vorige Buurt: 159.Oost Mariënburg 160. Hartenburg volgende Buurt: 161.Mariënborg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begint aen de noortzijde van Marendorp mit 't huys van Jan Pietersz. smit / ende loopt oostwaers tot aen de Spijckerboorsteech / ende vorder aen de suytzijde van Marendorp / begint met het houckhuys aen de Barreveltsteech / loopt westwaerts tot aen de 't huys van Willem Lodewijcxz. backer ende eynt mettet selve / begrijpt mede opten Rijn de brouwerie van Den Eenhoorn ende 't huys van Willem Mouringsz. warmoesman.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8, 13-01-1605. Zie ook fol. 61 vso, 11-08-1622)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) sprake zijn geweest van de buurt 't Hart of Vliegenthart no. xlvj. De ligging wordt omschreven als beginnend in Marendorp / van de Marenbrugge tot bij de Vrouwenkerck / voorts de Corte Maren (nu Stille Mare) / den Rijn langs tot de Vrouwensteech toe / plach te hebben huysen of cameren 34. Uit deze omschrijving blijkt dat de buurt op een onbekend tijdstip, mogelijk al in de 16e eeuw, moet zijn gesplitst in Hartenburg en Oost Mariënburg.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Borsen, Symon Jansz. van - 13-01-1605 1  
Swanenburch, Willem Mouringsz. van - 11-08-1622 1 o *
Tetrode, Willem Jacobsz. van - 02-06-1633 2  
Staveren, Adriaen Jansz. van - 11-06-1643 1 *
Ieglever, Hans Jorisz. - 16-08-1651 2  
Leeuwen, Johan van - 06-11-1653 2  
With, Hieronimus de - 16-06-1667 2 v  
Lybaer, Nicolaas - 19-06-1676 1  
Ackeren, Samuel van - 30-07-1698 1  
Ackeren Jr., Samuel van - 22-10-1722 3 *
Hardt, Isaac de - 24-07-1749 2 v  
Coolmeyer, Alexander Bernhardus - 31-08-1758 1  
Janssen, Hieronimus - 03-03-1774 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl