vorige Buurt: 71.Nieuw (Klein) Barbarije 72. Ommariënburg (Mariënborg)  

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende opten Rijn mitten houc van Vrouwenstege / westwaerts aen tot de Brouwerstege / de oostzijde van dien / de zuytzijde van Marendorp tusschen de voors. Brouwers- ende Vrouwenstege / beyde de zijden van dezelve Vrouwenstege / voorts de huysen in Marendorp van de Vrouwenstege oostwaerts aen, eyndende mit Cornelis Jansz. Snijders's huys / vorder de oostzijde van 't kerchof, beginnende opten houc mit 't huys van Aernt Pietersz. kistemaecker tot 't Coersteechgen / de noortzijde van 't kerchof tusschen 't Coersteechgen ende d'Achtergraft / de westzijde van 't kerchof tot aen 't huys opten houc in Marendorp / ende alle de huysen aen der kerc vastzijnde.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 1, 21-02-1602)

aen de noortsijde van den Rijn beginnende mette huysinge van Frans Pietersz. de Bije / oostwaers aen lopende tot de huysinge van Jan de Block incluys / de Corte Vrouwensteech aen wedersijden / aen de suytsijde van Marendorp Jan Geerloffsz. 's huys lopende tot aen de Brouwersstege / noch begrijpende aen de noortsijde van Marendorp 't huys van Aernt Pietersz. (....) mette huysinge daerachter aen ende (sic) oostsijde van 't kerckhoff.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34 vso, 20-07-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) sprake zijn geweest van de buurten Oost Marienborch en Ommarienborch. De ligging van de eerste buurt wordt omschreven als: Oost Marienborch no. xlvij / begint van 't huys daer Willem Dirxz. van Tetroede plach te woonen / naer de Marenbrugge toe / mit de Vrouwensteech aen beyden zijden / eyndende mit 't huys daer Jan de Cruyemen plach te woonen / plach te hebben huysen of cameren 22. De ligging van de tweede buurt wordt omschreven als: Ommarienborch no. (?) / 't Vrouwenkerchof mit de heele Vrouwensteech ende St. Ceciliensteech / plach te hebben huysen of cameren (?)

Uit deze omschrijvingen kan worden afgeleid dat het latere Mariënborch - ook na de splitsing in 1617 - bestond uit delen van beide buurten. De precieze overeenkomst is echter moeilijk vast te stellen.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10)

Op 23-01-1591 wordt de buurtkaart van Mariënborch door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 54 vso)

In 1615 verzoeken de heer en geburen van de Vrouwenstege om de straat te plaveien. Getekend door Jan de Block, Tobias de Vos, Adryaen van Boterbecq e.a. Het Gerecht gaat akkoord.

(SA II inv. nr. 52 fol. 164, 12-11-1615)

In 1617 verzoeken de heer van Mariënborch, Jan de Block en zijn raad om splitsing, omdat de buurt soo groot was, dattet nyet mogelyck was de zelve in obedientie ende goede ordre te houden. Zij klagen dat er onder de geburen zoveel confusie was dat de gelden (vereeringen) die de nabestaanden van overledenen aan het buurtbestuur moesten afgedragen, onmiddellijk door sommigen werden verteerd en dat elx hun meester maecte ende sijn eygen goetduncken volchde. Na inspectie van schepenen en stadssecretaris besluit het Gerecht om de buurt te splitsen. Een deel behoudt de naam Mariënborch, het andere andere deel krijgt de naam Mariënrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 61).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34 vso, 20-07-1617)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Philipsz., Lenaert - ¹ <27-01-1594 ? *
Jansz., Barent - ¹ 27-01-1594 1 ? *
Blocq, Jan de - 21-02-1602 2 *
Munt, Claes de - 12-01-1626 1 v  
Brieff, Henrick - 04-09-1642 1  
Meyster, Heyndrick - 11-07-1647 1  
Benten, Frederick Jansz. van - 06-10-1661 1  
Aeck, Johannes van der - 22-01-1671 1  
Masurel, Johannes - 04-06-1682 3 ? *
Vergens, Pieter - 18-05-1685 1 v  
Cligneth, Nicolaes - 28-08-1687 1 v *
Bogaert, Abraham van den - 09-01-1698 1  
Blanc, Pieter le - 22-07-1723 1 v *
Leger (le Ger), Salomon - 12-08-1745 1 *
Wolff, Nicolaas - 09-09-1751 1  
Breght, Johannes Everardus - 03-11-1763 1 v  
Temmelman, Christoffel - 30-08-1782 2 o  
¹ SA II inv. nr. 47 fol. 24, 27-01-1594        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl