JAN VAN ZIJL WILLEMSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


JAN VAN ZIJL WILLEMSZ.

functie:

schepen 1409-10, 17-18, 18-19.

huisbezit:

zie Jan van Zijl Claasz. (Nuweveen - Dirk Renger c.s.).

rentebezit:

(zie ook voornoemde Jan van Zijl Claasz.)

* 4 nov. 1414 6 gouden nobel schuldbrief op een huis en erf, 1415 afgeschat (RA. 50 f. 150).

* 18 jan. 1417 2½ gouden nobel 12 bot schuldbrief op een huis en erf, afgeschat 1418 (RA. 50 f. 184).

varia:

zegel: een leeuw (Secr. 1492, 31 mrt. 1418); huurde 1412-13 de turf- en houtmarkt te Leiden (Rek. Lei., I 215).

familie:

op welke wijze hij aan het adellijke geslacht Van Zijl te Leiderdorp was gerelateerd, is onduidelijk (Kam, 'Van Zijl', 197); zijn zegel wijst hier in ieder geval niet op. Zijn vader zou Willem van Zijl kunnen zijn, welgeborene te Zwammerdam 1399 (GvH. 1368 f. 3v.) en mischien dezelfde als Willem van Zijl, verm. te Leiden 1398-1400 en te Nieuwkoop 1394 (RA. 50 f. 29v.; Ke. 493 f. 28v.; vgl. voor een Willem van den Zijl ook Hoek, 'Uter Lyere', 66); 16 aug. 1418 wordt een jonkvrouw Clara van den Zijl Willem Gerritsdr. als non te Koningsveld verm. (Koningsveld 127). Dit zou er enerzijds op kunnen wijzen dat het geslacht van Willem Gerritsz. in mannelijke lijn tot het geslacht Van Zijl behoorde, terwijl anderzijds Jan van Zijl Willemsz. een zoon kan zijn van Willem Gerritsz. (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl