vorige Buurt: 200.Zuid Coleveld 201. Rijk der Liefde volgende Buurt: 202.Baronie Hogeveen

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gebuyren woonachtich in deser stede vergrotinge aen d'Oude Cingel tusschen deser stede wallen ende die Pellicaensbrugge (...) / de huysen staende opte voors. Ouden Chingel / beginnende van deser stede wallen af omtrent de Zijlpoorte met de huysinge van Symonsz. van Heyningen westwaerts aen / begrijpende de huysen ten wedersijden van de Warmoesstraet tot aen het bruggetgen leggende over de Dwers- ofte Verwersgraft / ende voorts tot aen de Pellicaensbrugge / omspringende aen de houck van de Oostdwersgraft / noortwaerts aen loopende tot aen het bruggetgen over de voors. Verwersgraft leggende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 61 - 61 vso, 04-08-1622)

Geschiedenis:

Is op 04-08-1622 op verzoek van de geburen door het stadsbestuur gesticht. De omschrijving van de buurt met die van het noordelijk aangrenzende Zuid Coleveld spoort niet. Onduidelijk is of de Dwers- ofte Verwersgraft of Buyrgraft (de latere Koolgracht) tot de ene of de andere buurt behoort. Uiteindelijk blijkt dat de noordzijde van de gracht tot Zuid Coleveld behoort en de zuidzijde tot het Rijk der Liefde. De verklaring is dat volgens Van Oerle de huiskavels aan de Langegracht en de Oude Singel oorspronkelijk naar achteren doorliepen tot de Koolgracht. De bebouwing aan de Koolgracht zal dan ook na 1622 tot stand zijn gekomen. Moeilijker is uit te maken tot welke buurt de huizen aan de zuidelijke Houtmarkt behoorden. Waarschijnlijk zijn zij pas gebouwd nadat de vestwal haar functie verloor vanwege de stadsvergroting van 1644.

(Zie Van Oerle, Atlas, kaart 44a)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Heyningen, Symon Symonsz. van - 04-08-1622 1  
Malebeseyn, Jacob (Jansz.) - 10-12-1626 1 *
Marcken, Jan van - 10-04-1636 1  
Melcke, Coenraet - 01-05-1659 1  
Tycque, Nicolaes - 07-02-1664 2  
Paulsz. Jr., Jan - 02-01-1670 1 v *
Goderus, Marynus - 21-09-1673 2 *
Noort, Willem van - 28-05-1682 2  
Heemskerck, Jacob van - 27-06-1695 2  
Noort, Willem van - 21-04-1718 2  
Noort, Willem van - 02-04-1744 2 *
Noort, Jacob van - 12-03-1778 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl