vorige Buurt: 166.Biervliet 173. Rinnenburg volgende Buurt: 174.Heerlijkheid van Steenhuizen

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gemeene gebuyren bij de Rintmolen ende daeromtrent den geheelen taerling / te weeten de Vestgrafte / d'een zijde van de Cruysstraet ende de grafte van de Rintmolen / beginnende van de schuyr van de Ryntmolen oostwaerts aen tot aen de Cruysstraet / van daer suytwaerts tot aen de Narmstraet / de noortzijde aen de Narmstraet westwaerts aen tot aen de Binnenvestgraft / noortwaerts tot aen 't huys van de Rintmolen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 71 vso, 04-10-1624)

Geschiedenis:

Op 04-10-1624 gesticht op het verzoek van de buren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 71 vso, 04-10-1624)

Josias Lucasz. Longepee, heer van Runnenburg omtrent de Morspoort en Arent Fransz. van Overzee, thesaurier, verklaren op verzoek van Isaacq du Filuwe dat zij Dina du Filuwe zeer goed hebben gekend. Zij is op 27-03-1680 ten huize van Overzee als reeds twee jaar inwonende dienstbode overleden. Longepee en Overzee verklaren voorts dat de vrouw door Isaacq alleen (d.w.z. zonder andere familieleden) ter aarde is besteld en dat hij bij hun weten de enige erfgenaam was van de weynige goederen die sij na liet.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Z fol. 102, 10-09-1685)

Cornelis Havenshoek, heer van Rinnenburg, beklaagt zich over J. Meerburg, regent van het huiszittenhuis. Havenshoek zou Meerburg meermalen om onderstand heeft verzocht ten behoeve van een arm gezin in de buurt wat hij noch op vriendelijke wijze, noch op dadelijke opdracht verkrijgt. Volgens het Comité van Veiligheid zijn de klachten valsch en wordt Havenshoek door de Provisionele Raad gelast om zijn lastertaal jegens Meerburg in te trekken en tegenover de Raad te verklaren dat hij onterecht heeft gehandeld. De buurtheer weigert dat en wenst gehoord te worden door het Comité van Civiele en Criminele Justitie (zie ook 'Buurthouden', pag. 166).

(SA II inv. nr. 550, sub dato 25-01 en 08-02-1796. Zie ook inv. nr. 675, 30-01 en 05-02-1796)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Carlyer, Pieter - 04-10-1624 2 v *
Davidsz., Vincent - 07-06-1629 2  
Verhaeyck, Jan Fransz. - 01-11-1629 1  
Caulyer, Pieter - 09-11-1635 1 v  
Claesz., Eduwaert - 25-06-1637 2 v  
Overzee, Frans Arentsz. - 25-04-1652 1 *
Ouwelant, Davidt Centen van - 23-02-1662 1  
Oversee, Gijsbert Fransz. - 03-12-1669 1 v  
Bymaer, Pieter - 29-05-1670 1  
Heemskerck, Jeroen - 16-05-1675 1  
Longepee, Elyas - 08-06-1682 1 v *
Overzee, Arent Fransz. van - 30-11-1690 2  
Lelivelt, Pieter - 06-10-1701 1  
Gallé, Frans - 12-09-1715 2  
Royen, Abraham van - 27-03-1721 1 v  
Boon, Cornelis - 18-06-1722 1  
Kuyper, Tadik - 22-06-1741 2 ? *
Kuyper, Jan - ? ? *
Havenshoek, Cornelis - 10-02-1775 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl