SIMON RONDIEL

 

Previous PageHome PageNext Page


SIMON RONDIEL

functie:

kerkmr. van O.L.V. 1394, 95-96 en 6 nov. 1400 (GA Den Haag, Archief van het Gemeentebestuur, Aktenarchief 564 nr. 8).

woonhuis:

te Marendorp, verm. 1380 en 20 mrt. 1396; de H. Geest bezat hierop 5 s.pay. (W. 1765; Klo. 76).

landbezit:

* land te Oegstgeest, verm. 10 mei 1380 (Ke. 493 f. 20v.).

* een erf aan de Nuwenweg naar Oegstgeest; hierop bezat Sophie Gerrit Hoogstraats weduwe 25 s. 9 p.g.g. rente; sedert 11 mei 1408 was deze in handen van de zusters van St. Margriet (Klo. 1542).

rentebezit:

* 7 jan. 1393 10 s.pay. op een huis en erf te Leiden, afgeschat 1415 (RA. 50 f. 99v.).

* 25 juni 1398 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden, 15 juni 1410 afgeschat (RA. 50 f. 99v.).

* 3 £ pay. met houde op een huis en erf, verm. 27 sep. 1416 (RA. 50 f. 154).

borgstelling:

* 11 apr. 1372 Claas Duker (Secr. 19 f. 30v.).

* 19 apr. 1379 Louweris Claasz. (Secr. 19 f. 47).

* 25 apr. 1379 dezelfde (Secr. 19 f. 47v.).

familie:

Simon deed 16 juli 1395 met Jan Duker en IJsbrand Strevelant Willem Dukersz. afstand t.b.v. Alide Herman Jansz., Claas Dukers dr., van een kamp land onder Warmond (Secr. 1724). Hij zal missch. door huwelijk verwant zijn met het geslacht Duker. Simons ouders zijn wrsch. Willem Rondiel en Agatha (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 2; Hoek, 'Wassenaar', 112); Agatha ovl. 13 jan. 1359 (Van Wijn, Huiszittend Leven, 93). Willem werd 30 dec. 1365 Leids poorter, Simon Rondiel stond daarbij borg (Secr. 19 f. 5v.); missch. was hij afkomstig van Oegstgeest waar hij 1344-45 land huurde van de abdij van Egmond, onder Poelgeest (Egmond 763 f. 54). tr. Hillewaar (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 2). Dochter:

1. Aagte.

ovl. in of na 1421 (W. 429 f. 40 en tafel). tr. Albaren Philipsz. (Ga. 440 f. 12; NH. Kerkvoogdij 2032 f. 16v., zie Philips Andriesz. c.s.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl