vorige Buurt: 198.Rijk der Nederbatavieren 199. Singelsoord volgende Buurt: 207.Fockersrijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

een gebuyrte sal werden gehouden ende gemaect van de huysinge van Jan Andriesz. schipper, beginnende in de voorste Santstraet opten houck van de Baetsteech / ende lopende aen de oostsijde van de zelve Santstraet nae d'Oude Chingel toe / de Chingel voorlangs tot aen de Oostdwersgraft / den houck van de zelve graft om / tot op den houck van de voorn. Baetsteech / eyndende mitte huysinge van Pieter Gerridtsz. Speck.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 32 vso, 29-06-1617)

Geschiedenis:

Na inspectie en rapport van de schepenmeesteren is de buurt op 29-06-1617 gesticht. Een ander op 't versouck van de gebuyren wonende in de vergrotinge in de tyen huysen aen de Chingel ende aen de suytsijde van de Santstraet tot daer de Vijff Kaersen uythangen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 32 vso, 29-06-1617)

In 1743 wordt de aangrenzende buurt Rijk der Nederbatavieren opgeheven. Het Gerecht besluit om de zes huizen aan de zuidzijde van de Baatstraat aan Singelsoord toe te voegen.

(SA II 120 fol. 46, 21-06-1743)

Buurtheer Pieter Meyer, 84 jaar oud, verzoekt om ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 134 fol. 78, 13-02-1777)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Pontman, Jan Pietersz. - 29-06-1617 1 *
Werckijn, Mr. Jan Willemsz. - 25-09-1625 4 v  
Gryecken, Jan Cornelisz. van - 12-06-1631 1 *
Marcusz., Andryes - 29-11-1635 1  
Hoevenagel, Barent - 02-11-1651 1 *
Willemsz., Denys - 04-05-1662 1  
Spieroth, Jaques - 03-03-1667 1 v *
Bonte, Jan - 24-04-1670 1 v  
Dagefos, Coenraet - 13-06-1675 1  
Starreveld, Jan - 16-05-1699 1  
Pant, Hendrik - 29-01-1728 1  
Meyer, Pieter - 23-11-1747 1 o *
Meyer Jr., Pieter - 13-03-1777 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl