Beschikbare publicaties:

Cor Vergeer, Ongehoord! Hoe de SP het integratiebeleid op de politieke kaart zette (224 pagina's, softcover)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voormalig gemeenteraadslid voor de SP in Leiden en één van de grondleggers van die partij in de Sleutelstad: Cor Vergeer (1946–2021) blikt in 'Ongehoord' terug op de lange strijd die de SP voerde om de integratieproblematiek op de kaart te zetten; eerst op lokaal en later op nationaal niveau. Het boek biedt een historische reconstructie van het integratiedebat van de jaren tachtig tot nu en vormt een pleidooi voor eerlijk politiek debat en een actief en sociaal integratiebeleid.

 


De Stem van Leiden – Vierentwintig levensverhalen (112 pagina's, genaaid gebonden en met leeslintje)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van mensen en hoe zij aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. Veel Leidenaren hebben een levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard voor volgende generaties. Teneinde deze leemte te vullen, heeft de commissie ‘De Stem van Leiden (oral history)’ - onderdeel van de Historische Vereniging Oud Leiden - meer dan honderd oudere Leidenaars over hun dagelijks leven geïnterviewd.

Een selectie van vierentwintig van deze verhalen is gebundeld in een boekje dat is uitgegeven door Ginkgo te Leiden.


Ruurd Kok, Als de bom valt - Sporen van de Koude Oorlog in Leiden en omgeving

HVOL-ledenprijs: € 12,95 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en omgeving herinneren aan de Koude Oorlog. Op meerdere plekken in de regio zijn stille getuigen te vinden van de periode waarin de grote machtsblokken elkaar en de wereld in een ijzige greep hielden en die in december 1991 eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Het is een periode die nog niet eens zo lang geleden is, maar omgeven wordt door een waas van geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving maatregelen werden genomen vanwege de dreiging van een atoomoorlog. Plekken die soms onherkenbaar zijn, een tweede leven kennen of nog steeds in gebruik zijn.
Als schrijvend archeoloog gaat Ruurd Kok (1969) op zoek naar sporen van de Koude Oorlog en naar het verhaal achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen hadden voor de Leidse regio.

Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder in het Leidsch Dagblad zijn verschenen.


Chris L. Heesakkers, Het Vrüntbuuc van Jan van Hout: facsimile-uitgave van het album amicorum van Jan van Hout

HVOL-ledenprijs: € 7,50 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jan van Hout (1542-1609) leeft in de geschiedenisboekjes voort als onvermoeibaar dienaar van zijn geboortestad Leiden: hij was decennia lang stadssecretaris, sleepte de stad door de Spaanse belegering, en stond aan de wieg van de universiteit. In zijn Vrüntbuuc of album amicorum laat Jan van Hout zich nadrukkelijk van een heel andere kant zien en treedt hij naar voren als de kunstminnaar die hij óók was. Aan het Vrüntbuuc hebben 26 tijdgenoten van Jan van Hout bijgedragen, die hem eren als baanbreker van de volkstalige poëzie. Onder de met zorg geselecteerde geestverwanten bevinden zich zijn vrienden Janus Dousa en Justus Lipsius, maar ook beroemdheden als Roemer Visscher, Dirk Volkertz. Coornhert en Christophorus Plantijn droegen hun steentje bij.
Ter herinnering aan de 400ste sterfdag van Jan van Hout in 2009 verscheen deze facsimile-uitgave van het Vrüntbuuc, waarvan het origineel zich bevindt in De Lakenhal. Deze luxe editie is bezorgd door neolatinist Chris L. Heesakkers. Hij maakte de transcripties en vertalingen, die hij voorzag van uitgebreid en deskundig commentaar.


Hans Blom en Alphons Siebelt, Leiden 40|45

HVOL-ledenprijs € 8,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leiden 40|45 is een tijdsdocument dat werd samengesteld door de historici Hans Blom en Alphons Siebelt. Bij de samenstelling van  'Leiden 40|45' stelden zij zich de vraag: 'Wat was er van de oorlog te zien in Leiden?'

In het op kloek formaat uitgegeven boek van 128 pagina's schetsen Blom en Siebelt in chronologische volgorde en aan de hand van acht thema's, een beeld van het leven in de sleutelstad in de oorlogsjaren. Dankzij oproepen in de media leverden ook veel particulieren een bijdrage aan de totstandkoming van dit unieke boek.


De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen

HVOL-ledenprijs: € 7,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De publicatie is opgesteld door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Centraal staat de vraag: hoe zorgde Rembrandt ervoor dat hij overtuigde in zijn schilderijen? Het gaat onder meer over emotie, deskundigheid, beweging, gelaagdheid, kleurgebruik, symbolen, gebaren en licht- en schaduweffecten. Het werkje bevat onder andere 63 zeventiende eeuwse schilderstermen.


Historisch water in Leiden. Twee vaarroutes

HVOL-ledenprijs € 2,50. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het boekje (60 pagina’s, formaat ongeveer A5) dat door het Waterambacht Leiden in samenwerking met de HVOL werd uitgebracht, worden twee routes voor vaartochten van ongeveer 1,5 uur door Leiden gegeven. De ene tocht gaat door de binnenstad en de andere gaat voor een groot deel over de Leidse singels. Tevens worden een aantal doorsteken gegeven waarmee een route bekort of verlengd kan worden.
Het boekje is niet zozeer een vaargids of een toeristengids voor bezienswaardigheden aan de wal, maar het vestigt vooral de aandacht op punten die te maken hebben met het historische Leidse stadswater. Om de aandachtspunten op de route in perspectief te plaatsen wordt in het boekje in kaderteksten ook historische achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van een aantal watergerelateerde onderwerpen in de stad door de tijd heen: de rol van water bij de vroegere verdedigingswerken, de scheepvaart, het beheersen van het waterpeil, de waterverversing, handel en markten, walkanten, scheepswerven en bruggen.


Esther Mourits, Een kamer gevuld met de mooiste boeken; De bibliotheek van  Johannes Thysius (1622-1653)

HVOL-ledenprijs: € 25,00 (winkelprijs € 29,50). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op zijn sterfbed nam de Leidse jurist Johannes Thysius een beslissing die hem onsterfelijk zou maken. Hij liet een testament opstellen waarmee hij zijn belangrijkste bezit, een bibliotheek met enkele duizenden boeken, naliet aan de wetenschap. Thysius had kosten noch moeite gespaard met het verzamelen van boeken over alle mogelijke onderwerpen van studie en meende dat zijn overlijden geen einde mocht maken aan dit levenswerk. Enkele jaren na zijn dood kon op het Rapenburg de Bibliotheca Thysiana worden geopend, de eerste door een privéverzamelaar gestichte publieke bibliotheek in de Nederlanden. In dit boek beschrijft Esther Mourits de ontstaansgeschiedenis van de collectie. Esther Mourits studeerde Geschiedenis in Utrecht. Ze is verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar ze promoveerde op de collectie van Johannes Thysius. Met Een kamer gevuld met de mooiste boeken verschijnt haar promotieonderzoek in boekvorm. 


Jos van den Broek, Petrus, Paulus, Peurbakken & Pauwenpakjes 

HVOL-ledenprijs: € 15,00 (winkelprijs € 19,50). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PPP en P, zoals Van den Broek zijn bundel zelf noemt, is diens vierde boek over Leiden. Het bevat veertig antwoorden op Leidse vragen die de auteur zichzelf ooit stelde. Hij ging op zoek naar antwoorden en legde zijn speurwerk vast in verhalen. Een van de favorieten van de schrijver zelf is het verhaal over zijn zoektocht naar de oorspronkelijke gerechtelijke stukken van de veroordeling van de Leidse gifmengster Goeie Mie.


Anneke Boot, Van gilde tot ROC, Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden

HVOL-ledenprijs: € 25,00 (winkelprijs € 30,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

'Van gilde tot ROC' begint bij het leren van een vak in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw. Het Leidse vakonderwijs staat in het boek centraal. De bijzondere verhalen over gilden en scholen zijn gebaseerd op veelal nog niet eerder gebruikt archiefmateriaal. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen behandeld om beter te begrijpen wat zich lokaal afspeelde. De lezer leert de stad Leiden op een heel andere manier kennen. De vele illustraties in het boek zorgen voor een plezierige lees- en kijkervaring. 


Rudie Kagie, Jantjes van Leiden, Het verhaal van de Kweekschool voor Zeevaart 

HVOL-ledenprijs: € 10,00 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1855 het plan voor een Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde, bedoeld om 'vagebonderende straatjongens' in Leiden zicht op een betere toekomst te bieden. In 1986 publiceerde Kagie al over geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart in Leiden. De versie anno 2017 behelst een verdieping van de eerder uitgevoerde studie. Kagie raadpleegde hiervoor de dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties werden gebruikt. ''De geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart is veel boeiender dan ik me dertig jaar geleden realiseerde'', aldus Kagie.


F. van Wel, R.S. Soeters e.a., Waardeiland 100 jaar

HVOL-ledenprijs: € 5,00 (winkelprijs € 7,95). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het boek behandelt met name de geschiedenis van het Waardeiland vanaf de opening van het Rijn-Schiekanaal in 1919. Aandacht krijgen onder meer de tuinderijen en de meer en minder bekende industriebedrijven en scheepswerven, zoals Scheepswerf Gebr. Boot, Glazuurfabriek Kanton, de Grofsmederij en Kunsthars verwerkend bedrijf Tilliard. Roeivereniging Asopos had haar botenloods in de eerste jaren van haar bestaan op het eiland. Het grootste deel van het boek is gewijd aan de bestemming tot woongebied, de projectontwikkeling en de verschillende bouwfasen.


Rinny E. Kooi, Heinrich Witte.  Een prominent hortulanus van de Leidse Hortus Botanicus

HVOL-ledenprijs: € 10,00 (winkelprijs € 12,50). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heinrich Witte (1829–1917) werkte bijna 45 jaar als hortulanus bij de Hortus Botanicus in Leiden. Hij zorgde door zijn vele internationale contacten voor een voortdurende uitbreiding van de collectie planten. Ook de renovatie en uitbreiding van de kassen kunnen aan hem toegeschreven worden. In het boek worden zijn leven en werk beschreven.

 


Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog

HVOL-ledenprijs: € 20,00 (winkelprijs € 29,95). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In acht hoofdstukken worden thema’s uit de geschiedenis van de Leiderdorpse samenleving tijdens de Tachtigjarige oorlog behandeld, met de nadruk op de periode 1597 tot 1648. Midden in die periode werd (zoals elders in Holland) in 1622 een register van het Hoofdgeld opgesteld, dat een inventarisatie biedt van de hele bevolking. Dit kan als de denkbeeldige ruggengraat van het boek worden beschouwd. Daarom is een editie daarvan als bijlage achter in het boek opgenomen.


Peter van der Geer, Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren, 25 verhalen en 2 wandelroutes

HVOL-ledenprijs: € 7,50 (winkelprijs € 9,95). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ramses Shaffy woonde van zijn zesde tot en met zijn achttiende jaar in een pleeggezin in Leiden. Op 15 juni werd aan de zeezijde van het station een monument voor hem onthuld. Voor de crowdfuncing van dit monument schreef Peter van der Geer een boekje met 25 anekdotes over Shaffys Leidse jaren en de bijbehorende plaatsen in Leiden en omgeving. Met behulp van de kaartjes voor- en achterin het boekje kunnen wandelroutes langs deze plaatsen worden samengesteld.


Bart van der Steen, In Leiden moet het anders. Geschiedenis van een SP-afdeling 1970-1982

HVOL-ledenprijs: € 15,00 (winkelprijs € 19,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met de leus "In Leiden moet het anders en anders is de SP” voerde de SP in 1982 campagne voor de Leidse gemeenteraad. Met succes, want na twaalf jaar actievoeren veroverde de afdeling haar eerste gemeenteraadszetel. Tussen 1970 en 1982 veranderde de SP van een kleine maar enthousiaste groep revolutionairen in een lokaal gewortelde actiepartij. Bart van der Steen reconstrueert alle grote acties en campagnes van de Leidse SP-afdeling in de jaren zeventig en plaatst ze in een bredere context. Hij laat zien hoe de partij zich ontwikkelde, wat het betekende om lid te zijn van de SP en hoe lokale Leidse acties zelfs invloed hadden op het landelijke beleid. De geschiedenis van de Leidse SP maakt duidelijk hoe belangrijk de afdelingen waren voor de doorbraak van de partij. 


Arthur Weststeijn, Het Welvaren van Leiden, De open samenleving van Pieter de la Court

HVOL-ledenprijs: € 2,50. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Pieter de la Court, geboren in Leiden als zoon van Vlaamse migranten, was een van de belangrijkste schrijvers over politiek en economie tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw. Al tijdens zijn studie aan de Leidse universiteit begon hij een eigen bedrijf in de lakenhandel, waarmee hij uitgroeide tot een van de succesvolste ondernemers van zijn tijd. Maar hij was ook een vrijdenker die geen blad voor de mond nam en vol overgave pleitte voor religieuze tolerantie, immigratie, vrijhandel en democratisering. Pieter de la Court was een tot de verbeelding sprekende Leidenaar met opvattingen die nog altijd actueel zijn.
Het Welvaren van Leiden brengt Pieter de la Court vierhonderd jaar na zijn geboorte weer tot leven en markeert zijn relevantie voor het hier en nu. Door actuele uitdagingen in historisch perspectief te plaatsen biedt dit boekje, gebaseerd op de Pieter de la Courtlezing van 2018, inspiratie om ook in onze onvoorspelbare wereld pal te blijven staan voor de open samenleving die Pieter de la Court verdedigde.


Historische Canon van Leiden

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Leiden heeft een rijke geschiedenis. De Historische Canon van Leiden doet in kort bestek de hoofdlijnen van de geschiedenis van Leiden en de hoogte- en dieptepunten daarin, uit de doeken. Het is basiskennis over de stad die iedere bewoner en bezoeker van Leiden eigenlijk zou moeten (willen) hebben.

Het boek is zowel in een Nederlandstalige als in een Engelstalige versie beschikbaar, ideaal voor uw buitenlandse familieleden en vrienden!


R.C.J. van Maanen (red.), Leiden, Geschiedenis van een Hollandse Stad

HVOL-ledenprijs: € 100,- (winkelprijs € 180,-). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aan het begin van de twintigste eeuw beschreef de Leidse hoogleraar P.J. Blok in vier delen de geschiedenis van Leiden. Een eeuw later werpen nieuwe kennis en inzichten, moderne onderzoekstechnieken en eigentijdse vragen een nieuw licht op de Leidse geschiedenis. Deze wordt beschreven in het vierdelige werk Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad.

Een team van redacteuren en auteurs heeft een wetenschappelijk verantwoord werk tot stand gebracht, geschreven voor een in de Leidse geschiedenis geïnteresseerd publiek.

 


Jacques Meerman, Kleine geschiedenis van de hutspot

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs: € 14,95). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is misschien wel het bekendste Nederlandse gerecht: hutspot. Niemand weet wat de oorspronkelijke ingrediënten waren. Volgens sommigen zaten er pastinaken in, volgens anderen gember en volgens wéér anderen vis. Hoe dan ook, het gerecht is onlosmakelijk verbonden met het Leids Ontzet van 1574 en dus met de Nederlandse vrijheidsoorlog. De Kleine geschiedenis van de hutspot laat zien hoe de culinaire en sociaal-politieke geschiedenis met elkaar verknoopt zijn.


Rens Heruer, De Leidse kermis, een zaak van formaat

HVOL-ledenprijs: € 20,00 (winkelprijs: € 22,50). Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De kermis en 3 oktober zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt geen Leidens Ontzet gevierd zonder op de kermis te zijn geweest. Het boek geeft in woord en beeld de geschiedenis van de Leidse kermis weer.

 


A.D. van Berge Henegouwen, J.A. van Doorn-Beersma, Oorlogsdagboek van Han de Wilde 1940-1945. Saevis tranquillus in undis. 

HVOL-ledenprijs € 13,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op 20 mei 1940, begint de Leidse middenstander Han de Wilde (1907 - 1974) in de woning boven zijn manufacturen- en beddenzaak in de Breestraat met notities in een cahier over de oorlog die tien dagen eerder is uitgebroken. Op 15 augustus 1945, elf schoolschriften verder, sluit hij zijn dagboek af met het woord: vrede! In die tussenliggende periode legt de Leidse ereburger nauwgezet vast, wat hij verneemt via radio, kranten en propaganda- en verzetsblaadjes over de Tweede Wereldoorlog.


Alphons Siebelt, Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog

HVOL-ledenprijs € 8,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Gids voor Leiden in de Tweede Wereldoorlog bevat een lijst van ongeveer 650 adressen in Leiden en Oegstgeest met een toelichting over bijbehorende gebeurtenissen in oorlogstijd.
De toegevoegde informatie is bijzonder gevarieerd, zodat een goed beeld ontstaat van de gevolgen van de oorlog voor de stad en zijn bewoners op verschillende gebieden.


Karel Bostoen, Jan van Houts nalatenschap

     HVOL-ledenprijs € 2,50. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat wilde stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609) dat er na zijn dood met zijn geld en goederen gebeurde? En wat lag en stond er allemaal in zijn huis aan de Nonnensteeg toen hij overleed? De uitgave Jan van Houts nalatenschap maakt geeft hierop antwoord. Een heldere inleiding, foto's van het document, een diplomatische transcriptie en een hertaling zorgen ervoor dat Van Houts laatste wil en de inventaris van zijn boedel nu voor iedereen toegankelijk zijn.


Leids Jaarboekje

HVOL-ledenprijs € 5,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oude jaarboekjes voor een klein prijsje!

Onze voorraad wordt regelmatig aangevuld.

 


Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o.

HVOL-ledenprijs € 5,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het laatste nummer van het Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden e.o. van de Stichting Dirk van Eck verscheen in 2013. Er zijn nog enkele nummers verkrijgbaar, ook van eerdere Jaarboeken. 

 


Prentbriefkaarten

HVOL-ledenprijs € 1,00. Bestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Set van 13 verschillende kaarten met afbeeldingen van de Leidse markten.