IJSBRAND STREVELANT WILLEM(SZ.) (DUKERSZ.)

 

Previous PageHome PageNext Page


IJSBRAND STREVELANT WILLEM(SZ.) (DUKERSZ.)

functies:

schepen 1395-96; schout van Voorschoten sinds 12 nov. 1393; verm. 26 apr. 1394 (GvH. 892 f. 14v.; Scheffer, Beveelboeken, I 8; Huisarch. Duivenv. 4; GvH. 1879 f. 1v.).

beroep:

wijnkoper (1412-13, Ke. 323 (9) f. 21); ontving ca. 1400 het aandeel van Jan van den Bosch' kinderen in een steenplaats, van deze afkomstig (Secr. 84 f. 70).

woonhuis:

* naast het Dinghuis aan de Hofweg; hierop bezat Pieter Heerman een rente van 29 s. 13 p.g.g. met houde die hij 21 feb. 1416 aan de Duitse Orde overdroeg (DuO. 1978 f. 36v.);

* een huis en erf aan de Breestraat; de H. Geest had hierop een rente van 11 s. 3 p.g.g.; verm. 1421, ontving hierop 17 juli 1422 een pandrente (W. 429 f. 31 en tafel; W. 428 f. 132).

landbezit:

* land, wrsch. te Voorschoten, verkocht 26 apr. 1394 (Huisarch. Duivenv. 4).

* 1402-03 ½ erf, waarop St. Pieterskerk een rente bezat; direct verkocht aan IJsbrand Hoflant (Ke. 323 (5) f. 18 en 18v.).

* 27 jan. 1379 4 hond land te Oegstgeest, Wassenaars leen (Hoek, 'Wassenaar', 552-553).

* 1 morgen land, Ossegras (te Warmond?), in leen gehouden van de heer van Warmond, verkocht 1 nov. 1390 (Huisarch. Warmond 690, charter nr. 5).

* een hofstad te Warmond, in erfhuur gehouden van de hofstad Voorne, verm. 1400-05 (GvH. 1478 f. 57v., 1479 f. 52v., 1480 f. 50v.).

borgstelling:

* 24 mrt. 1405 Jan Gisenz. (Secr. 20 f. 19).

* 12 juni 1406 Heym Boudijnsz. (Secr. 20 f. 23v.).

* 26 sep. 1408 Claas Duker, van Sassenheim (Secr. 20 f. 31v.).

* 3 nov. 1408 Pieter Floris Gerritsz.z., van Valkenburg (Secr. 20 f. 31v.).

* 6 nov. 1408 Pieter Splintersz., van Rijnsburg (Secr. 20 f. 31v.).

* 23 mei 1409 Jan Duker Aarstsz. (Secr. 20 f. 33).

* 4 dec. 1412 Gijsbrecht Philipsz., van Warmond (Secr. 20 f. 44v.).

* 15 juni 1413 Voppe Coekebacker (Secr. 20 f. 45v.).

varia:

zegel: een ankerkruis met ster in het hart (Huisarch. Duivenv. en Ga. 1003, 26 apr. 1394 en 7 nov. 1395). Was 28 dec. 1399 een der bemiddelaars bij de deling van de nalatenschap van Jan heren Simonsz. (Secr. 84 f. 66).

familie:

deed 16 juli 1395 met Simon Rondiel en Jan Duker afstand t.b.v. Alide, dr. van Claas Duker, tr. Herman Jansz., van een kamp land te Warmond (Secr. 1724; een Claas Duker was 4 mei 1358 knaap, Rijnsburg 391). Zijn oom was Dirk ver Noenenz. (Hoek, 'Wassenaar', 552). Wrsch. zoon van Willem Duker, schout te Warmond 1368-69 (GvH. 1862 f. 2v.). Zijn moeder stamde, gezien de ster in het hart van zijn wapen en zijn naam, uit het geslacht Strevelant (zie hoger). De Jan Duker te Sassenheim die 1399 als welgeborene zijn krijgstocht afkocht behoorde tot zijn familie (GvH. 368 f. 10, vgl. ook Secr. 20 f. 31v., Claas Duker). Verder stond hij in relatie tot Jan Duker Aarstsz., broer van heer Dirk Robbrecht, kanunnik van St. Pancras (Ke. 977). Een van beide Jan Dukers noemde hij 1 nov. 1390 neef (Huisarch. Warmond 690, charter nr. 5).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl