(VAN) STREVELANT / VAN DER LAEN

 

Previous PageHome PageNext Page


(VAN) STREVELANT / VAN DER LAEN

I. HENDRIK (VAN) STREVELANT

ovl. na 17 mrt. 1334, begr. St. Pieterkerk (W. 1195).

functie:

schout van Oegstgeest, verm. 18 dec. 1323 (Ke. 749).

landbezit:

land te Warmonderbroek, verm. 16 okt. 1333 (GvH. 243 f. 99v.).

rentebezit:

o.a.

* 40 s. g.g. op een huis en erf te Leiden en

* 1 £ g.g. op een huis en erf te Leiden.

Beide renten 17 mrt. 1334 vermaakt aan de H. Geest (W. 1195).

varia:

zegel: 3 sterren (Ke. 749, 18 dec. 1323). Zegelde op verzoek 28 mrt. 1326 t.b.v. Dirk, burggraaf van Leiden; was toen knaap en diens leenman (GvH. 243 f. 57). Testeerde 17 mrt. 1334, deed schenkingen aan de St. Pieters- en St. Pancraskerk te Leiden, de kerken te Rijnsburg, Katwijk en Oegstgeest, alsmede aan de Leidse H. Geest. Hij verzocht zijn zoons IJsbrand Strevelant en IJsbrand van der Laen alsmede Huge van der Bregghe om zijn executeurs-test. te zijn (W. 1195).

familie:

neven: IJsbrand en Jacob Jansz. Strevelant en Willeken en Huge veren Haseken (W. 1195). Tr. Margriet (ibidem), zij was gegoed te Warmond (Hoek, 'Wassenaar', 33). Kinderen (W. 1195):

1. IJsbrand Strevelant

(tweeling met 2; Nass. Dom. 6461 (44) f. 341v.).

landbezit:

5½ morgen 8 hond land te Oegstgeest, 9 jan. 1336 opgedragen aan Jan van Polanen (Nass. Dom. 6461 (44) f. 341v.).

varia:

aangesteld tot zijn vaders executeur-test. 17 mrt. 1334 (W. 1195).

familie:

dochter:

a. Cathelijne

zij bezat 5½ hond en 8 hond land te Oegstgeest, Polaans leen, afkomstig van haar vader (Nass. Dom. 6461 (44) f. 341v.). tr. Gerrit uten Hoflande (zie Van den Bosch).

2. IJsbrand van der Laen, volgt II.

3. Aarnd

verm. 17 mrt. 1334 (W. 1195).

4. B..cen (Bercen?)

(ibidem).

5. Machteld

ovl. 1406-07 (Ga. 334 (14) f. 10); zij bezat sinds 10 feb. 1383 26 s. 8 p.pay. rente op een huis en erf in het Noordeinde, 17 aug. 1385 aan de H. Geest geschonken (W. 428 f. 56v.); schonk St. Catharinagasthuis 1396-97 samen met Jutte Danielsz. van der Haer de halve buik van een koe (Ga. 334 (3) f. 7v.).

6. Katrine

7. Elisabeth

N.B. Missch. huwde een van Hendriks drs. Willem Duker, waaruit o.m. IJsbrand Strevelant Willem Dukersz.; behalve diens naam vormt het hartschild van zijn zegel (een ster) daarvoor een aanwijzing (vgl. hierna).

Tussen de bastaard van Jan Vos, IJsbrand Strevelant en het geslacht Strevelant zal gezien zijn naam eveneens verband bestaan (zie ook Vos).

II. IJSBRAND VAN DER LAEN en VAN SEVENHUYSEN

(Nass. Dom. 6461 (44) f. 341v.).

Begr. St. Pieterskerk (W. 428 f. 98v.).

functie:

schepen 1335-36, 36-37.

landbezit:

land, gehuurd van de abdij van Egmond, wrsch. te Boschuysen onder Zoeterwoude, tegen 5 £ pacht p.j. (Egmond 763 f. 54).

rentebezit:

17 feb. 1338 7 s.g.g. op een huis en erf te Leiden (Ga. 455 f. 83).

varia:

zegel: vair (W. 1195, 17 mrt. 1334).

familie:

zijn zegel komt overeen met dat van het geslacht van Willem Luutgardenz., hoewel zijn vader met drie sterren zegelde. Mogelijk was Margriet, zijn moeder, uit dit geslacht afkomstig, in ieder geval een familierelatie tussen beide families is aannemelijk op grond van de zegels en van het feit dat in het geslacht van Willem Luutgardenz. eveneens een IJsbrand van der Laen voorkomt, die bovendien renten overdroeg aan St. Catharinagasthuis ingevolge het testament van Aarnd IJsbrandsz. van der Laen (zie ald.). Tr. Lijsbeth, dr. van Hendrik Claasz. en Margriet, begr. St. Pieterskerk (W. 428 f. 98v.; Kam, 'Memorieboek', 198; Ga. 442 f. 77).

zoon:

1. Aarnd IJsbrandsz. van der Laen

ovl. tussen 18 sep. 1398 en 31 aug. 1408 (Ga. 455 f. 68v. en 83).

huisbezit:

* betaalde 1363 4 p.g.g. hofstedehuur te Leiden aan de graaf (GvH. 19 f 11v.).

* 4 kameren aan St. Pieterskerksteeg bij het kerkhof, 14 sep. 1364 verkocht tegen 2 s.g.g. rente (Ga. 455 f. 82v.).

landbezit:

* een hofstede, gekocht van de graaf en afkomstig van Gerrit van Boschuysen; de graaf had hierop 9 p.g.g.; verm. 1344-45 (Hamaker, Rek. Holl., II 116).

* ½ van 3½ morgen land te Koudekerk in de Hoge Waard, verm. 13 dec. 1352 (GvH. 244 f. 21v.); schonk hierop 18 apr. 1398 1 £ pay. aan de H. Geest (W. 428 f. 9v.) en 18 sep. 1398 1 £ pay. aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 68v.).

rentebezit:

* 14 sep. 1364 2 s.g.g. op 4 kameren (zie huisbezit).

* 16 feb. 1378 10 s.pay. op een huis en erf in het Noordeinde, wrsch. spruitend uit uitgifte (Ga. 455 f. 82).

* 7 s.g.g. op een huis en erf te Leiden, afkomstig van zijn vader; genoemde drie renten droeg IJsbrand van der Laen Herman Willemsz.z. 31 aug. 1408 over aan St. Catharinagasthuis ingevolge Aarnds testament i.p.v. de hoger verm. rente van 1 £ op land te Koudekerk (Ga. 455 f. 83).

familie:

tr. Lucie (Ga. 442 f. 77, Kam, 'Memorieboek', 198).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl