KERSTANT ALLAARDSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


KERSTANT ALLAARDSZ.

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1377-78.

woonhuis:

op Gansoord ca. 1390 (Blok, Hollandsche stad, 324); in het Kerkvierendeel 1399-1400 (Rek. Lei., I 83). Belender aan Allaard die scoemakers huis omstr. 28 okt. 1391 (Secr. 84 f. 36).

rentebezit:

1 juni 1406 10 comans groten met houde op een huis en erf aan het Steenschuur (Secr. 1593).

borgstelling:

8 jan. 1380, Claas Heymman (Secr. 19 f. 50).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl