Commissie Jan van Hout

De commissie Jan van Hout maakt sinds 2014 deel uit van de HVOL. Zij is de voortzetting van de voormalige Vereniging Jan van Hout. Zij stelt zich ten doel om historische informatie over Leiden en de Leidenaars te verzamelen en toegankelijk te maken. Zij doet dit met name door het ontsluiten, bewerken en digitaal publiceren van Leidse archiefbronnen. Daarnaast is er ruimte voor de publicatie van teksten die verband houden met deze bronnen.

vereniging janvanhout
janvanhout

 

Via het Schelhaasfonds ondersteunt de commissie Jan van Hout restauratie en aankoop van belangrijke op Leiden betrekking hebbende documenten.

 Publicaties, bewerkte brongegevens betreffende de historie van de Leidse Regio

200ste Penning en Familiegeld 1674
Begraafplaats Zijlpoort 1826 2006
Bonkaart 1674
Bronnenpublicaties Emiel van der Hoeven
Buurthouden 1400 1795
Charters Catharinagasthuis 1385 1390
Charters kleermakersgilde 1436 1578
Hervormde en Gereformeerde predikanten
Het Leidse Pluche 1851 2007
Jacob van Brouchovenfonds
Jan van Hout Verhalen
Jan van Hout Vertooch 1595
Leidse Begraafplaatsen 1829 1910
Leidse Patriciaat tot 1420
Poorten en Gangen
Notulen BW 1929 1955
Regenten Weeshuis 1788 1830
Registers Rijnland 1253 1564
Rekeningen Pieterskerk 1398 1428
Rekeningen Vestmeesters 1460 1465
Stedelijke elites 1420 1510
Straten en grachtenboeken
Tiende Penning 1561
Vermogensbelasting 1498
Vermogensbelasting 1502 Lening 1508