PIETER PIETERSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


PIETER PIETERSZ.

Is hij Pieter, zoon van Pieter Woutersz. (zie Pieter Woutersz. c.s.)?

functie:

schepen 1414-15.

huisbezit:

(van hem of een andere Pieter Pietersz.?)

* 2 kameren en een erf, in de Cleypetten, in een steeg (St. Pietershoeve), 9 apr. 1405 uitgegeven tegen 43 s.pay. rente (Ga. 1182 f. 47).

* een huis en erf ald., 9 apr. 1405 uitgegeven tegen 48 comans groten rente (ibidem).

* een huis en erf aan de Molensteeg in St. Pietershove, uitgegeven 23 feb. 1407 tegen 26 comans groten rente (ibidem).

Voornoemde renten droeg Lou Claas Mastsz. 16 juli 1432 over aan St. Elisabethgasthuis (Ga. 1182 f. 48).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl