vorige Buurt: 192.Breekhoven 193. Nieuwgesticht volgende Buurt: 194.Merenrijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de westsijde van de nyeuwe Volmolengraft bij de oude Chingel mette huysinge van Jan del Tombe / noortwaers lopende tot aen de Langegraft / den houck aldaer om / langs de zuytsijde van de zelve graft westwaers / tot aen de poort van Jan Adriaensz. bouman

(SA II 1216, fol. 29 - 29 vso, 21-07-1616)

Geschiedenis:

Op 21-07-1616 gesticht op verzoek van de geburen. Zij brengen naar voren dat zij wel enige tijd gebuyrlicken hadden geleeft, maer nochtans, vermits de voors. hare huysen huysen tot een gebuyrte nyet en waren geordonneert ende nyemant 't beleyt ende d'opsicht van dien was bevolen, dat in 't begraven van de dooden, voornemel. van de armen. Bij de begrafenissen van rijke buren worden de gebruikelijke vereeringen (de geldgiften van de nabestaanden) onmiddellijk verteerd (zie ook 'Buurthouden', pag. 69).

(SA II 1216, fol. 29 - 29 vso, 21-07-1616)

Van de eerste buurtheer, Jaques van den Berge, is nog een aanstellingakte bewaard gebleven (zie ook 'Buurthouden', pag. 73).

(SA II inv. nr 1221)

In 1705 verzoeken de geburen van Fockersrijck om samenvoeging met Nieuwgesticht, omdat Fockersrijk maar 15 huizen telt die door slechts 23 mannen worden bewoond, inbegrepen de vrijers die geen buyrt houwen. Wanneer er tegelijk twee buren moeten worden begraven, zou dat grote problemen opleveren. Het Gerecht stemt toe.

(SA II inv. nr. 96 fol. 146 vso, 24-03-1705)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Berge, Jaques van den - 21-07-1616 -? v *
Leeuwen, Jan Claesz. van - 27-08-1643 2  
Jeumare, Samuel - 16-06-1650 1 *
Noe, Thomas - 06-02-1653 1  
Caersteecker, Claes de - 24-06-1655 4  
Heemskerck, Paulus Jansz. van - 06-01-1657 2  
Leu, Pieter le - 02-03-1662 1  
Mones, Jan - 06-03-1670 1 *
(Greeve), Gerrit Maertensz. de - 08-10-1671 4 *
Onderwater, Cornelis - 29-11-1694 1  
Mejeur, Martinus - 12-04-1714 1  
Mejeur, Pieter Mz. - 19-01-1745 1  
Ecluse, Adrianus de l' - 23-03-1775 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl