DIRK COENEN MATTHIJSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK COENEN MATTHIJSZ.

ovl. 26 okt. 1382, begr. St. Pancraskerk (Ke. 415 f. 88).

functie:

burgemr. 1373-74, 76-77.

beroep:

wantsnijder (Secr. 19 f. 6v.).

woonhuis:

aan St. Pancraskerkgracht, verm. 25 apr. 1371 en 26 dec. 1380; op dit huis en erf had heer Volprecht van den Woude 5 s.g.g. rente die hij 25 apr. 1371 aan zijn prebende vermaakte (Ke. 493 f. 17 en 70v.; Ke. 523).

landbezit:

16 apr. 1368 4 morgen land te Hazerswoude, tussen Rijndijk en Burmade (Ke. 989).

rentebezit:

* 9 okt. 1368 1 £ g.g. op 2 huizen en erven op de Hogewoerd, 5 jan. 1373 overgedragen aan het kapittel voor memoriediensten (Ke. 415 f. 15v.).

* 40 s.g.g. op en huis en erf, overgedragen aan het kapittel voor memoriediensten (Ke. 415 f. 88).

borgstelling:

* 21 sep. 1364 Kerstiaan Lotijn (Secr. 19 f. 1v.).

* 15 mrt. 1366 Abraham Lotijn, diens broer (Secr. 19 f. 6v.).

* 30 juli 1367 Wouter Jansz., die bij hem woonde (Secr. 19 f. 11).

* 25 jan. 1373 Willem die Coster (Secr. 19 f. 35v.).

* 17 nov. 1381 Dirk Hendriksz. (Secr. 19 f. 56).

varia:

zegelde 15 apr. 1373, 25 juli 1373 en 7 feb. 1374 t.b.v. resp. Claas en Martijn Hovez. (met de Leidse sleutels; Ke. 493 f. 64v., Ke. 829).

familie:

zoon van Matthijs en Lijsbeth (Ke. 418 f. 70v.); zijn broer was Johannes die Coster, koster van St. Pancras (Ke. 415 f. 15); deze is misschien identiek met Jan Matthijsz., schepen 1361-62 en 68-69). Jan kocht 28 dec. 1369 5 morgen land te Alkemade en droeg deze over aan St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 37v.); bezat 26 mei 1392 land in de Waard te Leiderdorp (Ga. 455 f. 18). Jans dochter Lisebet (ovl. voor 12 mrt. 1389) tr. Alewijn Dirk Lamsz. (Secr. 84 f. 16), die ca. 1390 te Marendorp woonde en toen stedelijk schut was (Blok, Hollandsche stad, I 325). Hieruit een dochter Geertruud (Secr. 84 f. 16). Alewijn ovl. voor 4 okt. 1421 (verm. van zijn 2e vrouw Katrijn als weduwe (Ke. 493 f. 102). Dirk tr. 1e Zoete, ovl. 19 juni 1369, begr. St. Pancraskerk, dochter van Jan Dankaart en Katrijn (Ke. 415 f. 15, 418 f. 70v.). tr. Katrine, dochter van Gijsbrecht Florisz. (zie ald. en Ke. 418 p. 12). Kinderen uit het 1e huwelijk (o.m. Ke. 418 f. 70v.):

1. (Jan) Dankert Dirk Coenenz.

ovl. 22 okt. 1432, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 86v.).

functies:

schepen 1403-04; burgemr. 1414-15.

beroep:

drapenier (1385, GvH. 1240 f. 114v.).

woonhuis:

aan St. Pancraskerkhof, verm. 1388; ca. 1390 te Gansoorde Ke. 416 f. 11v.; Blok, Hollandsche stad, I 324).

huisbezit:

een huis en erf, met daarop een rente voor St. Pieterskerk 1403-04 verkocht met zijn broer Jan (Ke. 323 (6) f. 17).

landbezit:

* ½ raamstede, waarop een rente voor St. Pieterskerk; verm. 1398-99/1407-08, vervolgens in andere handen (Ke. 323 (1) f. 5 en volgende rek.; Ke. 323 (8) f. 7).

* 1417-18 1 raamstede, als boven (Ke. 323 (11) f. 12).

* ½ van 9 morgen land te Groenendijk, verm. 26 jan. 1386 (Ke. 415 f. 87v.).

borgstelling:

13 juni 1410 Pieter Willemsz. (RA. 20 f. 37).

varia:

droeg 1397-98 1 £ pay. rente over aan St. Catharinagasthuis voor Willem Tedenz.'s memorie (Ga. 334 (4) f. 7v.).

familie:

tr. Claar, ovl. 24 juni 1414, begr. St. Pancraskerk, liet 3 nobel na voor memoriediensten aan St. Pancraskapittel (Ke. 416 f. 52).

dochter:

a. Lijsbeth

tr. Dirk Wouter Danielsz.z. (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 185).

2. mr. Claas Dirk Coenenz.

(Ke. 841).

ovl. 18 dec. 1441 (Ke. 416 f. 104).

functie:

priester, kanunnik van St. Pancraskapittel verm. sinds 1389-90; bekleedde O.L.V.prebende (Van Riemsdijk, Tresorie, 421, Ke. 416 f. 24 en 104, Leverland, 'Inquisitio conexuum', 91).

opleiding:

magister in artibus (Ke. 416 f. 104).

landbezit:

* 29 okt. 1410 ½ van 5 morgen land te Zoeterwoude, gekocht (Ke. 841).

* 20 mrt. 1417 2 morgen minus 1 hond, Claas Bruninxzaat, te Alkemade, 24 mrt. 1417 aan zijn vicarie geschonken (Ke. 1075).

rentebezit:

4 p.pay. met houde op het huis en erf van heer Gerrit die Wit aan St. Pancraskerkhof, 30 dec. 1419 aan het kapittel geschonken (Ke. 416 f. 59).

schenking:

2 feb. 1398 10 £ pay. aan St. Pancraskapittel voor de viering van het oktaaf van Sacramentsdag (Ke. 416 f. 24); omstreeks 8 sep. 1423 10 Beierse guldens aan het kapittel (Ke. 416 f. 69).

stichting:

een vicarie in O.L.V.kerk, voor 20 mrt. 1417 (Ke. 1075).

varia:

hertog Albrecht verzocht de paus 1389-90 een prebende voor hem te reserveren in de St. Cruciskerk te Luik (Van Riemsdijk, Tresorie, 421).

3. Zoete

ovl. voor 22 okt. 1432, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 86v.).

Uit het 2e huwelijk:

4. Jan Dirk Coenenz., volgt IIa.

5. Lijsbeth Dirk Coenendr.

tr. Gerrit Pieter Gobburgenz.z. (GvH. 712 f. 130, zie Pieter Gobburgenz. jr. c.s.).

?6. Wouter van den Veen Dirk Coenenz.

ovl. 17 nov. 1400, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 32); vermaakte 5½ £ pay. aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f. 32).

IIa. JAN DIRK COENENZ.

ovl. na 4 juli 1450 (RAZH, Mar. Magd. 5 f. 78).

functie:

H. Geestmr. 1413-14, 14-15, 18-19, 19-20.

landbezit:

* een deel van Dirk Wijssenland in de Leidse vrijheid, gemene voor gelegen met land van zijn halfbroer Gijsbrecht Claas Horstsz., 28 sep. 1399 aan St. Catharinagasthuis verkocht (Ga. 455 f. 48 en v.).

* ½ van 5 morgen land te Zoeterwoude, de andere helft behoorde na aan zijn broer mr. Claas (Ke. 841).

* 1 mrt. 1416 bedijkt land in het Nieuwland, 's-Gravenzande (Mar.Magd. 5 f. 78).

rentebezit:

* 10½ nobel 6 groten en 8 nobel lijfrente samen met zijn vrouw t.l.v. de stad, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 22).

* 14 mei 1412 3 £ g.g. op en huis en erf aan de Rijn (Ke. 601).

* 13 feb. 1414 10 s.pay. met houde op een huis en erf in IJsbrantssteghe van Hoec (Ke. 549).

* 25 feb. 1415 2 groten op een huis en erf aan de Vollersgracht, hoek Diefsteeg (Ke. 654).

* 10 groten met houde, 1415 afgeschat (RA. 50 f. 148).

stichting:

5 okt. 1428 St. Elisabethsgasthuis, samen met zijn echtgenote (Ga. 1052).

familie:

tr. Katrijn Willem Tedenz.dr., ovl. na 5 mrt. 1430 (Secr. 513 f. 19 en 22; GvH. 712 f. 116v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl