vorige Buurt: 10.Witsermouw 30. Oosterlingplaats volgende Buurt: 31.Galicië

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op de zuytsijde van het Levendael met de huysinge van Lydewy Dirxdr. / lopende westwaerts aen / ende omspringende langs de oostsijde van de Oosterlingplaets tot aen de huysinge van Gedeon Walkier in de corte Raemsteech / voorts overspringende aen de noortsijde van de middelste Raemsteech tot aen de huysinge van Jan de Vrijer / lopende voorts van de middelste Raemsteech af langs de westsijde van de Gaernmarct tot aen het Steenschuyr / eyndende met het huysken van Jacob Cornelisz. de Haes.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 87 vso, 11-05-1628)

(i.m.) de huysen in de Veldensteech sijn hier door ordre van die van de Gerechte bijgevoucht den 06-10-1662

(SA II inv. nr. 1217 fol. 13 vso, 26-02-1653)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Oostenrijc of Oosterlingplaets no. xxx / Begint van den houc van Levendael / d'eene zijde van de plaets tot in de Raemstege mit 't huys daer Jan Jacobsz. Velas (?) plach te woonen / ende d'ander zijde van de plaets beginnende aen den houc van 't Steenschuyr tot 't huys van Antonis Cornelisz. Timmerman incluys / plach te hebben huysen of cameren 20. Blijkens de benoemingen van de eerste twee buurtheren staat de buurt in 1599 nog bekend onder de naam Oostenrijk.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 en inv. nr. 5112 fol. 106 vso en 108)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van f 30,- (lotnr. 20986). De prose luidde: Die heer van Oostenrijck met sijn ondersaten / willen thoven liever laeten / alst den armen zou baten. Kennelijk is er nog een gezelschap in de buurt dat eveneens met 128 loten inlegt (lotnr. 17370). Deze prose luidde: Broeders eendrachtich zijn leevende / wachten wat hem Godt is geevende / In Oostenrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Op 06-10-1662 worden de huizen in de Veldensteeg aan Oosterlingplaats toegevoegd in verband met de opheffing van de gebuurte Knotterveld.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 13 vso)

Jacob van Ouderkerk, heer van Oosterlingplaats, als sijnde ruym in de 't seventig Jaeren, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 127 fol. 211, 26-04-1764)

Jacob le Poole, heer van Oosterlingplaats, vraagt aan de Provisionele Raad een uittreksel van haar resolutie van 31-12-1795 die opdracht geeft om de buurtknechten f 3 uit te keren voor bewezen diensten, zoals het rondbrengen van stemoproepen. Voor het verspreiden van toekomstige oproepen zullen zij per keer zes stuivers ontvangen (zie ook 'Buurthouden', pag. 150).

(SA II inv. nr. 550, 18-01-1796)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Adriaensz., Jacob - ¹ 03-06-1599 2 ? *
Andriesz., Huych Adriaen - ² 11-11-1599 1 *
Dorp, Cornelis van - 11-05-1628 2  
Visscher, Isaac de - 20-09-1640 1  
Velde, Samuel van der - 02-09-1649 1  
Crouwelaer, Johan de - 26-02-1653 2 *
Manx, Jan Jansz. - 31-05-1668 1  
Visser, Andries de - 04-01-1676 1 v  
Klercq, Pieter de - 20-07-1684 1 *
Verkamme, Adriaen - 01-08-1686 2 v *
Ouderkerck, Jacob van - 10-07-1692 1  
Hubregts, Mr. Josias - 08-05-1727 2  
Ouderkerk, Jacob van - 16-08-1742 1 o *
Caauw, de Hr. Pieter - ?-09-1764 1  
Peene, de Hr. Pieter van - 19-02-1769 1  
Poole, Jacob le - 22-06-1777 1 v  
Poole, Samuel le - 24-03-1796 1 o  
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 106 vso        
² SA II inv. nr. 5112 fol. 108        

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl