vorige Buurt: 185.Reinewei 186. Reinegom volgende Buurt: 187.West Vogelrijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gebuyren wonende in de Spickenstraet / ende west Volresstege / mitsgaders in de huysen aen de Langegraft tusschen beyden staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 40, 01-02-1618)

de gehuysden van de Westvollerstraet ten wedersijden / voorts de noortzijde van de Langegraft langs / westwaerts aen tot aen de Speckenstraet / ende begrijpende de selve Speckenstraet ten wedersijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 93 vso - 94, 27-09-1629)

Geschiedenis:

Op 01-02-1618 gesticht op verzoek van de buren en na inspectie en rapport van Cornelis Thybault en Jacob Paedts, schepenmeesteren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 40)

In 1624 besluit het Gerecht om het hoffgen ofte vergaderinge van Willem Cornelisz. van Bilderbeecq, bestaande in xxiiij huysen in tweeën te delen en de oostzijde bij Reinegom te voegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 40, 08-11-1624)

Op 27-09-1629 besluit het Gerecht tot een herverdeling van Reinegom en de aangrenzende buurt Weidenwijk, waardoor een derde buurt Reinewei ontstaat. Daardoor worden de huisjes in de hof van Van Bilderbeecq aan Reinegom onttrokken en wordt de buurt terug gebracht naar haar oorspronkelijke omvang.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 93 vso - 94)

In 1729 melden de raden van de Reinegom hoe dat Abraham Braamhorst, Heer van deselve gebuurte, sig sedert eenigen tijt herwaarts, soo door oneenigheyt met sijn huysvrouw als andersints op een seer onordentelijke wijse heeft gegouverneert ende gedragen gehadt. Hij blijkt enige dagen geleden met onbekende bestemming te zijn vertrokken zonder dat zijn vrouw weet waar hij verblijft. Ende naardien alsulke Conduites en Comportementen van een Heer van een gebuurte sijn quade exempelen voor verdere leeden van dien, ende als nu door sijne absentie de voors. gebuurte van een heer is ontbloot verzoekt men om de benoeming van een nieuwe heer. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 76-77).

(SA II inv. nr. 112 fol. 65, 29-08-1729)

Pieter Otgaar, heer van Reinegom, verzoekt en verkrijgt ontslag omdat hij uyt hoofde van zijne affaires dikwils uyt de stad moet zijn en alsdan buyten staat is omme de armenlieden van ziekebriefjes als anderzints te kunnen helpen (zie ook 'Buurthouden', pag. 89).

(SA II fol. 134 fol. 33, 21-11-1776)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Pacquet, Gillis - 01-02-1618 1 *
Claesz., Jan - 27-09-1629 1 v *
Damme, Maximiliaen van - 15-07-1632 1  
Heyndricxs, Tobias - 26-07-1635 1 v *
Koppe, Nicolaes - 07-06-1647 1 *
Staveren, Lambert van - 22-10-1671 1  
Dale, Joost Warboutsz. van - 28-05-1684 1 v  
Knotter, Jan - 09-05-1715 3  
Ligtvoet, Johannes - 31-05-1718 1  
Braamhorst, Abraham - 26-08-1723 1 o *
Montfoort, Flip van - 02-09-1729 1  
Groenevelt, Claas - 22-02-1748 2  
Otgaar, Pieter - 11-07-1765 2 o *
Dekker, Jacobus - 14-02-1777 2 v  
Elst, Jacobus van der - 06-11-1783 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl