Jan van Houts gedenkteken in de Pieterskerk

 

 JanVanHoutGedenkteken 01

Over de totstandkoming van het gedenkteken van Jan van Hout in de Pieterskerk te Leiden

Op donderdag 25 april 2013 werd in de Pieterskerk het gedenkteken voor Jan van Hout onthuld. Het hangt aan de noordmuur van de kerk, vlak voor de eerste halfzuil, gerekend vanuit het noordwesten.

Over het onstaan van dit gedenkteken heeft Kees Walle een verslag geschreven, waarvan de integrale tekst te lezen is op onze website. Van de aanleiding tot de uiteindelijke presentatie, van ontwerp tot realisatie, van begrotingen tot fondsenwerving, het staat er allemaal kleurrijk in beschreven.

JanVanHoutGedenkteken 02

In eerste instantie visualiseerde de ontwerper Jan Kleingeld zijn ontwerp met behulp van een kartonnen maquette. Later zou het ontwerp nog iets worden gewijzigd. Op de foto wordt het ontwerp getoond, staande boven de grafplek van Jan van Hout (jaren later is gebleken, dat deze eigenlijk bij de tweede zuil was). De maquette wordt vastgehouden door Ton Boon (links) en Kees Walle. Rechts kijkt Karel Bostoen toe.