met West Zijtgracht
Verduyn * voor
1550
Buitenduin
A 66
C 96
1796     De gehele Koppenhinksteeg, toentertijd aan twee zijden doorlopend tot aan de Hooigracht (nu grotendeels de Kaasmarkt). 54
58
80
81
65 27
Burgerwacht * voor
1550
Burgstreng, Rijk van -
A 69
C 86
1796     De Nieuwe Rijn, vanaf de Burchtsteeg, doorlopend over de Hoogstraat tot aan de hoek Oude Rijn. 60 83 64 26


 

Buurten : C

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1660 Chrispijnshoek
C 122
1796     Wevershof en Looiersplein. 39 54 82 36
Jan Vossenrijk 1609 Claas Jan Vossenhoek
C 156
1796     De westzijde van de Jan Vossensteeg vanaf de Van der Werfstraat tot de Clarensteeg met daarvan een deel van de aangrenzende zuidzijde en een deel van de Olieslagerspoort. 62 95 52 21
Hadrianopolen * voor
1550
Constantinopolen
A 8
C 70
1796 1646 Constantinopolen Het westzijde van het Gangetje en de Breestraat aan weerszijden tot aan de Plaatsteeg en de Choorlammersteeg (en voor 1646 het oostelijk deel van de Boomgaardsteeg). 22
23
30
31
22
24 B
9
Boomgaard
  voor
1550
Constantinopolen, Keizerrijk van -
A 9
C 72
1796     De Breestraat aan weerszijden vanaf de Plaatsteeg en de Choorlammersteeg tot aan de Wolsteeg, en daarvan de zuidoostzijde. 21
23
24
29
28
22
24 A
9


 

Buurten : D

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
St. Catharinarijk >
1600
Doornbos
C 61
1796     De Boommarkt, de oostzijde van de Kabeljauwsteeg en (na 1741) de oostzijde van het Kort Rapenburg. 2 25 23 13
Billenburg 1602 Drie Haringvliet 1602   Zie Kortevest Het bouwblok Noordeinde, Kort Rapenburg, Galgewater en de Valkensteeg. 1 3 2 1
  1662 Drogestein
C 127
1796 1664 Drogestein Bouwblok Waardgracht, Oosterkerkstraat, Zijlsingel en Groenesteeg. Na 1664 de zuidelijke helft. 38 53 84 35
Vochtestein


 

Buurten : F

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1622 Fockersrijk
C 207
1705   In 1705 wordt de buurt opgeheven en bij Nieuwgesticht gevoegd. Ter hoogte van de parkeergarage aan de Langegracht. 83 109 43 16


 

Buurten : G

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  voor
1550
Galicië
A 31
C 28
1796     De Steenschuur aan weerszijden vanaf de Breestraat en Hogewoerd tot aan de Langebrug en het standbeeld in het Van der Werfpark. 22
25
28
31
32
48
24 B
19
9
8
3
  voor
1550
Gansoord
A 52
C 101
1796     De Nieuwe Rijn vanaf de Hooigracht tot de Vestestraat. 47
50
51
67
71
75
73
71
68
29
30
31
  1661 Gerestein
C 60
1796     De driehoek Geregracht, Gerestraat en 4e Binnenvestgracht. 27 37 13 4
  1661 Gorstenburg
C 58
1796     Het bouwblok Gerestraat, Gortestraat, Kraaierstraat en Levendaal met daarin de Gortestraat aan weerszijden. 32 38 13 4
  1660 Griekenland
C 115
1796     Het bouwblok Vestestraat, Nieuwe Rijn, Herengracht en Groenesteeg. 47 66 73 31
  voor
1550
Groenendaal
A 60
C 106
1758 *   In 1758 gecombineerd met West Tuil. De 1e Groenesteeg tussen de Hooigracht en Middelstegracht aan weerszijden. 51
52
74
75
69
68
28
29
  1616 Groeneveld
C 183
1796     Het bouwblok Nieuwe Mare, Langegracht, Reineveststeeg en 3e Binnenvestgracht, doch zonder de Langegracht en Reineveststeeg.. 84 112 38 16
Billenburg 1602 Groenhazenburg 1602     Het bouwblok Rapenburg, Groenhazengracht, Oude Varkensmarkt en Noordeinde. 4 4 4 1


 

Buurten : H

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1662 Hanenburg
C 56
1796     Het bouwblok Kraaierstraat, Gortestraat, Rijnstraat en Haverstraat 34 41 14 6
Vliegenthart
A 46
1605
?
Hartenburg
C 160
1796     De Haarlemmerstraat tussen de Goegerritsteeg en de Spijkerboorsteeg aan weerszijden. 89
90
122
123
46 A
46 B
25
  1661 Haverenburg
C 59
1796     Het bouwblok Gerestraat, Haverstraat, Kraaierstraat en 4e Binnenvestgracht met daarin de Haverstraat aan weerszijden. 32 39 13 4
  1660 Haverenvest 1660     De bebouwing begrensd door de Gortestraat, Kraaierstraat, 4e Binnenvestgracht en Gerestraat, doch zonder de bebouwing aan de Gortestraat. 32 39 13 4
  1618 Heer- en Salomonstraten
C 82
1796     De Herensteeg vanaf de Kloksteeg tot de Scheepmakersteeg, de Salomonsteeg en de noordzijde van de Scheepmakersteeg. 17
18
20
19
30 10
Pakkenburg 1666 Hofbuurt
C 54
1796     De twee bouwblokken tussen Pakhuisstraat, Gortestraat en Rijnstraat en 4e Binnenvestgracht, maar zonder de Gortestraat. 35 42 14 5
Alkey 1615 Hof van Rusten
C 92
1796     De westzijde van de Hooigracht vanaf de Nieuwstraat tot tegenover de Groenesteeg, de Choorsteeg inbegrepen. 55
56
78 66 27
  1648 Hogeveen, Baronie van -
C 202
1792 1660 Baronie van Hogeveen Voor 1660 tussen de Oude Herengracht, Herensingel, Ververstraat en Zijlstraat en het bouwblok tussen Haven(straat) en Oude Rijn. Nadien de halve noordzijde van de Ververstraat en de Oude Herengracht tot de Herensingel. 74 89 75 38
Looiersbuurt
Hooglandse kerksteeg (A 73) en Patmos (A 38) samen. In de 16e eeuw betrof het dus twee verschillende buurten. Van een combinatie van beide buurten is niets be-kend voor
1550
Hooglandse kerksteeg
A 73
1613 1603 Bouwelouwensteeg De Oude Vest vanaf het Meermanshof, de oostzijde van de Volmolengracht, alsmede de voormalige (Lange) Hooglandse kerksteeg en (voor 1613) de (Lange) Bouwelouwensteeg tussen de Oude Vest en Van der Werfstraat. -
65
99
100
101
56
57
20
1613 Noord
Hooglandse
kerksteeg
Zuid Hooglandse kerksteeg
Vollersrijk
  1666 Houtenburg
C 49
1796     Het bouwblok Rijnstraat, Utrechtse Veer, Veerstraat en Hogewoerd 36 51 20 6


 

Buurten : J

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
Jan Vossensteeg * voor
1550
Jan Vossenrijk
A 42
1609 1609 Abcouder Vossenrijk De gehele Janvossensteeg tussen de Oude Vest en de Van der Werfstraat en de Clarensteeg aan weerszijden tot de Mirakelsteeg. Oostelijk grenzend aan de Vollersgracht. 62
63
64
97
98
95
54
55
52
21
Claas Jan Vossenhoek
Noord Duizendvrezen
Vosserschagen
Jerusalem of Jericho
Oost Vreugdenrijk
tussen
1599
1609
Jeruzalem
C 17
1796     De bebouwing tussen de Kaiserstraat, Zegersteeg, 5e Binnenvestgracht en Wittesingel, incl. de Sterrenwachtlaan. 13 9 7 2
Nieuw Tuil * voor
1550
Jonge Tuil
A 57
1609 1609 Oost Tuil De Middelstegracht aan weerszijden tussen Groenesteeg en Nieuwe Rijn. 50
51
75
71
68
71
29
30
West Tuil


 

Buurten : K

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
West Kaarskorf * voor
1550
Kaarskorf
A 3
C 38
1796     De Hogewoerd aan weerszijden tussen de St. Jorissteeg en de Hogewoerdsbrug; van daaraf de noordoostzijde van de Korevaarstraat tot het Levendaal. 28
29
48
49
19
21
8
  voor
1500
Kerstenrijk
A 11
1607 1607 Oost Kerstenrijk De bebouwing tussen de Breestraat, Pieterskerkchoorsteeg, de oostzijde van het Pieterkerkhof tot de hoek van de Herensteeg, de Gekroonde Liefdepoort en de Wolsteeg. 17
18
20
21
29
16
21
19
24 A
29
30
31
9
10
12
West Kerstenrijk
  voor
1550
Kikkenburg
A 34
C 45
1796 1652 Kikkenburg De Geregracht westzijde en het Levendaal aan weerszijden tussen de St. Jorissteeg en de Nieuwebrugsteeg. Na 1662 de noordzijde van het Levendaal vanaf de St. Jorissteeg tot de Nieuwebrugsteeg. 30 46
47
17
18
7
Luchtenburg
1662 Vluchtenburg
Nieuw Barbarije * voor
1550
Klein Barbarije
A 71
C 150
1796     Het bouwblok Kuipersteeg, Oude Rijn en Dullebakkersteeg, zonder de Haarlemmerstraat. 61 84 61 A 23
  voor
1550
Klein Egypte
A 35
C 85
1796     De Oude Rijn zuidzijde tussen de Hoogstraat en het Van der Sterrepad. 60 83 64 26
  voor
1550
Klein van Macht
A 40
C 140
1796     Het bouwblok Hooglandsekerksteeg, Oude Rijn, Pelikaanstraat, zonder de Haarlemmerstraat. 67 87 62 22
  voor
1550
Klein Mariënburg
A 67
C 87
1796     De Hooglandsekerkgracht aan weerszijden tot de kerk, de Moriaansteeg en de Oude Rijn zuidzijde tot aan het Van der Sterrepad. 58
59
81
82
64
65
26
27
  1612 Knotterveld
C 29
1661 1661 opgedeeld onder Galicië en Oosterlingplaats Het oostelijk deel van het Van der Werfpark. 25 32 In 1807 vernield door de buskruit-ramp.
Koeienfort 1658 Koeieneiland
C 22
1796     De westzijde van de Douzastraat vanaf de Boisotkade tot de Molensteeg en de zuidelijke helft van deze steeg. 15 12 9 3
  voor
1550
Koeëind
A 36
1615 1615 Noord Koeëind De Haarlemmerstraat aan weerszijden, de Oude Vest, en de Oude Rijn noordzijde, alles tussen Havenplein en Pelikaanstraat. 71
72
91
88
58
63
19
Zuid Koeëind
Koepoortsgracht 1611 Koeienfort
C 23
1796 1658 Koeienfort De Douzastraat aan weerszijden tussen de Jan van Houtkade en de aangrenzende Molensteeg en Raamsteeg aan een zijde. Na 1658 de oostzijde van de Douzastraat en de aansluitende helft van de Hoefstraat aan weerszijden en de halve zuidzijde van de Raamsteeg. 16 13 10 3
Koeieneiland
Koepoortsgracht 1611 Koeienstein
C 24
1796     De Douzastraat aan weerszijden tussen Steenschuur en de Molensteeg en Raamsteeg en de noordelijke helft van die stegen. 15
16
11
14
9 3
  voor
1550
Koenekoop
A 4
C 42
1796     De gehele Koenesteeg aan weerszijden. 30 46
47
17
18
7
  voor
1550
Koepoortsgracht
A 25
1611 1611 Koeienfort De gehele Douzastraat aan weerszijden en delen van de aangrenzende Raamsteeg en Molensteeg en - omstreeks 1600 - Hoefstraat. 15
16
11
12
13
14
9
10
3
Koeienstein
  voor
1602
Korte Hoefstraat
C 32
1796     De Hoefstraat tussen Korevaarstraat en tot voorbij de Garenmarkt aan weerszijden. 26 34 11 4
Billenburg 1602 Kortevest
C 2
1796     De westzijde van het Kort Rapenburg, het Galgewater en de oostzijde van de Valkensteeg. 1 3 2 1
  ca.
1602
Kostverloren
C 10
1736   In 1736 wordt de buurt gesloopt wegens uitbrei-ding van de Hortus Botanicus Thans het noordelijk deel van de Hortus Botanicus vanaf de Nonnensteeg tot de Paterstraat. 12 6 5 2
  1617 Kouwenhoven
C 196
1796     De westzijde van de Zandstraat en de Oude Singel tussen Volmolengracht en Zandstraat. 80 108 42 17
  1662 Kraaienstein
C 55
1796     Het bouwblok Levendaal, Kraaierstraat, Gortestraat en Rijnstraat. 34 40 14 5
  1662 Kraaienvest
C 57
1796     Het bouwblok Kraaierstraat, Haverstraat, Rijnstraat en 4e Binnenvestgracht. 34 41 14 5
  voor
1550
Kranenburg
A 14
C 65
1796     Aalmarkt en Mandenmakersteeg. 3 27 23 13
  voor
1550
Krauweldaal
A 6
C 43
1734 *     De voormalige Krauwelsteeg (thans oostzijde St. Jorissteeg) 30 47 18 7


 

Buurten : L

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1664 Leeuwenburg
C 120
1796     De bebouwing begrensd door Herengracht, Zuidsingel, Oranjegracht en Nieuwe Waardstraat. 45 57 78 36
Graafschap Prily 1619 Letterrijk, Prinsdom van -
C 77
1796     De bebouwing tussen Pieterskerkhof, Pieterskerkstraat en Pieterskerkgracht, Langebrug en (Lange) Schoolsteeg. 6
7
8
18 27 11
  1622 Liefde, Rijk der -
C 201
1796     De bebouwing tussen de Oostdwarsgracht, Koolgracht, Houtmarkt en Oude Singel. 75 103 41 18
  1621 Lindenbos, Baronie van -
C 172
1796     Het bouwblok Morsstraat, Steenstraat, Narmstraat en Kruisstraat. 96 129 34 14
Baronie Hogeveen 1660 Looiersbuurt
C 206
1796     De noordzijde van de Ververstraat tussen Oosthavenstraat en Zijlstraat, de oostzijde van de Zijlstraat en de bebouwing tussen Haven en Oude Rijn. 73 90 75 38
  1662 Looiershoek
C 123
1796     Ongeveer het complex van de voormalige Meelfabriek. 39 54 83 36
Kikkenburg 1652 Luchtenburg
C 36
1796 1662 Luchtenburg De noordwestzijde van de Geregracht en de zuidzijde van het Levendaal vanaf de Geregracht tot aan de St. Jorissteeg. Na 1662 alleen de genoemde zuidzijde van het Levendaal, tot enkele huizen voor de hoek met de Geregracht. 27 36 12 4
Vluchtenburg
  1618 Lusthof
C 195
1796     De oostzijde van de Volmolengracht en de zuidzijde van de Langegracht tussen Volmolengracht en Zandstraat. 83 108 42 17


 

Buurten : M

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  voor
1550
Maarsmansteeg, Keizerrijk van de -
A 12
1591 1591 Paltsgraafschap op de Rijn De Breestraat tussen Maarsmansteeg en Koornburgsteeg, de Maarsmansteeg aan weerszijden, de Vismarkt en een stukje Aalmarkt (de vroegere Vispoort). 3
24
27
28
22
23
9
13
Roma
  voor
1550
Mare
A 45
1619 1619 Oost Mare De Mare aan weerszijden tussen de Van der Werfstraat, de Vrouwenkerkchoorstraat tot het Vrouwenkerkhof en de Oude Vest tot de Hazewindsteeg. 62
63
88
89
95
96
116
121
52
53
51
47
21
24
West Mare
  1622 Marenburg, Hertogdom van -
C 182
1796     Het bouwblok Oude Singel, Nieuwe Mare, Lammermarkt en Scheistraat, doch zonder de Scheistraat. 87 115 44 15
Deels Ommariënborg en deels Vrouwen Rijn. Van een 16e eeuwse herindeling is niets bekend. voor
1550
Mariënborg
C 161
1796 1617 Mariënborg In hoofdzaak het oostelijk deel van de Apothekersdijk, het achterliggende deel van de Haarlemmerstraat en de bebouwing op en rond het Vrouwenkerkhof. Na 1617 de Vrouwensteeg aan weerszijden, met de aangrenzende delen van Haarlemmerstraat, Apothekersdijk en Stille Rijn en de zuidelijke helft van de Vrouwenkerkchoorsteeg. 90
91
89
120
124
121
48
45
47
25
Mariënrijk
Mariënpoort of West Mariënburg *
A 49
voor
1550
Mariënburg
C 167
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden van de St. Ursulasteeg tot de Blauwpoortsbrug en de Turfmarkt tot aan de Caeciliastraat. 91
92
118
125
50
45
24
25
Middel Mariënborg *
A 48
voor
1550
Mariëndaal
C 168
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden tussen de St. Ursulasteeg en Vrouwenkerksteeg, en de achtergelegen bebouwing tot aan de Lange St. Agnietenstraat. 89
91
92
119
124
49
45
24
25
Ommariënborg
A 72
1617 Mariënrijk
C 162
1796     Vrouwenkerkhof, Dolhuissteeg en Lange St. Agnietenstraat. 89 120 48 24
Vrouwenrijn *
A 50
ca.
1509
Mariënschans
C 169
1796     De Prinsessekade en Apothekersdijk vanaf de Bostelbrug tot en met het Leidse Volkshuis. 91 125 45 25
  1664 Meerburg
C 128
1796     Het bouwblok Nieuwe Rijn, Langestraat, Groenesteeg en Herengracht. 44 62 79 34
  1618 Merenrijk
C 194
1796     Oude Singel tussen Nieuwe Mare en Volmolengracht. 83 109 43 16
  ca.
1550
Meyenburg
A 20
C 7
1796 1612 Meyenburg De westzijde van het Rapenburg tussen Noordeinde en Doelensteeg, de noordzijde van de Doelensteeg, de Doelengracht oostzijde en het oostelijk deel van de Groenhazengracht aan weerszijden. Na 1612 en 1624 zonder de Doelengracht en de Groenhazengracht. 11 5 5 1
Meyenhof
1624 Zandwijk
Meyenburg 1612 Meyenhof
C 8
1775 *     De oostzijde van de Doelengracht en de omringende bebouwing van het voormalig Doelenterrein. 11 5
6
5 1
  voor
1550
Middel Kaarskorf
A 2
C 41
1796     De Hogewoerd aan weerszijden tussen de St. Jorissteeg en de Nieuwebrugsteeg. 29
30
46
47
49
17
18
21
7
  1629 Middelkamp
C 164
1796 ?     In hoofdzaak het stadsdeel tussen het St. Elisabethgasthuis en het Klooster, begrensd door de schouwburg en de Lijsbethsteeg. 88
89
116
120
51
48
24
  1664 Middelwaard
C 125
1796     Het bouwblok Oosterkerkstraat, Oranjegracht, Groenesteeg en Waardgracht. 42 59 81 35
  ca.
1700
Morspoort
C 208
> 1700     Buiten de Morspoort. - - - 39
  voor
1550
Mozes
A 65
C 91
1796     De Nieuwstraat tussen de Beschuitsteeg en Hooigracht aan weerszijden en de Middelweg tot de Hooglandsekerksteeg. 56
57
58
76
78
67 A
66
27
29


 

Buurten : N

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
Middelweg * voor
1550
Napels, Bisdom van -
A 64
C 94
1796     De Middelweg aan weerszijden tussen de Hooglandsekerkchoorsteeg en de Kaasmarkt. 54
55
58
79
80
81
66
65
27
  1664 Nassau, Graafschap -
C 124
1796     De bebouwing begrensd door de Herengracht en de Oranjegracht, Groenesteeg en Oosterkerkstraat. 45 63 78 34
  ca.
1600
Nazareth
C 138
1680     Tegenwoordig de Meermansburghof. 69 101 57 20
Rijk der Batavieren 1621 Nederbatavieren, Rijk der-
C 198
1743 *   In 1743 gecombineerd met het Rijk der Overbatavieren De Baatstraat aan weerszijden. 79 107 42 17
  voor
1550
't Nieuwe Rijk
A 17
1607 1607 't Nieuwe Rijk van Gravenstein

1)  De zuidzijde van de Kloksteeg vanaf het Prentenkabinet westwaarts tot aan het Rapenburg;

2)  De bebouwing tussen de Nonnensteeg, Hortusgracht, Doelensteeg en Rapenburg;

3) De bebouwing tussen het Rapenburg, Langebrug, Schoolsteeg, Gerecht en Houtstraat;

4)  De Muskadelsteeg, de westzijde van het Pieterskerkhof en de noordzijde van de Kloksteeg.

17
12
10
9
21
6
23
24
22
31
5
32 B
26
32 A
2
10
11
't Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst
't Nieuwe Rijk van Pallas
't Nieuwe Rijk van Zion
't Nieuwe Rijk 1607 't Nieuwe Rijk van Gravenstein
C 79
1796     Het bouwblok Rapenburg, Houtstraat, Muskadelsteeg, Pieterskerkhof en Kloksteeg 9 22 32 A 11
't Nieuwe Rijk 1607 't Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst
C 75
1796     Het bouwblok Rapenburg, Langebrug, Papengracht en Houtstraat. 10 23 32 B 11
't Nieuwe Rijk 1607 't Nieuwe Rijk van Pallas
C 11
1796     De zuidzijde van Kloksteeg vanaf het Prentenkabinet tot het Rapenburg en de bebouwing tussen Nonnensteeg, Hortusgracht, Doelensteeg en Rapenburg. 12
17
21
6
31
5
10
2
't Nieuwe Rijk 1607 't Nieuwe Rijk van Zion
C 76
1796     Het bouwblok Papengracht, Langebrug, Schoolsteeg en Gerecht. 10 24 26 11
  1616 Nieuwgesticht
C 193
1796     De westzijde van de Volmolengracht en een deel van de zuidzijde van de Langegracht ter plaatse van het huidige politiebureau. 83 109 43 16
Compostel
(St. Jacobsgracht)
1596 Nieuw Compostel
C 27
1796     De St. Jacobsgracht met de aangrenzende noordelijke delen van de Raamsteeg en de Hoefstraat aan weerszijden. 16
26
13
33
10
11
3
  voor
1550
Nieuwland
A 32
C 25
1796     De Steenschuur aan weerszijden van de Langebrug en St. Jacobsgracht (nu Van der Werfpark) tot de Nieuwsteeg en Douzastraat. 16
19
14
15
In 1807 vernietigd door de buskruit-ramp.
  1604 Nieuw Oostenrijk
C 31
1796     De Garenmarkt tussen Raamsteeg en Hoefstraat met delen van de aangrenzende Raamstegen. 26 33
34
11 3
Vredenburg 1634 Nieuw Vredenburg
C 135
1796     De Oude Vest tussen de Pelikaanstraat en Meermanshof en de noordelijke helft van de Hekkensteeg (de voormalige Lange Duizendraadsteeg) aan weerszijden . 69
70
101
102
57 20
Bouwelouwensteeg 1662 Noord Bouwelouwensteeg
C 141
1796     De noordelijke helft van de voormalige (Lange) Bouwelouwensteeg aan weerszijden (thans de noordelijke helft van de Druckerstraat). 65
69
100
101
56
57
20
  1621 Noord Coleveld
C 190
1796 1655 Noord Coleveld De bebouwing aan en tussen de Langegracht, Houtmarkt en Maresingel, oostelijk van het Stadsbouwhuis. Na 1655 alleen het westelijk deel. 77 105 40 18
Oost Coleveld
Jan Vossenrijk 1609 Noord Duizendvrezen
C 152
1796     De westzijde van de Janvossensteeg tussen de Oude Vest en de Clarensteeg, alsmede de noordzijde van de Clarensteeg tot de Mirakelsteeg. 63 97 54 21
Hooglandse kerksteeg 1613 Noord Hooglandsekerk steeg
C 144
1796     De voormalige Paradijssteeg (thans ongeveer de noordelijke helft van de Grevenstraat). 65
66
99
100
56 20
Koeëind 1615 Noord Koeëind
C 132
1796 1654 Noord Koeëind De bebouwing begrensd door de Legewerfsteeg, Oude Vest, Haarlemmerstraat en Havenplein. Na 1654 het oostelijk deel van deze bebouwing, beginnend iets ten oosten van de Pelikaanstraat. 71 91 58 19
West Koeëind
  1629 Noord Rode Zee
C 111
1796     De noordelijke helft van het bouwblok Nieuwe Rijn, Uiterstegracht, Groenesteeg en Vestestraat. 47 67 73 31
West Vreugdenrijk 1633 Noord Vreugdenrijk
C 12
1770 *   In 1770 gecombineerd met West Vreugdenrijk Thans in de Hortus Botanicus tussen de Nonnensteeg en de Kolfmakersteeg, 5e Binnenvestgracht en Witte Singel. 13 7 In 1816 is de bebouwing gesloopt wegens uitbreiding van de Hortus Bo-tanicus.


 

Buurten : O

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
Billenburg 1602 Oost Billenburg
C 5
1796     Het Noordeinde vanaf het Kort Rapenburg aan weerszijden tot aan de Oude Varkenmarkt en de Valkensteeg 1
4
3
4
2
4
1
Blik op de Aaszak 1605 Oost Blik op de Aaszak
C 71
1796     De noordoostzijde van de Langebrug, van de Wolsteeg tot de Boomgaardsteeg, incl. de Ketelboetersteeg. 21
22
29
31
24 A
24 B
9
Noord Coleveld 1655 Oost Coleveld
C 191
1796     De oostelijke helft van de bebouwing tussen Langegracht, Houtmarkt en Maresingel vanaf het stadsbouwhuis. 77 105 40 18
  voor
1550
Oosterlingplaats (of Oostenrijk)
A 30
C 30
1796     De Garenmarkt aan weerszijden vanaf het Steenschuur en het Levendaal tot in en aan de noordzijde van de aangrenzende Raamsteeg. 25 32
34
11 3
4
8
  voor
1550
Oost Friesland
A 27
C 83
1796     De Nieuwsteeg aan weerszijden met het tegenoverliggende kerkhuisje. 18
19
20
15
19
30 10
  voor
1550
Oost Kaarskorf
A 1
C 46
1796     De Hogewoerd aan weerszijden vanaf de Nieuwebrugsteeg tot aan de Kraaierstraat, inclusief de Wielmakersteeg. 29
30
46
49
17
21
7
Kerstenrijk 1607 Oost Kerstenrijk
C 69
1796     Het bouwblok Langebrug, Pieterskerk-choorsteeg, Breestraat en Wolsteeg, alsmede de noordoostzijde van de Langebrug tot tegenover de Arent Roelandsteeg. 7
21
26
29
25
24 A
9
12
Mare 1619 Oost Mare
C 155
1796     De oostzijde van de Mare vanaf de hoek van de Van der Werfstraat tot de Oude Vest. 62
63
95
96
52
53
21
  voor
1550
Oost Mariënburg
A 47
C 159
1796     De Stille Rijn vanaf de Goegerritsteeg, de Korte Mare en aansluitend het zuidelijk deel van de Haarlemmerstraat tot tegenover de Spijkerboorsteeg, deze steeg aan weerszijden en de Hartebrugkerk. 89
90
122
123
46 A
46 B
25
Ossenland 1612 Oost Ossenland
C 137
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden tussen de Pelikaanstraat en doorlopend tot de Duizendraadsteeg. 67
68
86
92
62
59
22
Rode Zee 1608 Oost Rode Zee
C 111
+ C 112
1629 1629 Noord Rode Zee De oostzijde van de Uiterstegracht tussen Nieuwe Rijn en de Groenesteeg. 47 67 73 31
Zuid Rode Zee
Rijnewaard 1611 Oost Rijnewaard
C 119
1796 1624 Oost Rijnewaard De bebouwing tussen de Kijfgracht, Havenkade, Oost- en Zuidsingel. Na 1624 het bouwblok Minnebroersgracht, Havenkade, Oost- en Zuidsingel. 40 55 76 37
West Rijneveld
Jonge Tuil 1609 Oost Tuil
C 107
1796     De oostzijde van de Middelstegracht tussen de Nieuwe Rijn en Groenesteeg. 50 71 71 30
Veluwe 1614 Oost Veluwe
C 110
1796     De zuidelijke helft van het bouwblok Uiterstegracht, Groenesteeg, Vestestraat en Oude Rijn. 48 68
69
72 33
Vliet 1615 Oostvliet
C 21
1796     De oostzijde van de Vliet, de Kampersteeg en het Consciëntieplein, alsmede de aangrenzende helft van de Molensteeg aan weerszijden. 15 11
12
9 3
Vogelrijk 1614 Oost Vogelrijk
C 188
1796     Ongeveer ter plaatse van het huidige Stadsbouwhuis. 78 106 39 17
Vreugdenrijk 1602 Oost Vreugdenrijk
C 14
1796 1608 Oost Vreugdenrijk De bebouwing begrensd door de Nonnensteeg, Kaiserstraat, Sterrenwachtlaan en de 5e Binnenvestgracht, maar zonder de Kaiserstraat. Na 1608 het bouwblok Kolfmakersteeg, 5e Binnenvestgracht, Nonnensteeg en Rapenburg. Na 1639 alleen nog de oostelijke helft van genoemd bouwblok. 13 7 6 2
Jeruzalem
Samaria
1639 Vreugdendaal
Vrouwenkamp 1617 Oost Vrouwenkamp
C 163
1796     De Caeciliastraat vanaf de Mare tot en met de Sionsteeg aan beide zijden. 88
89
116
117
120
121
51
48
47
24
Weidenburg (bis) 1623 Oost Weidenburg
C 178
1796     Het bouwblok Nieuwe Mare, Marepoortkade en Lammermarkt. 85 113 37 15
Woudfriezen 1632 Oost Woudfriezen
C 102
1796     De oostzijde van de Middelstegracht vanaf de Ir. Driessenstraat tot de Oude Rijn en vandaar de zuidzijde tot halverwege de Uiterstegracht. 49 72 70 32
  1664 Oranje, Prinsdom van -
C 129
1796     Het bouwblok Groenesteeg, Langestraat, Nieuwe Rijn en Oranjegracht. 44 61 79 34
  1624 Orleans, Hertogdom van
C 180
1796     De Lammermarkt tussen Scheistraat en Nieuwe Beestenmarkt met het Fockerstraatje. 86 114 44 15
  voor
1550
Ossenland
A 37
1612 1612 Oost Ossenland De Haarlemmerstraat aan weerszijden tussen de Pelikaanstraat en Hooglandse kerksteeg en de Kuipersteeg. 66
67
68
86
92
93
62
59
60
22
West Ossenland
  voor
1550
Oud Barbarije
A 39
C 149
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden tussen de Hooglandsekerksteeg en de Kuipersteeg. 61
66
85
93
94
61 B
60
23
Verlorenkost 1611 Oud Groenendaal
C 9
1775 *   In 1775 gecombineerd met Meyenhof. Beide buurten worden in 1789 verheeld met 't Zand. Het stadsdeel dat thans wordt begrensd door de Cleveringaplaats, de Doelengracht, de Orangerie van de Hortus Botanicus en de Witte Singel. 11
12
6 5 2
  voor
1550
Oude Tuil
A 59
1618 1618 Oude Tuil naar Binnen De Middelstegracht aan weerszijden vanaf de Ir. Driessenstraat tot aan de Groenesteeg en een deel daarvan. 49
52
72
74
70
69
28
32
Oude Tuil naar Buiten
Oude Tuil 1618 Oude Tuil naar Binnen
C 98
1777 *   gecombineerd met West Woudfriezen De westzijde van de Middelstegracht tussen Groenesteeg en Ir. Driessenstraat. 52 74 69 28
Oude Tuil 1618 Oude Tuil naar Buiten
C 104
1796     De oostzijde van de Middelstegracht tussen Groenesteeg en Ir. Driessenstraat met de gedeeltelijke noordzijde van de aangrenzende Groenesteeg. 49 72 70 32
Vredenburg 1634 Oud Vredenburg
C 136
1796     De directe omgeving van de Pelikaanshof tot de Meermanshof, begrensd door de Van der Werfstraat. 68
70
102
101
57 20
Rijk der Batavieren 1621 Overbatavieren, Rijk der -
C 197
1796   In 1743 gecombineerd met het Rijk der Nederbatavie-ren Het bouwblok Zandstraat, Langegracht, Oost Dwarsgracht en de Baatstraat, maar zonder de Baatstraat. 79 107 42 17


 

Buurten : P

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1664 Pakkenburg
C 53
1796 1666 Pakkenburg De bebouwing begrensd door de Rijnstraat, Levendaal en 4e Binnenvestgracht. Na 1666 verkleind tot het bouwblok Rijnstraat, Levendaal, Pakhuisstraat en Gortestraat aan weerszijden en de kop van het bouwblok Pakhuisstraat, Levendaal en 4e Binnenvestgracht tot het Tevelshofje. 35 42 14 5
Hofbuurt
Maarsmansteeg ca.
1591
Paltsgraafschap van de Rijn
C 68
1796     De Vismarkt, t.w. de voormalige bebouwing op het huidige Stadhuisplein tot aan de Kapelstraat. 24 28 22 9
  voor
1550
Paplepel
A 16
C 62
1796     De Breestraat aan weerszijden vanaf het Kort Rapenburg tot de Schoolsteeg en de bebouwing tussen Breestraat, Rapenburg, Schoolsteeg en Langebrug. Na 1649 zonder de eerste huizen van de Boommarkt en de Kabeljauwsteeg. Na 1741 zonder de oostzijde van het Kort Rapenburg. 2
5
23
24
25
32 B
26
23
12
13
Zie ook Hooglandse kerksteeg voor
1550
Patmos
A 38
> 1600     De Bouwelouwensteeg aan weerszijden tussen de Van der Werfstraat en Oude Vest (thans ongeveer het beloop van Druckerstraat tot aan het Pelikaanshof). 65
69
100
101
56
57
20
Billenburg 1602 Pelikaanshoek
C 1
1796     Het bouwblok Noordeinde, Weddesteeg, Galgewater en Valkensteeg. 1 1 1 1
  1664 Pietershoek
C 52
1796     Het bouwblok Rijnstraat, Hogewoerd, 4e Binnenvestgracht en Levendaal. 36 43 15 6
  1473 Prily, het Graafschap -
A 18
C 78
1796 1619 Graafschap van Prily (Koevoet) De bebouwing begrensd door de Schoolsteeg, de Langebrug, de Arent Roelandsteeg en het Pieterskerkhof, met daarin de Lokhorststraat, Diefsteeg en Pieterskerkstraat en -gracht. Na 1619 de bebouwing tussen Pieterskerkstraat en -gracht, Langebrug en Arent Roelandsteeg en enkele huizen tegenover deze steeg aan de andere zijde van de Langebrug, alsmede de zuidoostzijde van de Diefsteeg. 6
7
17
26
28
25
12
Prinsdom van Letterrijk


 

Buurten : R

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1618 Reinegom
C 186
1796 1629 Reinegom Waar zich thans het gebouwencomplex van het energiebedrijf aan de Langegracht bevindt. 81
82
111 38 16
Reinewei
Reinegom en Weidenwijk 1629 Reinewei
C 185
1796     Waar zich thans het gebouwencomplex van het energiebedrijf aan de Langegracht bevindt. 81
82
111 38 16
  1624 Rinnenburg
C 173
1796     Het bouwblok Kruisstraat, Narmstraat en 1e Binnenvestgracht. 95 128 34 14
St. Niclaessteeg ?
A 43
1615 Rodenrijk
C 154
1788 *   In 1788 gecombineerd met de gebuurte St. Annenrijk De Koddesteeg aan weerszijden, en vermoedelijk de Clarensteeg tussen Koddesteeg en Mare. 63 96 53 21
  voor
1550
Rode Steen
A 41
C 157
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden vanaf de Kuipersteeg tot aan de Mare, aansluitend de Mare tot de Van der Werfstraat, alsmede de gehele Donkersteeg. 61 84
94
61 A
60
23
  voor
1550
Rode Zee
A 54
1608 1608 Oost Rode Zee De Uiterstegracht aan weerszijden vanaf de Nieuwe Rijn tot aan de Groenesteeg. 47
50
67
71
73
71
30
31
West Rode Zee
Maarsmansteeg 1591 Roma
C 67
1796     Vanaf de noordwesthoek van het stadhuis tot de Maarsmansteeg, deze steeg aan weerszijden en de voormalige Vispoort. 3
24
27
28
23
22
9
  voor
1550
Rijnenburg
A 70
C 89
1796     De Nieuwe Rijn tussen de Hartesteeg en Burchtsteeg, alsmede de zuidoostzijde van de Beschuitsteeg. 57 76
77
67 A
67 B
26
29
  1617 Rijneveld
C 170
1796     De bebouwing begrensd door de Morsstraat, Kort Galgewater, Galgewater en de 1e Binnenvestgracht. 96 130 33 14
  1664 Rijnewaard
C 130
1796     Het bouwblok Groenesteeg, Oranjegracht, Nieuwe Rijn en Waardgracht. 43 60 80 35


 

Buurten : S

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
Oost Vreugdenrijk 1608 Samaria
C 16
1796     Het bouwblok Kaiserstraat, Zegersteeg, 5e Binnenvestgracht en Kolfmakersteeg. 13 8 6 2
  1621 Scheidenburg
C 181
1796     De Scheistraat aan weerszijden. 86
87
114
115
44 15
  1664 Schilperoord
C 114
1796     Het bouwblok Vestestraat, Groenesteeg, Herengracht en Ir. Driessenstraat. 46 65 74 33
  1622 Schuur, Baronie van de -
C 189
1796     Ter hoogte van het Stadsbouwhuis. 78 106 39 17
  1617 Singelsoord
C 199
1796     Het bouwblok Zandstraat, Oude Singel, Oost Dwarsgracht en Baatstraat, doch zonder de Baatstraat. 79 107 42 17
  1617 St. Aagtenrijk
C 175
1796 1623 St. Aagtenrijk De bebouwing begrensd door de Beestenmarkt, Steenstraat, 2e Binnenvestgracht en Nieuwe Beestenmarkt. Na 1623 de St. Aagtenstraat aan weerszijden, de 2e Binnenvestgracht en de verbindende zijden van de Nieuwe Beestenmarkt en Steenstraat. 94 126 36 14
Stenenveld
Land van Mirakelen * voor
1550
St. Annenrijk
A 44
C 153
1788 * 1615 St. Annenrijk De Koddesteeg (?) en Mirakelsteeg aan weerszijden, evenals de Clarensteeg tussen de Mirakelsteeg en de Mare. Na 1615 de Mirakelsteeg aan weerszijden (vermoedelijk zonder de Clarensteeg tussen de Mirakelsteeg en de Koddesteeg) en een deel van de Olieslagerspoort. 63 96
97
53
54
21
Rodenrijk        
1788 St.
Annenrijk
en
Rodenrijk
worden
gecombineerd.
       
St. Joris 1620 St. Barbarenrijk
C 39
1796     De Barbarasteeg. 28 48 19 8
  voor
1550
St. Catharinarijk
A 15
C 64
1796 1615 St. Catharinarijk De Breestraat aan weerszijden vanaf de Diefsteeg en de Mandemakersteeg tot aan de Schoolsteeg met inbegrip van de oostzijde van de Schoolsteeg en de noordwestzijde van de Diefsteeg tot de Langebrug. Verder de gehele Vrouwensteeg en de Mooi Japiksteeg. Na 1615 alleen het zuidelijk deel van deze bebouwing, met de zuidoostzijde van de Vrouwensteeg. 3
6
27
26
23
25
12
13
West Catharinarijk
  voor
1550
St. Hubert
A 68
C 88
1796     Vanaf de Nieuwe Rijn de gehele Burchtsteeg. Van daar af de Nieuwstraat aan weerszijden tot de Hooglandse kerk en de noordwestzijde van de Beschuitsteeg. 57 77 67 B 26
Compostel * ca.
1550
St. Jacobsrijk
A 28
C 26
1796 1596 St. Jacobsgracht De oorspronkelijke Oude en Nieuwe St. Jacobsgracht tussen Steenschuur en Jan van Houtkade en delen van de aangrenzende Raamsteeg. Na 1596 de thans niet meer bestaande Oude St. Jacobsgracht, nu het Van der Werfpark tegenover de Langebrug, met de noordelijke delen van de Raamsteeg. 16
25
26
14
32
In 1807 vernietigd door de buskruit-ramp.
Nieuw Compostel
Klein Barbarije * voor
1550
St. Joris
A 5
C 40
1796 1596 St. Joris De St. Jorissteeg aan weerszijden voor de verbreding in 1960 en de Kaardesteeg. Na 1620 alleen de bedoelde St. Jorissteeg. 28
30
47
48
18
19
7
8
St. Barbarenrijk
  voor
1550
St. Niclaas
A 43
voor 1600 tot 1615 St. Annenrijk Komt grotendeels overeen met de latere gebuurte Rodenrijk Vermoedelijk het westelijk deel van de Clarensteeg aan weerszijden met de Koddesteeg. 63 96 53 21
  1661 Spillenburg
C 47
1796     Het bouwblok Hogewoerd, Wielmakersteeg, Kraaierstraat en Levendaal, doch zonder de Wielmakersteeg en met de Spilsteeg aan weerszijden. 31 50 20 6
West Rijnewaard 1620 Spring over Rijn
C 116
1796     De westzijde van de Kijfgracht en de Havenkade tussen Kalvermarkt en Kijfgracht. 40 56 77 37
  1662 Staveren
C 51
1796     Het bouwblok, Hogewoerd, Rijnstraat, Levendaal en Bolwerkstraat. 31 44 15 6
  1624 Steenhuizen, Heerlijkheid van -
C 174
1796     Het bouwblok Narmstraat, Steenstraat, 1e Binnenvestgracht en Kruisstraat. 95 127 35 14
  voor
1550
Steinenburg
A 13
C 66
1796     De Breestraat aan weerszijden tussen Pieterskerkchoorsteeg/Maarsmansteeg en Diefsteeg/Mandemakersteeg, alsmede het achterliggende deel van de Langebrug en de noordwestzijde van de Diefsteeg. 3
7
26
27
25
23
12
13
St. Aagtenrijk 1623 Stenenveld
C 176
1796     Het bouwblok begrensd door de St. Aagtenstraat, Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt en Steenstraat, doch zonder de St. Aagtenstraat. 94 126 36 14


 

Buurten : V

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  voor
1550
(Vrije) Veluwe
A 55
1614 1614 Oost Veluwe De Uiterstegracht aan weerszijden vanaf de Groenesteeg tot halverwege de Oude Rijn met de noordzijden van de aangrenzende Groenesteeg. 48
49
69
70
72
70
32
33
West Veluwe
Vrouwenland *
A 7
voor
1550
Vesthoek
C 44
1796     De Nieuwebrugsteeg aan weerszijden en de noordzijde van het Levendaal tussen Nieuwebrugsteeg en Wielmakersteeg 31 46 17 7
  voor
1550
Vliet
A 24
1615 1615   De Vliet aan weerszijden en de aangrenzende helften van de Bakkersteeg en de Molensteeg. 14
15
10
11
12
8
9
2
3
  voor
1550
Vliegenthart
A 46
ca. 1600 1599 ? Oost Mariënburg ? De noordzijde van de Haarlemmerstraat vanaf de Mare tot de Vrouwenkerkchoorstraat, de Stille Mare en de Stille Rijn. 89
90
122
123
46 A
46 B
25
1605 ? Hartenburg
?
Kikkenburg en Luchtenburg 1662 Vluchtenburg
C 37
1796     De noordwestzijde van de Geregracht en vandaar de hoek om enkele huizen van de zuidzijde van het Levendaal. 27 36 12 4
Drogestein 1664 Vochtestein
C 126
1796     De noordelijk helft van het bouwblok Waardgracht, Oosterkerkstraat, Zijlsingel en Groenesteeg. 38 53 84 35
  1618 Vogelrijk
C 187
+ C 188
1624 1624 Oost Vogelrijk Ongeveer ter plaatse van de oostzijde van het energiebedrijf aan de Langegracht. 81 110 39 17
West Vogelrijk
  1621 Vollenburg
C 209
> 1668     Noordeindeplein. - - - 39
Hooglandse kerksteeg 1613 Vollersrijk
C 146
1796     De oostzijde van de Vollersgracht. 65 99 56 20
  1620 Vossenburg
C 151
1796     De Oude Vest tussen de Koddesteeg en de Janvossensteeg. 63 96
97
53
54
21
  1618 Vossenwal
C 143
1796     De Oude Vest tussen de Janvossensteeg en de Meermanshof. 64
65
69
98
99
100
101
55
56
57
20
21
Jan Vossenrijk 1609 Vosserschagen
C 148
1796     De bebouwing begrensd door de Janvossensteeg, Noord Rundersteeg, Voldersgracht en Van der Werfstraat. 64 98 55 21
Patmos voor
1550
Vredenburg
C 135
+ C 136
1634 1634 Oud Vredenburg De directe omgeving van de Pelikaanshof, de Hekkesteeg en de Oude Vest vanaf de Meermanshof tot voorbij de Pelikaanstraat. 69
70
71
102
101
57 19
20
Nieuw Vredenburg
Alkey 1615 Vredenrijk
C 99
1796     De oostzijde van de Hooigracht tussen de Groenesteeg en de tegenover liggende Nieuwstraat. 51 75 68 29
Oost Vreugdenrijk 1639 Vreugdendaal
C 13
1796     De westelijke helft van het bouwblok Rapenburg, Nonnensteeg, 5e Binnenvestgracht en Kolfmakersteeg. 13 7 6 2
  voor
1550
Vreugdenrijk
A 22
1602 1602 Oost Vreugdenrijk In hoofdzaak het stadsdeel begrensd door de Kaiserstraat (maar zonder die straat zelf), de Witte Singel, de Nonnensteeg, inclusief de zuidelijke helft van de Hortus Botanicus. 13 7
8
9
6
7
2
West Vreugdenrijk
  voor
1550
Vrouwenkamp
A 51
1617 1617 Oost Vrouwenkamp De Caeciliastraat aan weerszijden tussen de St. Ursulasteeg en de Mare, het Klooster en de Dolhuissteeg. 88
89
92
116
117
119
120
121
51
49
48
47
24
West Vrouwenkamp
  1603 Vrijdom buiten de Zijlpoort
C 117
+ C 118
+ C 119
1611 1611 Oost Rijnewaard Het gehele stadsdeel tussen de Zuidsingel, Kalvermarkt, Havenkade en Oostsingel en de bebouwing aan de noordzijde van de Oude Rijn (t.w. de schaarse bebouwing in de latere stadsvergroting van 1644). 40 55
56
76
77
37
West Rijnewaard


 

Buurten : W

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1664 Waardenburg 1796     Het bouwblok begrensd door de Zuidsingel, Oranjegracht, Oosterkerkstraat en Waardgracht. 41 58 82 36
  1648 Walbeek, Hertogdom -
C 204
1796 *   In 1792 gecombineerd met de Baronie van Hoogveen. Het bouwblok Haven, Oost Havenstraat, Ververstraat en West Havenstraat. 74 90 75 38
  1648 Warmond, Keizerrijk -
C 203
      Het bouwblok Oude Herengracht, Haven, West Havenstraat en Ververstraat. 74 89 75 38
  1620 Weidenburg
C 179
1796     Het bouwblok Oude Singel, Scheistraat, Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt, doch zonder de Scheistraat en de Lammermarkt. 86 114 44 15
  1617 Weidenburg bis
C 177
+ C 178
1623 1623 Oost Weidenburg Het stadsdeel vanaf molen De Valk, langs de Marepoortkade, Nieuwe Mare en de Lammermarkt tot aan de Nieuwe Beestenmarkt. 85 113 37 15
West Weidenburg
  1617 Weidenwijk
C 184
1796 1629 Weidenwijk De bebouwing vanaf de Nieuwe Mare tot aan het energiebedrijf tussen 3e Binnenvestgracht en Langegracht tot voorbij de Reineveststeeg. Na 1629 alleen de noordzijde van de Langegracht tussen Nieuwe Mare en de Reineveststeeg. 84 112 38 16
Reinewei
Blik op de Aaszak 1605 West Blik op de Aaszak
C 84
1796     De westzijde van de Langebrug tussen het Steenschuur en de Gekroonde Liefdepoort en de gehele Zonneveldstraat aan weerszijden. 19
20
15
16
29 10
In 1807 groten-deels vernietigd door de de bus-kruitramp.
St. Catharinarijk 1615 West Catharinarijk
C 63
1796     De Breestraat aan weerszijden tussen de Schoolsteeg en de Vrouwensteeg, alsmede de achterliggende noordzijde van de Langebrug, de westzijde van de Vrouwensteeg, de oostzijde van de Korte Schoolsteeg en de Mooi Japiksteeg aan weerszijden. 2
5
6
24
25
26
26
23
25
12
13
Kerstenrijk 1607 West Kerstenrijk
C 80
1796     De bebouwing begrensd door de Langebrug, Arent Roelandsteeg, de zuid- en noordoostzijde van het Pieterskerkhof, de Kloksteeg tot aan het Prentenkabinet, inclusief het Van der Speckhofje en de Gekroonde Liefdepoort. 17
18
20
16
19
21
29
30
31
10
  1624 West Kleienburg
C 171
1796     Het bouwblok Morsstraat, Kruisstraat, Narmstraat en 1e Binnenvestgracht. 96 128 34 14
Noord Koeëind 1654 West Koeëind
C 133
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden, iets ten oosten van de Pelikaanstraat tot de Legewerfsteeg. 67
68
86
92
62
59
19
22
Mare 1619 West Mare
C 158
1796     De Vrouwenkerkchoorstraat tot het Vrouwenkerkhof en van daar af de westzijde van de Mare via de Oude Vest tot de Hazewindsteeg. 88
89
116
121
51
47
24
Ossenland 1612 West Ossenland
C 139
1796     De Haarlemmerstraat aan weerszijden tussen de Hooglandsekerksteeg en de Duizendraadsteeg. 66
67
68
86
92
93
62
59
60
22
Rode Zee 1608 West Rode Zee
C 108
1796     De westzijde van de Uiterstegracht tussen Nieuwe Rijn en Groenesteeg en een deel van de zuidzijde van de aangrenzende Groenesteeg. 50 71 71 30
Oost Rijnewaard 1624 West Rijneveld
C 118
1796     Het bouwblok Kijfgracht, Havenkade, Minnebroersgracht en Zuidsingel. 40 55 76 37
Vrijdom buiten de Zijlpoort 1611 West Rijnewaard
C 117
1796 1620 West Rijnewaard Het bouwblok Kalvermarkt, Havenkade, Kijfgracht en Zuidsingel. Na 1620 de Kalvermarkt en van daar af de noordzijde van de Zuidsingel tot de Kijfgracht. 40 56 77 37
Spring Overrijn
Jonge Tuil 1609 West Tuil
C 100
1758 *   In 1758 gecombineerd met Groenendaal. De westzijde van de Middelstegracht tussen de Nieuwe Rijn en de Groenesteeg. 51 75 68 29
Veluwe 1614 Wester Veluwe
C 105
1796     De westzijde van de Uiterstegracht vanaf de Groenesteeg tot de Ir. Driessenstraat met de halve noordzijde van de aangrenzende Groenesteeg. 49 70 70 28
Vliet 1615 Westvliet
C 20
1796     De westzijde van de Vliet en de helft van de Bakkersteeg aan weerszijden. 14 10 8 2
Vogelrijk 1624 West Vogelrijk
C 187
1796     Ongeveer ter plaatse van het huidige energiebedrijf aan de Langegracht, tegenover Volmolengracht en Zandstraat. 81 110 39 16
17
Vreugdenrijk 1602 West Vreugdenrijk
C 15
1770 * 1633 West Vreugdenrijk De Hortus Botanicus vanaf de Sterrenwacht tot ter hoogte van de Nonnensteeg. Na 1633 vanaf de Sterrenwacht tot de Kolfmakersteeg. 13 In 1816 is de bebouwing gesloopt wegens uitbreidng van de Hortus Botanicus.
Noord Vreugdenrijk
1770 Gecombineerd
met
Noord
Vreugdenrijk
Vrouwenkamp 1617 West Vrouwenkamp
C 165
1796 1629 West Vrouwenkamp De Caeciliastraat aan weerszijden tussen de St. Ursulasteeg en het Boerhaavemuseum. Na 1629 het westelijk deel van de Caeciliastraat tussen Lijsbethsteeg en Turfmarkt. 88
89
92
93
116
119
120
51
49
48
24
Middelkamp
Weidenburg bis 1623 West Weidenburg
C 177
1796     Het noordelijk deel van de Lammermarkt vanaf molen De Valk tot tegenover de Scheistraat. 85 113 37 15
Wilde Veluwe 1615 West Wilde Veluwe
C 103
1796     De westzijde van de Uiterstegracht vanaf de Ir. Driessenstraat tot aan de Oude Rijn en aansluitend daarop enkele huizen 49 70 70 32
Woudfriezen 1632 West Woudfriezen
C 97
1777 *   In 1777 gecombineerd met Oude Tuil naar Binnen. De zuidzijde van de Oude Rijn tussen de Hooigracht en de Middelstegracht en van daar af de westzijde van de Middelstegracht tot aan de Ir. Driessenstraat. 53 73 69 28
  1607 West Zijtgracht
C 34
1763 *   In 1763 gecombineerd met >t Huis te Brem. De westzijde van de Korevaarstraat vanaf de Hoefstraat tot de Raamsteeg en van daar af de zuidzijde van de Raamsteeg tot de Garenmarkt. 26 34 11 4
  voor
1550
Wilde Veluwe
A 56
1615 1615 West Wilde Veluwe De Uiterstegracht aan weerszijden vanaf de Oude Rijn tot de Pollensbrug (gelegen halverwege tussen Oude Rijn en Groenesteeg.) 48
49
69
70
72
70
32
33
Wilde Oosterveluwe
Wilde Veluwe 1615 Wilde Oosterveluwe
C 109
1796     De noordelijke helft van het bouwblok Uiterstegracht, Oude Rijn, Vestestraat en Groensteeg. 48 68
69
72 33
  voor
1550
Witsermouw
A 10
C 73
1796     De Botermarkt en de oostzijde van de Koornbrugsteeg. 23 28
30
22 9
  voor
1550
Woudfriezen
A 58
1632 1632 Oost Woudfriezen De Middelstegracht aan weerszijden tussen de Oude Rijn en de Ir. Driessenstraat en de Oude Rijn tussen Hooigracht en de Uiterstegracht. 53
49
70
72
73
70
69
28
32
West Woudfriezen
  voor
1550
Woud zonder Genade
A 63
C 95
1796     De Hooigracht aan weerszijden tussen de Oude Rijn en de Pancrassteeg en de noordzijde van de Pancrassteeg. 53
54
73
74
80
69
65
27
28


 

Buurten : Z

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Ontstaan uit
of
oorspronke-
lijke naam
Jaar
van
stich-
ting
Naam en nummer van de buurt, verw. naar stadsplattegrond
A of C
Jaar van opheffing of verheling Jaar van splitsing Namen der afgesplitste of verheelde buurten Huidige ligging bij benadering Buurtnummering volgens de latere verdelingen van
1796
krt D
1804
krt E
1833 1853
krt F
  1660 Zanendam
C 113
1796     Het bouwblok Oude Rijn, Herengracht, Ir. Driessenstraat en Vestestraat. 46 64 74 33
Billenburg 1653 het Zand
C 4
1775 *   In 1775 gecombineerd met de gebuurten Meyenhof en Oud Groenendaal. Het bouwblok Oude Varkensmarkt, Groenhazengracht, Sliksteeg en Noordeinde zonder de huizen aan het Noordeinde. 4 2 3 1
Meyenburg (ged.) 1624 Zandwijk
C 6
1796     De oostzijde van de Oude Varkenmarkt en de noordzijde van de Groenhazengracht vanaf de Oude Varkenmarkt tot aan het Rapenburg. 4 4 4 1
  ca.
1550
Zevenhuizen
A 26
C 81
1796     Het zuidelijk deel van de Scheepmakersteeg, de zuidelijke Herensteeg en het Rapenburg vanaf de Nieuwsteeg tot de Kloksteeg. Voor 1617 bovendien met het Rapenburg tussen Vliet en Douzastraat. 17 20
21
30
31
10
Bouwelouwensteeg 1662 Zuid Bouwelouwensteeg
C 142
1796     Het zuidelijk deel van de voormalige Bouwelouwensteeg (nu ongeveer de zuidelijke helft van de Druckerstraat) en de noordzijde van de Van der Werfstraat tussen Duizendraadsteeg en Hooglandsekerksteeg. 65
69
100
101
56
57
20
Huis te Brem 1642 Zuidbrem, Huis te -
C 35
1796     De zuidzijde van het Levendaal tegenover de St. Jorissteeg westwaarts en de oostzijde van de Korevaarstraat tussen Levendaal en Plantsoen. 27 35 12 4
. 1621 Zuid Coleveld
C 200
1796     De bebouwing tussen de noordelijke oostzijde van de Oostdwarsgracht, de zuidzijde van de Langegracht, de Houtmarkt en de Koolgracht. 76 104 41 18
Hooglandse kerksteeg 1613 Zuid Hooglandse kerksteeg
C 145
1796     Het zuidelijk deel van de voormalige Hooglandsekerk- of Paradijssteeg (nu ongeveer de zuidelijke helft van de Grevenstraat). 65 99
100
56 20
Koeëind 1615 Zuid Koeëind
C 134
1796     Het bouwblok Haarlemmerstraat, Havenplein, Oude Rijn en Pelikaanstraat. 72 88 63 19
Oost Rode Zee 1629 Zuid Rode Zee
C 112
1796     De zuidelijke helft van het bouwblok Uiterstegracht, Groenesteeg, Vestestraat en Nieuwe Rijn, doch zonder de huizen aan de Nieuwe Rijn. . 47 67 73 31
  ca.
1550
Zwaansoord
A 53
C 90
1796     De Nieuwe Rijn tussen de Hartensteeg en de Hooigracht en de aangrenzende westzijde van de Hooigracht tot de Nieuwstraat. 56 76 67 A 29
  1662 Zwaanswijk
C 48
1796     Het bouwblok Utrechtse Veer, Kraaierstraat, Hogewoerd en Rijnstraat. 33 50 20 6


 

Uitleg
concordantie tabel en kaarten

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

 

Overzicht en concordantie van de Leidse buurten uit de periode vóór 1796
en volgens de regelingen van 1796, 1804, 1833 en 1853
in samenhang met de ingetekende stadsplattegonden
In dit boek zijn zes stadsplattegronden opgenomen, waarop de buurtverdelingen uit de verschillende perioden zijn ingekleurd. Alle buurten zijn genummerd en - behoudens van de ontwerpverdeling van 1602 - in dit overzicht terug te vinden. Het schema is tevens een concordantie, waardoor eenvoudig kan worden nagegaan welke buurten van vóór en na 1796 in geografisch opzicht met elkaar overeenkomen. Met het oog op een zo groot mogelijke betrouwbaarheid is gekozen voor het gebruik van eigentijdse stadsplattegronden (Liefrinck 1578, Bast 1600, Hagen 1670, Van der Pauw 1825 en Van Campen 1850).
  Op plattegrond A (Liefrinck 1578) zijn de 73 buurten weergegeven op grond van een uit omstreeks 1550 daterende opgave. Daarbij is de oorspronkelijke nummering aangehouden; in dit overzicht vooraf gegaan door de letter A.
  Bij plattegrond B (Bast 1600) gaat het om een door Jan van Hout in 1602 gemaakte ontwerpverdeling van de stad in 176 buurten. Vier buurten in de Vrijdom buiten de Wittepoort en in de 'voorstad' tussen de tegenwoordige Zuidsingel en Haven zijn niet ingekleurd. Omdat deze per bon opgezette indeling nooit heeft gefunctioneerd, zijn deze buurten niet verwerkt in bijgaand overzicht. De door Van Hout bedachte buurtbegrenzingen en buurtnamen worden echter in bijlage 16 (cd-rom) vermeld.
  Op plattegrond C (Hagen 1670) staan alle tussen 1660 en 1700 bestaande 210 buurten (incl. 3 'buitenbuurten') aangegeven. Ze zijn in een volgorde per stadsdeel genummerd; deze nummers worden in het overzicht voorafgegaan door de letter C.
  Plattegrond D toont de buurtverdeling van 1796. Behalve de 96 buurten zijn ook de acht stadswijken (de z.g. grondvergaderingen) met een rode lijn ingetekend. Omdat het Leiden van de late 18e eeuw in planologisch opzicht weinig verschilt met de 17e-eeuwse stad, is eveneens de kaart van Hagen gebruikt.
  De buurtverdeling van 1804 (met enkele wijzigingen in latere jaren) wordt op plattegrond E (Van der Pauw 1825) afgebeeld. Deze buurtindeling, die behoudens een aantal buurtfusies niet wezenlijk verschilt van de daarop volgende verdeling van 1833 in 84 buurten, is niet op een afzonderlijke kaart weergegeven.
  Dat is wel het geval met de indeling van 39 buurten tijdens de periode 1854 -1888. Ze staat ingetekend op plattegrond F (Van Campen 1850).
Getracht is om de herkomst, de jaren van stichting, splitsing en opheffing alsmede de tegenwoordige ligging in een overzichtelijk schema samen te vatten. Voor de vermelding van details (zoals de precieze oudtijdse ligging en kleine grenswijzigingen) biedt onderstaand schema te weinig ruimte en dient de beschrijving van de afzonderlijke buurten (bijlagen 9 t/m 17 op de cd-rom) te worden geraadpleegd.
  In de eerste kolom wordt - dus vóórdat een eventuele afsplitsing plaatsvond - de oorspronkelijke buurte genoemd. Soms gaat het niet om afsplitsing, maar om een naamsverandering. In dat geval wordt de oorspronkelijke buurtnaam met een * aangeduid.
  De tweede kolom vermeldt het stichtingsjaar.
  In de derde kolom wordt in vette letter de naam van de betreffende buurt genoemd. Wanneer de buurt na stichting nooit als zodanig heeft gefunctioneerd, wordt de naam in een gearceerd veld weergegeven. Zoals gezegd worden de 16e-eeuwse buurten met een A-nummer vermeld en de omstreeks of na 1600 gestichte buurten met een C-nummer. Combinaties van A- en C- of C- en C-nummers zijn eveneens mogelijk.
  De vierde kolom vermeldt het jaar van opheffing. Wanneer het jaartal met een * wordt aangegeven, duidt dat op combinatie met een andere buurte.
  In de vijfde en zesde kolom worden resp. het jaar van eventuele afsplitsingen en de naam/namen der afgesplitste buurt(en) vermeld. De vermeldingen van fusies of verhelingen zal men eveneens in de zesde kolom aantreffen.
  In de zevende kolom wordt de tegenwoordige ligging aangegeven. Omdat vooral in de 20e eeuw het stadsbeeld op verschillende plaatsen ingrijpend is gewijzigd, gaat het om een omschrijving bij benadering. Een goed voorbeeld is de St. Jorissteeg die tot 1960 een zeer smalle steeg was, maar nadien is verbreed door de sloop van het gehele bouwblok St. Jorissteeg/Hogewoerd/ Krauwelsteeg/Levendaal. Elders - zoals achter de Haarlemmerstraat - is het stratenpatroon nog sterker veranderd.
  In de kolommen acht, negen, tien en elf wordt aangegeven met welke latere buurten volgens de regelingen van 1796, 1804, 1833 en 1854 de 17e-eeuwse buurten qua ligging overeenkomen. Zoals eerder opgemerkt komt de nummering overeen met die van resp. de stadsplattegronden D, E en F. Feitelijk vormen de kolommen zeven tot en met elf dus een concordantie. Omdat de buurtbegrenzingen van de diverse regelingen onderling aanzienlijk verschillen, is ook hier sprake van een samenhang bij benadering. Voorzover de begrenzingen van vóór en na 1796 wel volledig overeenkomen is het betreffende veld grijsgetint weergegeven.

 

A B C D F G H J K L M N O P R S V W Z uitleg

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl