REINER JANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


REINER JANSZ.

beroep:

indien dezelfde: viskoper (3 okt. 1373, toen erkende hij Dirk Jacobsz. 1 £ g.g. met houde schuldig te zijn op een huis aan de Rijn naast St. Catharinagasthuis en van deze gekocht, Ga. 455 f. 11).

landbezit:

* land te Zoeterwoude, gemene voor met dat van Willem Jan Willemsz. gelegen, verm. 30 sep. 1389 (Ke. 322 f. 12).

* land te Hazerswoude, gemene voor met Willem Jan Willemsz. gelegen, verm. 30 sep. 1389 (ibidem).

borgstelling:

(wrsch. hij) 5 juli 1402 Hildebrand Beunenz. (Secr. 20 f. 10v.).

familie:

tr. Geertruud Jan Willemsz.dr., ovl. tussen 18 feb. 1440 en 17 mei 1446 (Ga. 440 f. 27v., Klo. 603, Ke. 416 f. 49, Ke. 3; zie Willem Jan Willemsz.z.).

kinderen:

1. mr. Jan Reinersz.

functie:

priester (Ga. 440 f. 27v.), 1e bedienaar van St. Pietersvicarie in St. Pieterskerk, 1389 gesticht door zijn grootouders (Ke. 322 f. 12, zie Willem Jan Willemsz.z.); medicus van de graaf, verm. 6 juni 1397 (GvH. 228 f. 244); 27 aug.-21 okt. 1412 procurator van de Anglicaanse natie te Parijs en een der regenten sedert 24 sep. 1412 (Denifle, Auctarium, II 124, 37, 39; 126, 23-27; 130, 6-17; 127, 9-10 e.v.); proost van Zinnik (Soignies), verm. 16 mrt. en 6 juli 1413 (Rek. Lei., I 239, 241).

varia:

kreeg van de graaf om dienst wille voor het leven 60 Holl. schilden uit de tol te Geervliet (GvH. 228 f. 244).

2. Heer Willem Reiniersz.

priester, broeder van de Duitse Orde (Ga. 440 f. 27v.).

3. Jonge mr. Jan Reinersz.

kanunnik te Middelburg (Ga. 440 f. 27v.); is hij de Jan Reinersz. die 12 sep. 1412 kanunnik was van de Hofkapel en optrad als sub-executor van de pauselijke tienden? (Rijnsburg 163).

4. Dirk Reinersz.

(Ga. 440 f. 27v.)

ovl. voor 20 mrt. 1427 (Secr. 1570).

functie:

kerkmr. van St. Pieter 1399-1400.

woonhuis:

aan St. Pietersnieuwsteeg (Secr. 1570)

landbezit:

20 okt. 1400 2 maal 10 morgen land met huizen daarop, te Voorburg, grfl. leen, gekocht van de graaf; opnieuw beleend 12 apr. 1405 (GvH. 228 f. 398v. en 230 f. 6).

familie:

tr. Baarte (Secr. 1570).

kinderen:

a. Dirk Poes en:
b. Alijd;

zij deelden 20 mrt. 1427 de ouderlijke nalatenschap (Secr. 1570 en 1901); Alijd tr. Huge van Houte (Secr. 1901).

5. Claas Reinersz

(Secr. 1901)

zijn kinderen Jacob, Bertelmeeus en Jan worden 5 juli 1446 verm. (Secr. 1901).

6. Lijsbeth

tr. Wouter Hermansz.

(Ga. 440 f. 27v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl