Jan van Hout's testament

Karel Bostoen (✝), Piet de Baar en Kees Walle

 JanVanHoutTestament

Vooraf

Jan van Hout’s testament is al wat langer gepubliceerd, maar is interessant genoeg om weer eens onder de aandacht te brengen. Het is -zoals we van hem kunnen verwachten- een zeer uitgebreid stuk geworden, dus hij zal er wel even mee bezig geweest zijn.

Notaris Jacob van Tethrode nam in de nazomer van 1606 het testament op het stadhuis in ontvangst. Drie jaar later, op 12 december 1609, is Jan van Hout overleden.

Met dit artikel willen we eenieder uitnodigen om in dat schitterende document te duiken, dat in 2013 door Karel Bostoen (✝), Piet de Baar en Kees Walle in zo’n prachtige, toegankelijke uitgave is bezorgd. Voor de volledige inhoud zie de complete digitale versie op onze site.

Inhoud

De uitgave begint met een inhoudsopgave, die gelijk al een mooi beeld geeft van wat men kan verwachten: de eerste complete uitgave van alle stukken rondom het testament en de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

 JanVanHoutTestament01

Inleiding

In de nazomer van 1606 tegen zes uur 's avonds wandelde notaris Jacob van Tethrode naar het Leidse stadhuis om er volgens afspraak het testament van stadssecretaris Jan van Hout in ontvangst te nemen. Dat testament was gedateerd op 10 september, maar het bevatte op de keerzijde van het laatste blad een toegevoegd invulformulier dat nog moest worden bekrachtigd door notaris en getuigen.

Dan volgt een uiteenzetting over de omstandigheden van het testament, de inhoud en de verdere afwikkeling, gevolgd door het testament zelf.

Testament van 10 september 1606; facsimile en transcriptie

Mijn hulp bestae in den name Gods almachtich, Schepper des hemels ende aerden.

Mit aenroupinge van zijnen heyligen name zoe maecke ic, Jan van Hout, secretarys deser stadt Leyden, naer voorgaende rijpe beradinge ende zonder daertoe bij yemandt misleyt of bedwongen te zijn, mijn testament ende uyterste wille.

 JanVanHoutTestament02

Boedelbeschrijving

Uit de boedelbeschrijving krijgen we een schat aan informatie gepresenteerd:

 • Onroerende goederen
 • Erfpachten
 • Losrenten
 • Renteobligatie
 • Custingen ende andere inneschulden
 • Gelt bevonden in de houte kiste, staende in de camer daerinnen de voorseyde Van Hout overleden is
 • Gout
 • Meublen, huysraet ende diergelijcke (het hele huis wordt doorgelopen)
 • Registers, stucken, de stadt aengaende
 • Stucken partijen aengaende
 • Notariael stucken
 • Stucken den boedel aengaende ende zijn in de casse opt 't voorgestelde teycken of nombre
 • Geslachtbomen, leggende opte casse
 • Chaerte leggende opte casse

Boedelscheiding

Voorts volgt een uitgebreide beschrijving van wie er wat krijgt. Ook hier weer is alles tot in de puntjes uitgewerkt.

Archiefoverdracht

Dan nog een hoofdstuk over de archiefoverdracht, oftewel wat er met de diverse archiefstukken moest gebeuren.

Afsluitende woorden

Deze uitgave geeft niet alleen een prachtig overzicht van de omvangrijke nalatenschap van Jan van Hout, maar ook weer een prachtig beeld van wat voor een Pietje Precies deze held was. Geen detail wordt vergeten!

Eenieder die geïnteresseerd is in Jan van Hout wordt van harte aanbevolen om in dit document te duiken. Het is een genot!