vorige Buurt: 33.Huis te Brem 34. West Zijtgracht volgende Buurt: 35.Zuid Brem

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

aen de zuytzijde van de corte Raemstege onder 't bon van Oost Nieulandt / beginnende mit 't huys van Cornelis Dirxz. de Haes, gelegen op den houck van de cleyne Hoeffstraet / ende van daer noortwaerts aen lopende tot den houc van de corte Raemstege / ende deselve ommeslaende lopende westwaerts aen / ende eyndende mit 't huys van de wedue van Cors. Govertsz. naest den houck van de nyeuwe Oosterlingplaets.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 04-01-1607)

Geschiedenis:

Op 04-01-1607 gesticht. Er wordt opgemerkt dat er voor het eerst een heer wordt benoemd omdat de buurt tot noch toe geen heer gehadt en heeft (mits 't selve quartier van outs den raem geweest zijde, binnen weinich jaeren eerst es bebout). Daarmee wordt impliciet gezegd dat de bebouwing al van ouder datum was.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 04-01-1607)

Op dezelfde datum wordt Jacop Claeys, saaidrapier van Nieuwpoort, benoemd als buurtheer. Een afzonderlijk aantekening in het handschrift van Jan van Hout, geschreven op de aanvullling op de Generale Ordonnantie op de Gebuurten van 1602, vermeldt echter de benoeming van Cornelis Marcusz. Dat laatste moet op een misverstand berusten, omdat Jacop Claeysz. in 1611 uitdrukkelijk als de vertrekkende buurtheer wordt genoemd. Bij die gelegenheid wordt Cornelis Marcusz. (van de Burch) (opnieuw?) gepasseerd, hoewel hij met 13 stemmen de voorkeur van zijn medebewoners geniet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9, 04-01-1607, zie ook SA II inv. nr. 1220 fol. 20 en inv. nr. 1216 fol. 14 vso)

De voor- en achterburen van Frans Florisz. greinverver op de nieuwe Oosterlingplaets verzoeken het stadsbestuur maatregelen te nemen tegen diens greindrogerijen vermits deselve met pannen gedect zijn en al bij een beetje wind schade kunnen veroorzaken. Het Gerecht besluit dat Frans Florisz. zijn drogerij binnen veertien dagen moet afdekken met hout. Het verzoek is medeondertekend door de buurtheer, Jacques Cotecote.

(SA II inv. nr. 261 - 261 vso, 09-03-1662)

Jacques Cootecoote, heer van West Zijtgracht, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens hoge ouderdom.

(SA II inv. nr. 82 fol. 35 vso, 20-01-1670)

De raden van West Zijtgracht en de heer en raden van de buurt 't Huis te Brem brengen ter kennis dat zij niet langer in staat zijn om hun buurten apart te onderhouden en de doden ter aarde te bestellen. Bovendien is de heer van West Zijtgracht, Johannes van Thoir, overleden en is er tot dusver geen nieuwe heer benoemd. Derhalve verzoekt men het stadsbestuur om beide buurten te combineren. Het Gerecht besluit conform, met dien verstande dat de buurt West Zijtgracht wordt opgeheven en onder het bestuur van 't Huis te Brem wordt gebracht (zie ook 'Buurthouden', pag. 138).

(SA II inv. nr. 127 fol. 145, 28-10- 1763)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Marcusz., Cornelis - 1 15-08-1602 1 ?  
Claeys, Jacop - 04-01-1607 2 v *
Kasteele, Gerridt van de - 05-05-1611 2 v *
Ingelraem, Jan - 25-04-1619 1 *
Manneken, Jacob - 11-11-1655 1 v  
Cotcot, Jacques - 09-05-1658 1 *
Telder, Jan den - 03-02-1670 2 *
Schotsman, Jacob Gysbertsz. - 14-07-1678 1 v  
Matter, Isaack de - 11-10-1696 1  
Ryneman, Jan - 30-09-1717 1  
Engelen, Andries van - 11-01-1720 1 v  
Kelder, Jan - 17-05-1736 2  
Wijn, Frans du - 06-03-1738 1 o *
Thoir, Johannes van - 29-09-1763 1 o  
1 Zie de aantekening in SA II inv. nr. 1220 fol. 20      

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl