Commissie Jan van Hout

janvanhout
vereniging janvanhout

De commissie Jan van Hout maakt sinds 2014 deel uit van de HVOL. Zij is de voortzetting van de voormalige Vereniging Jan van Hout. Zij stelt zich ten doel om historische informatie over Leiden en de Leidenaars te verzamelen en toegankelijk te maken. Zij doet dit met name door het ontsluiten, bewerken en digitaal publiceren van Leidse archiefbronnen. Daarnaast is er ruimte voor de publicatie van teksten die verband houden met deze bronnen.

Via het Schelhaasfonds ondersteunt de commissie Jan van Hout restauratie en aankoop van belangrijke op Leiden betrekking hebbende documenten.

 

 Publicaties, bewerkte brongegevens betreffende de historie van de Leidse Regio

Leidse Begraafplaatsen 1829 1910
Registers Rijnland 1253 1564
Leidse Patriciaat tot 1420
Charters Catharinagasthuis 1385 1390
Rekeningen Pieterskerk 1398 1428
Bronnenpublicaties Emiel van der Hoeven
Stedelijke elites 1420 1510
Charters kleermakersgilde 1436 1578
afbeelding6
Vermogensbelasting 1498
Vermogensbelasting 1502 Lening 1508
Tiende Penning 1561
Jan van Hout Vertooch 1595
200ste Penning en Familiegeld 1674
Bonkaart 1674
Regenten Weeshuis 1788 1830
Begraafplaats Zijlpoort 1826 2006
Straten en grachtenboeken
Notulen BW 1929 1955
afbeelding1
Buurthouden 1400 1795
afbeelding3
Het Leidse Pluche 1851 2007
Hervormde en Gereformeerde predikanten
Rekeningen Vestmeesters 1460 1465