DIRK SIMONSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK SIMONSZ.

ovl. voor 7 mrt. 1389 (GvH. 226 f. 168v.).

huisbezit:

25 jan. 1376 een hofstad op het grfl. hof te Leiden, van de stoep die men van het hof gaat oostwaarts langs de kerkhofmuur, grfl. leen (GvH. 709 f. 1).

landbezit:

25 jan. 1376 4 morgen 4 hond in Rijswijkerbroek en 3 morgen 1 hond land onder Zoeterwoude, grfl. lenen (GvH. 709 f. 1).

varia:

21 sep. 1369 verleende Dirk Tierloet hem, zijn neef, de collatie van de door hem gestichte St. Michaelsprebende in St. Pancraskerk; indien hij zonder kinderen bleef, dan zou deze vererven op zijn zuster Ghimme of haar nageslacht en tenslotte zijn voor het kapittel; Dirk Tierloets erfgenamen droegen de collatie 25 juni 1370 aan hem over (Ke. 420 f. 69).

familie:

neef van Dirk Tierloet (zie hiervoor); later was de collatie van diens prebende in handen van Jacob Simon Frederiksz., zodat verwantschap met het geslacht van Willem Luutgardenz. voor de hand ligt. Overigens dàcht Jacob Simon Vrericsz. dat maar; onderzoek wees uit dat het collatierecht aan een ander toekwam (Ke. 96, R. 1711; het regest is bij Overvoorde volkomen fout; zie de verbeterde tekst in het studiezaalexemplaar van de inventaris; meded. Leverland).

dochter:

1. Baarte

huisbezit:

7 mrt. 1389 een hofstad op het grfl. hof te Leiden, grfl. leen, afkomstig van haar vader, beleend met ledige hand 1390; ten eigen ontvangen 1 okt. 1394 (GvH. 226 f. 168v., 701 f. 1 en 228 f. 141v.).

landbezit:

7 mrt. 1389 4 morgen 4 hond land in Rijswijkerbroek en 3 morgen 1 hond land onder Zoeterwoude, grfl. leen, afkomstig van haar vader, beleend met ledige hand 1390 (GvH. 226 f. 168v., 701 f. 1); ontving deze lenen 1 okt. 1394 ten vrij eigen (GvH. 228 f. 141v.).

familie:

tr. Jan van Leyden Dirksz., verm. 1 okt. 1394 (GvH. 228 f. 141v.; zie Van Leyden).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl