vorige Buurt: 167.Mariënburg 168. Mariëndaal volgende Buurt: 169.Mariënschans

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begint aen de oostzijde van de Ursulensteech mette huysinge van Lijsbeth Jans Saly tot aen het Marendorp / ende lopende langs de noortsijde van Marendorp oostwaerts aen tot de Josephsteech / de westzijde van de selve steech tot aen het bruggetgen leggende over de Achtergraft / ende de oostzijde van de selve steech van het voors. bruggetgen beginnende / lopende weder naer Marendorp / ende voorts de noortzijde van het Marendorp tot aen het Vrouwenkerckhof / eyndende aldaer met de huysinge van Dirck Jasparsz. byerdrager / ende overspringende / begint aen de zuytzijde van het Marendorp met de huysinge van de brouwer in De Roscam / ende eyndet met de huysinge staende op den oosthouck van de Kennewechsteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 82 vso - 83, 20-08-1626)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds onder de naam Middel Mariënborch ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Middel Mariënborch no. xlviij / begint aen d'een zijde van 't Vrouwenkerchof tot St. Ursulensteech toe / ende aen d'ander zijde van 't huys daer Willem van Tetroede plach te woonen tot Willem Woutersz. 's steech toe / plach te hebben huysen of cameren 27.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10)

Op 07-02-1585 wordt de buurtkaart door het Gerecht goedgekeurd. De buurt wordt dan al als Mariëndaal vermeld.

(SA II inv. nr. 44 fol. 333 vso)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in (lotnr. 23408). De prose luidde: Godt is den wijnstock en wij zijn die rancken / (...........) die buyeren van Mariendael zij zullen haer bedancken (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Nesse, Jan Isnoutsz. van de - <20-08-1626 ? o *
Gommersz., Jan - 20-08-1626 2  
Heerman, Johan - 08-11-1629 1 v  
Block, Dirck Cornelisz. - 23-05-1630 1  
Schuyrman, Cornelis Cornelisz. - 26-01-1634 2  
Felperhuysen, Marcus Leopoldus van - 13-01-1661 2  
Leeuwen, Jan Bouwensz. van - 22-01-1671 1 *
Deriveux, Antony - 10-12-1682 3 *
Plancque, Johannes de - 15-05-1687 2  
Leopoldus, Jacobus - 30-07-1696 3  
Heneman, Frans - 14-10-1706 3  
Poutre, Pieter le - 03-09-1716 1  
Bos, Jan van den - 18-05-1733 1  
Bogaard, Cornelis Isaacz. van den - 30-01-1744 1  
Meurs, Godefridus Adrianus van - 29-11-1764 1 *
Meurs, Mr. Bartholomeus Jacobus van - 30-08-1781 1 v  
Turion, Hendrik - 09-05-1782 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl