Privacy Statement

De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Persoonsgegevens die door u worden verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen teneinde gebruik te kunnen maken van deze website.

Wij verwerken in beginsel alleen persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Doel

Uw persoonsgegevens worden door HVOL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten;
  • Voor de ledenadministratie;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • NAW gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Bankrekeningnummer.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken dan wel zo lang wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze doelen, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met derden. Indien noodzakelijk hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat (ook) zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  

Gegevens over bezoek- en klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het browsertype. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseert HVOL de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Het is mogelijk dat onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies of web beacons, zodat samengestelde gegevens kunnen worden verzameld. Het doel daarvan is enkel om de navigatie naar de website te optimaliseren. Het is mogelijk dat cookies of web beacons worden gebruikt om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van onderwerpen als IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt enkel gebruikt om het bezoekgedrag te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De cookies noch de web beacons verzamelen enige persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van de computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden. HVOL is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. HVOL raadt u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Wijzigingen

HVOL houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.