116. Spring over Rijn volgende Buurt: 118.West Rijnenveld

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de westsijde van de Kijffgraft / ende de zuytsijde van den Rijn tusschen de zelve Kijffgraft ende de Waertgraft staende / mitsgaders de huysen aen de noortsijde van den Rijn tusschen de W(aardgracht) ende den Rijn staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 50 - 50 vso, 19-11-1620)

Geschiedenis:

Op 06-08-1620 ontstaan als afsplitsing van de buurt West Rijnewaard.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48 vso, 03-09-1620)

Voor de splitsing in 1611 vormden Oost Rijnewaard en West Rijnewaard één buurt onder de naam Vrijdom buiten de Zijlpoort (of Rijnewaard; niet te verwarren met de latere, in 1664 gestichte buurt Rijnewaard). Deze buurt omvatte de gehele stadsvrijdom buiten de Zijlpoort, niet alleen tussen de tegenwoordige Haven en Zuidsingel, maar ook ten noorden van de Rijn of Haven. Van de noordelijke bebouwing wordt reeds melding gemaakt in 1602 (zie SA II inv. nr. 1216 fol. 4 vso) en opnieuw in 1620. Kennelijk gaat het hier om wat schaarse, voorstedelijke bebouwing, hoofdzakelijk bestaande uit enkele scheepsmakerijen aan de zuidzijde van de latere Haven bij de tegenwoordige Zijlpoort. Wanneer West Rijnewaard op 06-08-1620 wordt gesplitst in West Rijnewaard en Spring Over Rijn melden de vertegenwoordigers van beide buurten zich bij het Gerecht met de vraag waartoe de bebouwing ten noorden van de Rijn behoort. Het Gerecht besluit dat de selve huysen begrepen sullen zijn in de gebuyrte ten westen van Kijfgraft gelegen. Dat zal wel de verklaring zijn voor de eigenaardige buurtnaam van Spring Over Rijn: de buurt bestond oorspronkelijk uit twee delen aan weerszijden van het water, zodat men de Rijn moest 'overspringen' om beide delen te bereiken. Uiteindelijk wordt de noordelijke bebouwing als gevolg van de stadsvergroting in 1644 binnen de stad getrokken en worden de daar woonachtige huishoudens in 1648 ondergebracht bij de Looiersbuurt en bevindt Spring Over Rijn zich nog alleen aan de zuidzijde van de Rijn tot aan de Zuidsingel. Alleen de buurtnaam herinnert dan nog aan de oude situatie.

(Zie Van Oerle, Atlas, kaart 30)

Michiel du Pon, 80 jaar en heer van Spring Over Rijn, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom, ook als bonmeester van het Waardbon.

(SA II inv. nr. 129 fol. 91 en 92, 02-07-1767)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Schuyl, Jan Harmensz. - 19-11-1620 1 *
Noort, Cornelis Dircsz. van - 29-11-1635 1 v  
Drijfloo, Jan Cornelisz. - 11-09-1636 1  
Cleyenburch, Govert Gerritsz. van - 16-11-1640 1  
Meershouck, Sacharyas Paulsz. van - 11-10-1668 3 *
Kervel, Paulus - 03-09-1683 1  
Oosterbaen, Dirck - 05-06-1687 3  
Laen, Floris van der - 14-06-1691 1  
Spierenburgh, Jan Claesz. - 03-06-1694 2 *
Hoecke, Gilles van - 24-09-1717 2  
Pon, Michiel du - 15-06-1736 1 o *
Taarling, Samuel van - 09-07-1767 1  
Egmond, Claas van - 05-03-1796 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl