Excursies

De HVOL heeft voor haar leden een gevarieerd aanbod aan excursies, zoals wandelingen, fietstochten en bootexcursies in Leiden en/of buurgemeenten. 

Voor volgend jaar hebben wij ook weer mooie excursies in voorbereiding. In het Oud Leiden Nieuws nr. 4 van begin december leest u daarover meer!
 
 
NIEUWE EXCURSIES
 
Geen evenementen
 
 
Inschrijven voor de excursie:

Kies bovenstaande excursie en vul het inschrijfformulier in. Per HVOL lid kunt u één introducé inschrijven. Bij een duolidmaatschap kunt u ook één introducé per duo inschrijven.

Hebt u moeite met het invullen? Bel dan 06-12261897 (Patricia van der Lecq). De excursiecommissie regelt dan uw inschrijving via de website.

Betalen:
Graag direct na de aanmelding de excursiekosten overmaken op bankrekening NL67 INGB 0005 9012 64 t.n.v. Vereniging Oud Leiden. U bent pas definitief ingeschreven na betaling.
(Pas op: dit is een ander nummer, dan waarnaar u de contributie overmaakt). Vermeld bij de betaling uw HVOL-lidmaatschapsnummer, de excursie waarvoor u inschrijft en de naam van uw eventuele introducé.
Tot 10 dagen voor de excursiedatum kunt u kosteloos annuleren.

Verzekeringen:
De HVOL heeft geen aparte verzekering voor de deelnemers aan excursies. Het bestuur gaat ervan uit dat de deelnemers aan de excursies zelf een ongevallen- en WA-verzekering hebben afgesloten.