vorige Buurt: 168.Mariëndaal 169. Mariënschans volgende Buurt: 170.Rijneveld

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

lopende langs de noortsijde (van de Rijn, nu Apothekersdijk) van de Brouwersstege (een niet meer toegankelijk steegje rechts naast het Leidse Volkshuis) aff tot aen de Paerdestege (nu Prinsessekade) / ende begrijpende noch de huysen in de Paerdestege aen de oostsijde tusschen den Rijn ende Gt. Lenaertsz. 's huysinge staende / ende aen de westsijde zes stadtsthooren met de twee huysen daeraen / aen de westsijde van de Schapensteech de huysen tusschen den Rijn ende des voorn. Gt. Lenaertsz. 's huysinge staende / in de Jan Bannenstege de achterhuysgens van Dignaer Jansz. scheepmaker aen de westsijde / ende in de Kennewechsteech aen de oostsijde Frans Gillis 's huysinge ende aen de westsijde Broer Jansz. 's huysinge.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 36 - 36 vso, 24-08-1617)

Geschiedenis:

Onder de naam Over die Maren Rijnzijde bij de Rijnsburgpoorte wordt de buurt al in 1509 genoemd wanneer ze twee kannen wijn wint. Deze beloning wordt toegekend nadat men tijdens de grote processie op Ommegangsdag met succes een Hollandse graaf heeft uitgebeeld. Omdat in het begin van de 16e eeuw dit stadsdeel wellicht minder dicht bebouwd was, is het niet uitgesloten dat de bewoners samen met die van Mariënpoort, t.w. het latere Marienburg één buurt vormden (zie ook 'Buurthouden', pag. 32).

(SA I inv. nr. 589 fol. 58 vso)

Jan van Hout noemt de buurt onder de naam Vrouwen Rijn uit de opgave die ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) zou dateren.. De ligging wordt dan omschreven als: Vrouwen Rijn no. l: Begint van den Rooden Thoorn of Bostelbruge tot Willem Dircxz. van Tethroedenstege toe / plach te hebben huysen of cameren 25.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van ƒ 30,- (lotnr. 23584). De prose luidde: Wat sullen sij hebben naer dit leven / die een trompet blasen als sij aelmisse geven / de buyeren van Maryenschans opten Rijn. Ook de vrijers van Maryenschans leggen 20 loten in (lotnr. 23586) en winnen een zilveren lepel. Hun prose luidde: De vrijers van Marienschans doen vragen / wat zij uyten loterye zullen dragen (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429 en 426)

Hendrik Fortman, heer van Mariënschans, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom en doofheid.

(SA II inv. nr. 140 fol. 338, 16-07-1789)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Munt, Willem Jansz. de - <24-08-1617 ? v *
Roos, Gerrit Evertsz. - 24-08-1617 2  
Keth, Arent Pietersz. - 10-01-1636 1  
Aa, Cornelis Mouringsz. van der - 05-09-1646 1  
Oostende, Adryaen van - 29-05-1659 2  
Assendelft, Jan Claesz. van - 09-03-1662 2  
Verburgh, Dirck Gerritsz. - 01-12-1667 1 *
Pree, Jan du - 28-08-1672 1 +? *
Straten, Jacobus van der - ? ? *
Tombe, Pieter de - 01-01-1687 1  
Rovers, Jacobus - 28-06-1691 2  
Kruys, Huybert de - 15-07-1694 1 *
Kastel, Pieter - 30-08-1725 1  
Koljer, Joris - 19-01-1730 1  
Bogaard, Cornelis Isaac van den - 25-01-1742 1 v  
Vaillant, Johan - 28-11-1743 1 v  
Loo, Cornelis la - 10-06-1749 2  
Fortman, Hendrikus - 10-03-1763 2 o *
Vrijslag, Jacobus - 01-10-1789 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl