Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1440
OAR records in next Year

 

 

Record #092     Date   next record  top of page
1440-00-00
Location Type of Document
OAR11, 35v-b
OAR12, 010r-e
Keur
Text
[077] Item die heemr. gekoert dat een ijgelijck ambochts bewaerre sijn rekeninge brengen sal vanden ambocht den Heemr. van Rijnlant eer sij dair morgengelt omme slaen op die boete van x lb.
English Summary
Requires local, village officials to submit their accounts to the heemraden before they levy morgengeld
Keywords
procedures; ambachtsbewaarders; jurisdiction; accounting; morgengeld
Notes
Sloof (1985), p. 3 and p. 9, note 12, dated this to 1440. See also record #295 as well as record #367, which superceded this one.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 9 / 23 1385 1438 1440
ambachtsbewaarders 6 / 41 1436 1438 1442
jurisdiction 4 / 11 1255 1394 1443
morgengeld 15 / 31 1361 1438 1442
procedures 29 / 71 1400 1438 1440

 

Record #560 prev record   Date   next record  top of page
1440-00-00
Location Type of Document
OAR13, 06v-c Consent
Text
Item geconsenteert Dirc Smits z., Wouter van Ansc, Willem Mathijs z. ende een deel vanden buren van heer Jacops Wout een gat ende en doer vaert met een bruggen te maken in heer Jacops Wout daer die wech bij die hofstede van Woude of sij enich lant bekomen om een wijcke te maken scepe in te draegen dat sullen sij betalen totter buer guetdenken ende dit sel geduren tot onse weder seggen.
English Summary
Permission for Dirc Smitszoon, Wouter van Ansc, Willem Matijszoon and others from Jacobswoude to construct a bay or inlet with a bridge through the road near Woude Manor (hofstede) with a place to launch their boats.
Keywords
dirc smitszoon; ansc, wouter van; willem mathijszoon; jacobswoude; bridges; woude, hofstede van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 16 / 54 1284 1438 1442
jacobswoude 2 / 6 1424 1424 1443

 

Record #137 prev record   Date   next record  top of page
1440-03-23
Location Type of Document
OAR11, 39v-c Beveling
Text
Anno xl des woensdage voir pasen inden Hage. Item soe selmen den Hogen veen panden van alsulken oncost als dat lant lest gehadt heeft ende keren sij pande, soe selmen dair op voirt varen inden vart.
English Summary
Order the dijkgraaf to seize property in Hogeveen to compensate for arrears in payment.
Keywords
hogeveen; panden; pandkering; expenses; arrears
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
arrears 4 / 7 1417 1432 1446
expenses 1 / 5     1453
hogeveen 4 / 11 1434 1437 1447
panden 2 / 3 1434 1434 1445
pandkering 1 / 2     1453

 

Record #138 prev record   Date   next record  top of page
1440-03-23
Location Type of Document
OAR11, 39v-d
OAR12, 001r-c
OAR13, 06v-b
Keur
Text
[003] Item soe sijn die heemr op den selven dach overdragen so wat vier heemr. mit horen dijcgrave koeren ende overdragen, dat sel van waerden wesen gelijc of sij alle te samen waren, ende mense sel tot allen tijden als sij vergaderen teykenen ende scriven int boeck soe wat heemr. tot der maelstat comen, anno xl.
English Summary
A decision made by four heemraden with the dijkgraaf is just as binding as if it were made by all.
Keywords
procedures; quorum
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 30 / 71 1400 1440 1441
quorum 2 / 4 1400 1400 1445

 

Record #139 prev record   Date   next record  top of page
1440-04-01
Location Type of Document
OAR11, 39v-e
OAR12, 016r-v-c
OAR13, 05v-d-06r; OAR13, 06v-a
Keur
Text
[114] Anno xl des vrijdage voir biloken paesken. Item so sijn die heemr als heer Gerijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Florijs Paedzen overdragen den kadijck te maken tusschen Zoeterwoude an die een zijde ende die meer van Zoetermeer an die ander zijde. Te weten, dat een ygelijc sijn kade maken sal tenden sijn lande aldair sij van outs gelegen heeft. Ende aldair die kade verloren is in die meer, dair salmen die kade leggen te lande wart in xxv roeden vanden oever. Ende dese kade sel beginnen ende eynden als sij van outs plach te legghen, ende dese kade sel een spit hoge wesen boven die Groenswoirde gemaict voir meyen dach op die boete van x sc. elx eygen. Item noch een spit dair op te hogen binnen der maent van meye op die boete dat derdendeel van x lb. Item soe sel dese kade volmaect wesen te sinte Lourijs dage op die boete van x lb. Item of die genen docht die dese voirs. kade maken sullen dat si dair in veronrecht waren, dat sullen sij den heemr. an brengen als die voirs. kade gemaect is. Ende dunct den heemr. dan redelic wesen, so sullen sij vorder hulpe hebben van Zoeterwoude ende Voirscoten bijden heemr.
English Summary
Order the construction/reconstruction of the embankment between Zoeterwoude and the Zoetermeer.
Keywords
zoeterwoude; zoetermeer; reconstruction; construction; dikes; flooding; groenswaard; specifications; voorschoten; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze
Notes
The second entry in OAR13 is badly damaged and virtually unreadable.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 12 / 56 1405 1438 1440
construction 29 / 73 1361 1439 1440
dikes 4 / 12 1425 1430 1440
flooding 8 / 35 1405 1433 1443
florijs paedze 7 / 30 1430 1438 1440
groenswaard 4 / 15 1284 1422 1444
poelgeest, gerijt van 7 / 64 1419 1438 1440
reconstruction 19 / 71 1406 1435 1440
specifications 14 / 48 1330 1439 1443
voorschoten 6 / 16 1330 1438 1440
zoetermeer 8 / 16 1330 1437 1440
zoeterwoude 13 / 37 1330 1437 1441
zwieten, boudijn van 7 / 37 1430 1438 1440

 

Record #140 prev record   Date   next record  top of page
1440-04-01
Location Type of Document
OAR11, 40r-a
OAR13, 06r-a
Consent
Text
Item soe sullen die van Zegwairt ende Zoetermeer den sloot gebrucken ter tijt toe dat die voirs. kade twe speet hoge is.
English Summary
Permission for Zegwaard and Zoetermeer to use a ditch as long as its kade is maintained at two spades high.
Keywords
zegwaard; zoetermeer; ditches; dikes
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dikes 5 / 12 1425 1440 1440
ditches 6 / 13 1437 1439 1440
zegwaard 5 / 28 1330 1416 1448
zoetermeer 9 / 16 1330 1440 1440

 

Record #141 prev record   Date   next record  top of page
1440-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40r-b Keur
Text
Anno xl tot sinte Jans scouwe. Item den omme dijck van Voirscoten te aerden aldair Reyner die pael stack ende dat gat sullen die van Voirscoten eens dicht maken ende voirt meer selt maken die den sloot sijn is.
English Summary
Order Voorschoten to repair the breach in its ommedijk that Reyner marked with a pole, etc.
Keywords
voorschoten; aardhaling; reconstruction; repairs; ommedijken; lakes; meren; zoetermeer; reyner claeszoon
Notes
The Reyner mentioned here most likely was Reyner Claeszoon, clerk of Rijnland -- see OAR14, 5v-a and Fockema Andreae (1934), p. 404.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 23 / 37 1356 1439 1440
lakes 5 / 12 1417 1437 1444
meren 4 / 11 1436 1437 1444
ommedijken 1 / 8     1443
reconstruction 20 / 71 1406 1440 1440
repairs 18 / 62 1372 1435 1440
voorschoten 7 / 16 1330 1440 1443
zoetermeer 10 / 16 1330 1440 1441

 

Record #142 prev record   Date   next record  top of page
1440-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40r-c
OAR12, 039v-f
Consent
Text
[010] Item geconsenteert die van Coudekerck op die oude koer vanden sloten van vijftich roeden, dat sullen die scout ende heemr. aldair ordinieren hondert roeden of meer soe dat nutte wesen sal bij horen eede ende tot sulken tijden alse nutte is, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
Extended the jurisdiction that Koudekerk had from 50 to 100 roeden or more as needed along certain ditches.
Keywords
koudekerk; kroosheemraden; schouten; ditches
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ditches 7 / 13 1437 1440 1443
koudekerk 2 / 16 1432 1432 1440
kroosheemraden 40 / 84 1284 1439 1440
schouten 30 / 88 1284 1439 1440

 

Record #143 prev record   Date   next record  top of page
1440-06-28
Location Type of Document
OAR11, 40r-d Keur
Text
Item so sel den Hogen waertsen dijck bliven leggen soe hi van outs gelegen heeft ten sij dat die meerre meijn vanden ghenen die dair in gelant sijn dien hoefslach begeren.
English Summary
Those vested in the Hogenwaardsedijk may keep it in its current location as long as they do the apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen) and it accords with the will of the community.
Keywords
koudekerk; verhoefslagen; hogenwaardse dijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hogenwaardse dijk 1 / 2     1452
koudekerk 3 / 16 1432 1440 1442
verhoefslagen 5 / 15 1399 1436 1441

 

Record #144 prev record   Date   next record  top of page
1440-08-31
Location Type of Document
OAR11, 40r-e
OAR12, 095v-b-096r
Scheiding
Text
[008] Anno xl opten lesten dach van augusto. Item so hebben die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, ridder, Jan vanden Boechorst, Willem van Alkemade, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten mit horen dijcgrave opten dijck voir Aemsterdam die poorters van Aemsterdam, also sij clagende waren op die van Sloten als van aertgelt gesceyden, ende die poorters van Aemsterdam toe geseit dat die van Sloten hun geven souden van elke roede van horen lande dat sij wt geslagen is enen ouden boddragher to betalen binnen xiiii dagen.
English Summary
Heemraden arbitrate a dispute between Amsterdam and Sloten about payment of aardgeld.
Keywords
amsterdam; sloten; aardhaling; arbitration; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; alcmade, willem van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 24 / 37 1356 1440 1442
alcmade, willem van 3 / 58 1429 1438 1440
amsterdam 5 / 23 1405 1437 1443
boechorst, jan van der 13 / 56 1405 1440 1440
florijs paedze 8 / 30 1430 1440 1440
poelgeest, gerijt van 8 / 64 1419 1440 1440
scoten, ijsbrant van 3 / 53 1438 1438 1440
sloten 8 / 12 1405 1421 1453

 

Record #145 prev record   Date   next record  top of page
1440-10-04
Location Type of Document
OAR11, 40r-f
OAR12, 040r-a
Consent
Text
[011] Anno xl tot Bamisse. Item die heemr. hebben consenteert die van Leyderdorp dat sij hoir kadijc sullen verhueren bij drie of vier manne die sij samentlijck dair toe kiesen ende die sullen den dijck doen maken also hij hun nutte dunct wesen, ende dien onkost sullen sij eens des jairs rekenen op den genen die dair onder bescutt sijn bijden scout, heemr. ende buer. Dit sel geduren tot onsen wederseggen.
English Summary
Permission for Leiderdorp to lease out their kadijk to three or four men who will reconstruct it as they see fit; those protected by it will pay the costs.
Keywords
leiderdorp; dikes; repairs; construction; reconstruction; maintenance; leasing; schouten; buren; kroosheemraden; accounting
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 10 / 23 1385 1440 1442
buren 8 / 31 1356 1438 1442
construction 30 / 73 1361 1440 1442
dikes 6 / 12 1425 1440 1442
kroosheemraden 41 / 84 1284 1440 1443
leasing 3 / 4 1407 1407 1441
leiderdorp 7 / 19 1399 1432 1444
maintenance 34 / 85 1356 1438 1441
reconstruction 21 / 71 1406 1440 1441
repairs 19 / 62 1372 1440 1441
schouten 31 / 88 1284 1440 1442

 

Record #146 prev record   Date      top of page
1440-10-04
Location Type of Document
OAR11, 40r-g
OAR12, 002v-g-003r
Keur
Text
[016] Item so sijn die heemr. overdragen dat die stoelinge in Sparenwoude sel bliven van wairden ter tijt dat die buten gelant sijn ende in beclachte geweest hebben mit rechte voir ons dat vorder vervolgen ende rechts der of plegen voir ons ende nyemant anders. Dese heemr. waren Poelgeest, Boechorst, Alcmade, Zwieten, Paedze ende Scoten.
English Summary
The stoeling (assessments, assignment of maintenance responsibilities) for Spaarnwoude shall remain as they are as long as they remain outside the territory of Rijnland.
Keywords
spaarnwoude; stoeling; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; alcmade, willem van; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
The copy in OAR12 has 'Anno xl' appended in another hand.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 4 / 58 1429 1440 1441
boechorst, jan van der 14 / 56 1405 1440 1441
florijs paedze 9 / 30 1430 1440 1441
poelgeest, gerijt van 9 / 64 1419 1440 1441
scoten, ijsbrant van 4 / 53 1438 1440 1441
spaarnwoude 20 / 27 1416 1438 1441
stoeling 2 / 3 1423 1423 1441
zwieten, boudijn van 8 / 37 1430 1440 1441

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl