POUWELS REINERSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


POUWELS REINERSZ.

functie:

gasthuismr. van O.L.V. 1418-19.

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede).

landbezit:

* 1409-10 ½ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk, 1412-13 na verkoop in andere handen (Ke. 323 (8) f. 7, (9) f. 7).

* 1412-1413 ½ raamstede, gehuurd als boven, verm. tot in 1413-14 (Ke. 323 (9) f. 7 en (10) f. 7v.).

* 1412-13 ½ raamstede, als boven, nog verm. 1413-14 (Ke. 323 (9) f. 7 en (10) f. 7v.).

* 1417-18 1 raamstede, als boven, (Ke. 323 (11) f. 11v.).

familie:

tr. 1e Merceli, ovl. 1411, begr. St. Pancraskerk, hij schonk 1 okt. 1420 2½ nobel aan St. Pancraskerk voor haar memorie (Ke. 416 f. 64, 418 f. 104); tr. 2e IJde Dirk Nuweveensdr. (Ke. 418 f. 75). tr. 3e Zijburch, dr. van Wildijc Pieter Woutersz., ovl. 5 apr. 1435 (Ke. 416 f. 91v.-92, zie Wildijc). Zoon:

1. Aarnd Pouwels Reinersz.z.

beroep:

drapenier (zie raambezit).

landbezit:

1417-18 1 raamstede, gehuurd van St. Pancraskerk (Ke. 323 (11) f. 11v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl