vorige Buurt: 59.Haverenburg 60. Gerestein volgende Buurt: 101.Gansoord

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de bewoonders der huysen aen d'oostzijde van de Geeregraft / de Clickstraet ter wedersijden / de Geerestraet westsijde / ende Binnenvestgraft ten westen van de Geerstraet.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 63 - 63 vso, 19-02-1661)

Geschiedenis:

Gesticht op 19-02-1661 op initiatief van het stadsbestuur.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 63 - 63 vso, 19-02-1661)

Pieter Bodry, heer van Gerestein is om sijn onordentelik gedrag bij den gerechte daar van ontslagen en sijn de Oud Raden gequalificeert tot het doen maken van een nominatie van een ander heer in desselfs plaats (zie ook 'Buurthouden', pag. 76).

(SA II inv. nr. 194 fol. 8, 09-01-1716)

Heer en raden van Gerestein klagen dat zij bij het afsterven van een der geburen vrijwel niets tot erkentenis ontvangen, zodat de buurt inkomsten derft en daardoor nauwelijks in staat is om de knecht te betalen. Men verzoekt het stadsbestuur te gelasten dat de nabestaanden voortaan tenminste 6 stuivers zullen betalen, diaconiebedeelden uitgezonderd. Het Gerecht besluit conform (zie ook 'Buurthouden', pag. 243, noot 359).

(SA II inv. nr. 115 fol. 141, 07-07-1735)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Dort, Jan Dircksz. van - 10-03-1661 1 v  
Scharp, Cornelis - 06-10-1667 1 v  
Aernout, Pieter - 11-05-1680 1  
Boddery, Pieter - 13-06-1686 2  
Boddery Jr., Pieter - 07-10-1706 1 o *
Morael, Cornelis - 23-01-1716 1  
Clercq, Isaac de - 08-12-1729 1  
Broekhuysen, Daniel - 09-06-1739 1  
Heerschop, Martinus - 22-02-1748 1 v  
Tasseron, Jan Hendrik - 16-02-1775 1  
Crombeek, Johannes - 30-06-1780 1 v  
Man Jr., Jacob la - 07-08-1788 1    

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl