ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Vleeshuis   p1498_bon_Vleeshuis p1498_bon_Vleeshuis

 

Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais Gerytz Vleeshuis   1 61 r 1 1-0-0           -   Clais Gerytz 1385
Vranck Cornelisz Vleeshuis   2 61 r 0,167 0-3-4 0,5         -   Vranck Cornelisz 1386
Voppe Vleeshuis   3 61 r 0,167 0-3-4 0,5 lindewever       -   Voppe 1387
Pieter Vleeshuis   4 61 r 0,167 0-3-4 0,5 schoenlapper       -   Pieter 1388
Marie Vleeshuis   5 61 r 0,133 0-2-8 0,4       weduwe -   Marie 1389
Bertelmees Vleeshuis   6 61 r 0,167 0-3-4 0,5 tapper       -   Bertelmees 1390
Cornelis Dircxz Vleeshuis   7 61 r 0 0-0-0 0,5         -   Cornelis Dircxz 1391
Jan Wiggersz Vleeshuis   8 61 r 1,6 1-12-0           -   Jan Wiggersz 1392
Willem Phillipsz Vleeshuis   9 61 r 0,8 0-16-0           -   Willem Phillipsz 1393
Cornelie Jansdr Vleeshuis   10 61 r 0,267 0-5-4 0,8     met coenegont   -   Cornelie Jansdr 1394
Willem Symonsz Vleeshuis   11 61 r 1,6 1-12-0           -   Willem Symonsz 1395
't Brielse Wijf Vleeshuis   12 61 v 0 0-0-0 0,4         -   't Brielse Wijf 1396
Jan Vleeshuis   13 61 v 0 0-0-0 0,5 snijder       -   Jan 1397
Zybert Echten Vleeshuis   14 61 v 0 0-0-0 0,5         -   Zybert Echten 1398
Pieter Jansz Vleeshuis   15 61 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Pieter Jansz 1399
Adriaen Vleeshuis   16 61 v 0,167 0-3-4 0,5 timmerman       -   Adriaen 1400
Coen Dircxz Vleeshuis   17 61 v 1,6 1-12-0   vleeshouwer       -   Coen Dircxz 1401
Florys Florysz Vleeshuis   18 61 v 6 6-0-0   [drapenier]       -   Florys Florysz 1402
Katryn Vleeshuis   19 61 v 24 24-0-0         weduwe Ghysbrecht Jansz   Katryn 1403
Vredrick [Jansz], coman Vleeshuis   20 61 v 2 2-0-0   coman       -   Vredrick [Jansz], coman 1404
Truyde Pieter Vleeshuis   21 61 v 0,133 0-2-8 0,4 kinds       -   Truyde Pieter 1405
Jan Vleeshuis   22 61 v 0,167 0-3-4 0,5 houtsager       -   Jan 1406
Alydt Pietersdr Vleeshuis   23 61 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Alydt Pietersdr 1407
Jan van Dort Vleeshuis   24 61 v 0,533 0-10-8 0,16         -   Jan van Dort 1408
Geryt Bloem Vleeshuis   25 61 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Geryt Bloem 1409
Danel Vleeshuis   26 61 v 2 2-0-0   schrienmaker       -   Danel 1410
Jan Jacobsz, coman Vleeshuis   27 61 v 2 2-0-0   coman       -   Jan Jacobsz, coman 1411
Dirck van der Waddinck Vleeshuis   28 61 v 2 2-0-0           -   Dirck van der Waddinck 1412
Heynrick van Wassenaer Vleeshuis   29 61 v 1,8 1-16-0           -   Heynrick van Wassenaer 1413
Cornelis Louwerysz Vleeshuis   30 61 v 6 6-0-0           -   Cornelis Louwerysz 1414
- Vleeshuis   31 61 v 0,167 0-3-4 0,5 verwer   daarachter   -   - 1415
Doe Vleeshuis   32 61 v 0,4 0-8-0 1,2 vleeshouwer       -   Doe 1416
Ghysbrecht Pouwelsz Vleeshuis   33 62 r 1,6 1-12-0           -   Ghysbrecht Pouwelsz 1417
Jan van Griecken Vleeshuis   34 62 r 16 16-0-0   [wijnhandelaar]       -   Jan van Griecken 1418
Jan van Zaers Vleeshuis   35 62 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan van Zaers 1419
Jan Hagen Vleeshuis   36 62 r 0,8 0-16-0           -   Jan Hagen 1420
Jan Heyndricxz Vleeshuis   37 62 r 3 3-0-0   snijder       -   Jan Heyndricxz 1421
Willem van der Does Vleeshuis   38 62 r 120 120-0-0           -   Willem van der Does 1422
Jan van Wesip, mr Vleeshuis   39 62 r 2 2-0-0           -   Jan van Wesip, mr 1423
Truytgen Dircxdr Vleeshuis   40 62 r 4 4-0-0           -   Truytgen Dircxdr 1424
Pieter Dircxz Vleeshuis   41 62 r 3 3-0-0           -   Pieter Dircxz 1425
Florys van Schoeten Vleeshuis   42 62 r 0,8 0-16-0           -   Florys van Schoeten 1426
Jan Dircxz Vleeshuis   43 62 r 1,2 1-4-0   glaasmaker       -   Jan Dircxz 1427
Jan Jansz Vleeshuis   44 62 r 0 0-0-0 0,5 touwer   in de verkenssteeg   -   Jan Jansz 1428
Katryn Vleeshuis   45 62 r 2 2-0-0         weduwe Heynrick de Bastert   Katryn 1429
Dirck Vleeshuis   46 62 r 2 2-0-0   hoenrekoper       -   Dirck 1430
Willem Aelbrechtsz Hertoge Vleeshuis   47 62 r 2,4 2-8-0           -   Willem Aelbrechtsz Hertoge 1431
Dammes Vleeshuis   48 62 r 0,8 0-16-0   goudsmid       -   Dammes 1432
Lysbeth Vleeshuis   49 62 r 0,167 0-3-4 0,5 `t vroetwijf       -   Lysbeth 1433
Bertelmees Vleeshuis   50 62 r 0,2 0-4-0 0,6 snijder       -   Bertelmees 1434
Symon Zybrantsz Vleeshuis   51 62 r 4 4-0-0           -   Symon Zybrantsz 1435
Joest Vleeshuis   52 62 r 2 2-0-0   steenhouwer       -   Joest 1436
Geryt Vinck Vleeshuis   53 62 r 14 14-0-0   [drapenier]       -   Geryt Vinck 1437
Katryn van Hairlem Vleeshuis   54 62 v 0,133 0-2-8 0,4         -   Katryn van Hairlem 1438
Cornelis Vleeshuis   55 62 v 0,8 0-16-0   apotheker       -   Cornelis 1439
Jacob Zybrantsz Vleeshuis   56 62 v 0,8 0-16-0 2,4         -   Jacob Zybrantsz 1440
Dirck Dircxz Vleeshuis   57 62 v 30 30-0-0           -   Dirck Dircxz 1441
Paedze Hugez Vleeshuis   58 62 v 4 4-0-0           -   Paedze Hugez 1442
Symon, coman Vleeshuis   59 62 v 2,4 2-8-0   coman       -   Symon, coman 1443
Adriaen Coman Symonsdr Vleeshuis   60 62 v 0 0-0-0 0,4         -   Adriaen Coman Symonsdr 1444
Mychiel Vleeshuis   61 62 v 2,4 2-8-0   hoekmaker       -   Mychiel 1445
Balten Vleeshuis   62 62 v 0,233 0-4-8 0,7 boekbinder       -   Balten 1446
Erm Vleeshuis   63 62 v 0,8 0-16-0   appelkoopster       -   Erm 1447
Clais Jansz Vleeshuis   64 62 v 1 1-0-0   snijder       -   Clais Jansz 1448
Pieter Obels Vleeshuis   65 62 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Pieter Obels 1449
Danel Gerytsz Vleeshuis   66 62 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Danel Gerytsz 1450
Huge Jacobsz Vleeshuis   67 62 v 1,6 1-12-0   schilder       -   Huge Jacobsz 1451
Geertruyt Jansdr Vleeshuis   68 62 v 0 0-0-0 0,5   pauper in sinte barbarasteeg   -   Geertruyt Jansdr 1452
Matheus Gerytsz Vleeshuis   69 62 v 0 0-0-0 0,5 hoemaker       -   Matheus Gerytsz 1453
Alydt Andriesdr Vleeshuis   70 62 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Alydt Andriesdr 1454
Cornelis Claisz Copall Vleeshuis   71 62 v 3 3-0-0 10 [klerk, stadsbode]       -   Cornelis Claisz Copall 1455
Geryt Gerytsz, coman Vleeshuis   72 62 v 8 8-0-0   coman       -   Geryt Gerytsz, coman 1456
Cornelis Vinck Vleeshuis   73 62 v 12 12-0-0       met zijn weeskind   -   Cornelis Vinck 1457
Celye Vleeshuis   74 62 v 1,5 1-10-0       wonend acxhter `t schaek   -   Celye 1458

 

Vleeshuis   p1498_bon_Vleeshuis p1498_bon_Vleeshuis

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl