Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1284
OAR records in next Year

 

 

Record #494     Date       top of page
1284-11-13
Location Type of Document
OAR12, 068r-b-068v
OAR13, 16r-a
Vonnis
Text
[021] Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wij onsen getruuen luden die wonachtich sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch des heren ambocht van Brederoeden, in Snidelwijck heren Dircx ambocht van Sassenem, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Snidewijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn alder gedaen rechte ende alder gedaen vriheit dat sij die duer die leget ter Goude inder sluse opten Rijn wt doen [68v] mogen ende afnemen altois in der manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tiegens dat somer water bewaren tlant dat leget bij beide zijden vander Goude. Ende die waterkeer sal gaen vanden Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goetduncket ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scoute van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworenen den waterkeer te deilen eer ment ane vaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten recht hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die gene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vryheit ende des rechts so hebn wij desen brief bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren mcc ende lxxxiiii des manendage na sinte Mather dach.
English Summary
Grant Alphen, Randenburg, Snijdelwijk; Groesnwaard, Splinters Ambacht uten Waard the right to remove the sluice gate in the Gouwesluis at the Oude Rijn in Alphen as well as other rights associated with the Gouwe.
Keywords
floris v, count; alphen; randenburg; snijdelwijk; groenswaard; splinters ambacht uten waard; gouwe; sluices; rijn; removal of sluice; gouwesluis; waterkering; kroosheemraden; schouten; morgen morgensgelijk; schouwen; bridges
Notes
This old charter was used in a matter dating from 1446 -- see record #221. See also OAR14, 15r-d -- continued in 16v-a, 19v-d, 22r-a, 27r-b, 32r-b, 34r-a, 37r-a, 38r-e, 40r-b. There is another copy of the charter in OAR3588.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 1 / 44     1330
bridges 1 / 54     1406
floris v, count 1 / 5     1286
gouwe 1 / 10     1356
gouwesluis 1 / 12     1356
groenswaard 1 / 15     1330
kroosheemraden 1 / 84     1356
morgen morgensgelijk 1 / 17     1356
randenburg 1 / 11     1330
removal of sluice 1 / 3     1446
rijn 1 / 30     1363
schouten 1 / 88     1356
schouwen 1 / 101     1286
sluices 2 / 68 1253 1253 1356
snijdelwijk 1 / 13     1330
splinters ambacht uten waard 1 / 2     1446
waterkering 1 / 5     1356

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl