Regenten Weeshuis Leiden
Lette
 
lette

 

Lette: Personalia
<bron
1>
             
1   Lette, Joannes Arnoldus, regent van 1807-1815  
2   ged.L. HK 7-9-1745  
3   overl. Koudekerk 7-2-1820  
4   notaris, laatstelijk te Amsterdam, vertrekt per 12-3-1815 naar Koudekerk  
5   lid van het leesgezelschap Van Tienen/Tot Nut en Genoegen  
6   woonde op de Breestraat  
7   zoon van Johannes Lette (is reeds overleden bij de geboorte van zijn zoon) en Maria Brugman  
8   x o.t. Amsterdam 9-6-1775 Maria Anna van Baggen
geb. Voorhout 25-4-1756
overl. Brielle 13-10-1833
dochter van Nicolaas Jan Pook van Baggen en Cornelia Oosterland
Zij hertrouwde Koudekerk 3-5-1821 ds. Simon Eland
 
9   Uit dit huwelijk:  
10   1. Nicolaas Johannes Cornelis
ged. Amsterdam Amstelkerk 6-12-1787
 
11   2. Maria Johanna Arnoldina
ged. Amsterdam Westerkerk 27-2-1789
 
12   3. Petrus Johannes
ged. Amsterdam Oude Kerk 14-11-1794
 
             
 

 

Lette: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Johannes Arnoldus Lette, secretaris der Banne Westzaan en daarwonende en mejuffrouw Anna van Baggen op de Prinsengracht zijn alhier op acte ingetekend d.d. 9-6-1775.  
             
   
GAS, Kerkelijke ondertrouwregisters nr. 620, f. 283
 
 

 

Lette: Notitie 2
<1
3>
             
1   Joannes Arnoldus Lette, particulier, geb. sept 1745.  
             
   
ELO, Liste Civique, nr. 1056
 
 

 

Lette: Notitie 3
<2
4>
             
1   De heer Lette communiceert aan de verg. [d.d. 2-1-1815] dat hij met den aanvang van dit jaar zijn domicilium verlegd heeft naar Koudekerk en verplicht was voor zijn post als regent van het weeshuis te bedanken.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 56, verg. 2-1-1815
 
 

 

Lette: Notitie 4
<3
bron>
             
1   De heer Joannes Arnoldus Lette gehuwd met Maria Anna van Baggen, gewoond hebbende op de Breestraat vertrekt op 12-3-1815 naar Koudekerk.  
             
   
Uitgaande Attestaties 1620-1890, Pieterskerk, lade 42, nr. 44
 
 

 

Lette: Bronnen
             
1   Nederlands patriciaat 51 (1965) 176.
2   Uitgaande Attestaties 1620-1890, Pieterskerk, nr. 44.
3   ELO, HGW, inv.nr. 56, verg. 2-1-1815.
4   ELO, Liste Civique, nr. 1056.
5   GAS, Kerkelijke ondertrouwregisters nr. 620, f. 283.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl