Niet-beschermd erfgoed

De commissie Niet-beschermd erfgoed richt zich op het verzamelen van kennis over en beschermen van waardevol erfgoed dat geen of onvoldoende status geniet. In De Kooi werd de beslissing om de zogenaamde noordelijke blokken te slopen en te vervangen door nieuwbouw onherroepelijk.

Met woningcorporatie De Sleutels werd constructief overleg gevoerd om de kwaliteit van deze nieuwbouw en het aansluiten daarvan op het te behouden deel van de vooroorlogse complexen op een bevredigend niveau te krijgen. Er was een feestelijke oplevering van de opgeknapte delen van Tuinstadwijk in het voorjaar, waarover constructief overleg werd gevoerd met De Sleutels.

Bij de herstructureringsplannen van woningstichting Portaal van hun woningbezit in de Zeeheldenbuurt lukte het de commissie niet om de complexen aan de Zijlsingel te behoeden voor sloop. Overigens is er met Portaal een goed overleg, maar de uitkomst wordt betreurd. Het is wel gelukt om Portaal ervan te overtuigen om de woningen in de De Ruijterstraat te behouden.

De commissie publiceerde in 2014 een ‘referentiekader’ voor het beoordelen van het 'modern erfgoed' in Leiden. Daarbij werden twee expertisebijeenkomsten gehouden met deskundigen, in samenwerking met de dienst Erfgoed Leiden en omstreken. Het referentiekader is hier te raadplegen. Vervolgens is een begin gemaakt voor een nadere concretisering ervan in Leiden Zuidwest en het Morskwartier.

Nieuws uit deze commissie

Voormalig belastingkantoor door HVOL voorgedragen als gemeentelijk monument

28 februari 2017 - De Historische Vereniging Oud Leiden heeft B&W voorgesteld om het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein de monumentstatus te verlenen. Het gebouw is een van de weinige kantoorgebouwen in Leiden uit de wederopbouwperiode (1940-1970). Het bevat een uniek en niet te verplaatsen kunstwerk in de glas-in-betongevel. Bovendien bevindt zich op de zesde verdieping een keramisch wandreliëf. Het voorstel is gedaan op 17 februari 2017.

Lees meer...

Februari 2016: Oude Kooi: sloop niet, maar renoveer

28 februari 2016 - In een brief aan de gemeenteraad van Leiden heeft de HVOL speciale aandacht gevraagd voor de plannen van De Sleutels om de centrale blokken van De Oude Kooi te slopen.

De HVOL geeft de voorkeur aan renovatie in plaats van sloop. Na overleg met De Sleutels worden nu twee nieuwe alternatieven ontwikkeld om een betere keuze te kunnen maken: een eenvoudiger renovatie en een vorm van nieuwbouw, waarbij de huidige gevels en maatvoering aan de straatzijde in stand blijven. Omdat nog onbekend is wat dat gaat opleveren, heeft de HVOL nog geen definitief standpunt ingenomen.

December 2015: Zorgen over centrale blokken in De Oude Kooi

23 december 2015 - Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich grote zorgen over de dreigende sloop van de zgn centrale blokken in De Oude Kooi, waarmee De Sleutels op 2 december 2015 naar buiten kwam. Het bestuur heeft een beroep gedaan op woningbouwvereniging De Sleutels om zich te houden aan de afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan en zo dit belangrijke cultureel erfgoed te behouden.

Nu De Sleutels op financiële gronden toch voornemens is tot sloop over te gaan, heeft de HVOL om nadere informatie en onderbouwing van dat voornemen gevraagd. Op basis van die nadere informatie (hoe de afweging in elkaar steekt en welke alternatieven tegen het licht zijn gehouden) zal de HVOL beoordelen welke verdere actie eventueel zal worden ondernomen.

Oktober 2015: Oproep: geen sloop centrale blokken De Oude Kooi

Het bestuur heeft woningbouwvereniging De Sleutels opgeroepen de centrale blokken van De Oude Kooi niet te slopen. Toen het indertijd onvermijdelijk werd de noordelijke blokken wèl te slopen, was er overeenstemming dat de centrale blokken behouden en gerenoveerd zouden worden. Maar nu ligt ook sloop van die blokken op de loer, waardoor een bijzonder stuk Leidse erfgoed verloren dreigt te gaan.

September 2015: Waardgracht: B&W te kort door de bocht

De bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht, naast de Meelfabriek, is controversieel. Omwonenden, de wijkvereniging en HVOL tekenden bezwaar aan (voor het HVOL-bezwaar klik hier). Maar opdrachtgever Duwo en ontwikkelaar/eigenaar/aannemer Van der Wiel willen liever niet wachten op de wettelijke procedures en worden daarin nu gesteund door het college van B&W dat bereid is een "shortcut" te nemen en een-derde van het financiële risico daarvan op zich te nemen. Het bestuur van HVOL heeft de gemeenteraad daarover een kritisch geluid laten horen.