vorige Buurt: 195.Lusthof 196. Kouwenhoven volgende Buurt: 197.Rijk der Overbatavieren

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

dat derselver beginnen sal mettet huys van de Kalckton, toecomende Thyman Fransz. metselaer, opten houck van de Nyeuwe Volresgraft aen de Oude Chingel / voorts d'Oude Chingel langs oostwaers aen tot aen de Santstraet / ende voorts de westsijde van de zelve Santstraet tot aen de Langegraft / eyndende mettet huys van Cornelis Gijsbrechtsz. Groenendael, staende in de zelve straet / zijnde beyde de selve huysen daerinne begrepen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 39 - 39 vso, 14-12-1617)

Geschiedenis:

De buurt wordt op 14-12-1617 na verzoek van de geburen door het stadsbestuur gesticht. Het lijkt er op dat de buurtnaam is ontleend aan de familienaam van de eerste buurtheer, Cornelis Pieters. van Couwenhoven (zie ook 'Buurthouden', pag. 67).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 39 - 39 vso, 14-12-1617)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Couwenhoven, Cornelis Pietersz. van - 28-12-1617 1 *
Bilderbeecq, Willem Cornelisz. - 17-07-1636 1  
Piroth, Jacques - 14-06-1668 1  
Lobell, Anthony - 27-02-1670 1  
Piroth, Jacques - 20-12-1671 1 v  
Keyser, Michiel - 05-03-1682 1 *
Cligneth, Abraham - 13-06-1691 1  
Kruysseme, Abraham - 07-05-1699 2 *
Paulusz., Jacob - 25-03-1706 1  
Poleth, Rogier - 14-09-1719 1  
Wiler, Theodore - 28-02-1737 4 v  
Haas, Johannes - 07-06-1742 2 *
Alphen, Abraham van - 02-09-1745 2 v  
Lemmens, Johannes - 21-11-1765 2 *
Groot, Jan de - 18-01-1770 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl