Excursies

De HVOL heeft voor haar leden een gevarieerd aanbod aan excursies, zowel in de buurt als wat verder weg.
 

Vanwege de onzekere situatie van het COVID-19 virus zien wij voorlopig af van nieuwe excursies. Zodra de omstandigheden verbeteren, laten wij u dat via het boekje en/of de digitale nieuwsbrief weten. En raadpleeg vooral regelmatig onze website.

NIEUWE EXCURSIES
 
Geen evenementen
 
 
Inschrijven voor de excursie:

Kies bovenstaande fietsexcursie en vul het inschrijfformulier in. Per HVOL lid kunt u één introducé inschrijven. Bij een duolidmaatschap kunt u ook één introducé per duo inschrijven.

Hebt u moeite met het invullen? Bel dan 071 3411533 (Wim Dool) of 06-12261897 (Patricia van der Lecq) en geef uw telefoonnummer via de voicemail door. U wordt dan teruggebeld, waarna de excursiecommissie uw inschrijving via de website zal regelen.

Betalen:
Graag direct na de aanmelding de excursiekosten overmaken op bankrekening NL67 INGB 0005 9012 64 t.n.v. Vereniging Oud Leiden. U bent pas definitief ingeschreven na betaling.
(Pas op: de rekening voor de contributiebetaling heeft dezelfde tenaamstelling). Vermeld bij de betaling uw HVOL-lidmaatschapsnummer, de excursie waarvoor u inschrijft en de naam van uw evt. introducé.
Tot 10 dagen voor de excursiedatum kunt u kosteloos annuleren.

Verzekeringen:

De HVOL heeft geen aparte verzekering voor de deelnemers aan excursies. Het bestuur gaat ervan uit dat de deelnemers aan de excursies zelf een ongevallen- en WA-verzekering hebben afgesloten.