HUGE GIBENNEVE (HUGE PIETERSZ.)

 

Previous PageHome PageNext Page


HUGE GIBENNEVE (HUGE PIETERSZ.)

vermoord ca. 1371 (RA. 2a Aanhangsel f. 1, Blok, Rechtsbronnen, 27).

functie:

schout te Leiderdorp 7 juli 1347 en 18 okt. 1348 (Rijnsburg 882, Ke. f. 41) te Leiden 1358.

huisbezit:

een huis en erf aan de Donkersteeg, verkocht 22 mei 1358, tegen een rente van 24 s.pay. (Ke. 493 f. 17v.).

rentebezit:

15 dec. 1358 40 s.g.g. op een huis en erf bij het Steenschuur, 23 juli 1361 in handen van zijn verwant Dirk die Bruun Danielsz. (W. 428 f. 19v.).

varia:

verm. als knaap 7 juli 1347; zegelde toen met de Leidse sleutels (Rijnsburg 882). Ontving 20 apr. 1355 grfl. amnestie (Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 585 nr. 185 en 596). In 1371 vond een verzoening plaats inzake de moord op hem tussen zijn magen en de moordenaar c.s.; de laatsten dienden 100 zielmissen te verzorgen en kloosterwinning te doen, bovendien moesten zij een voetval maken met 100 man en manschap doen met 50 man. Verder diende zoengeld worden betaald, o.m. voor Alijd Does, Hugendr. 50 £, voor Hein en Pieter Milde ieder 10 £, Huge Claasz. 10 £, Pieter Woutersz.'s kinderen 20 £, Huge Jansz. 10 £, Herman Woutersz.' kinderen 12 £, Wouter Walichsz. 12 £, Roelands kinderen 8 £, Claas die Bastaard 10 £, Hugeman Pietersz. 8 £ en Volprecht Ternincsz. 6 £ (RA. 2a Aanhangsel f. 1, Blok, Rechtsbronnen, 27).

familie:

tr. Ermgard; Dirk die Bruun Danielsz. noemde beiden zwager en schoonzr. (W. 428 f. 19v.). Zijn naaste verwanten worden bij de verdeling van het zoengeld inzake zijn dood met name genoemd (zie hoger en voor Herman en Pieter Woutersz.'s kinderen Pieter Woutersz. c.s.). Dochter:

1. Alijd Does

verm. 1371 (zie boven).

Zij hield van de burggraaf een huis en erf te Leiden in leen, afkomstig van Gibe Woutersz. (Hoek, 'Wassenaar', 101). tr. Claas Heinenz.; samen droegen zij 1365 24 s.pay. rente op een huis en erf aan de Donkersteeg over aan heer Volprecht van der Woude (afkomstig van haar vader; Ke. 493 f. 17v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl