vorige Buurt: 171.West Kleienburg 172. Baronie van Lindenbos volgende Buurt: 208.Morspoort

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op den houck van de Cruysstraet / loopende lanx d'eene sijde van de Cleyweech tot opten houck van de Steenstraet / voorts bij de Beestemarct henen tot op den houck van de Narmstraet / voorts d'eene sijde heenen tot op den houck van de Cruysstraet voorseyt.

(SA II 1216 fol. 55 - 55 vso, 24-06-1621)

Die van de Gerechte der stadt Leyden hebben om goede insichten de voors. gebuyrte bij provisie bijgevoucht de huysen beginnende van de Cleystrate / gelegen aen de oostsijde van de Cruysstrate / tot aen den houck van de Narmstrate / mitsgaders het straetgen van Fabiaen Fromault ende de huysen daerinne ten wederzijden gelegen daeronder mede begrepen.

(SA II 1216 fol. 55 vso, i.m. 26-09-1624)

Geschiedenis:

Is op 24-06-1621 op verzoek van de buren door het stadsbestuur gesticht. Drie jaar later worden de huizen aan de oostzijde van de Kruisstraat tussen de Cleystraat (nu Morsstraat) en de Narmstraat aan de buurt toegevoegd.

(SA II 1216 fol. 55 vso, i.m. 26-09-1624)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Coolhoven, Jan Pouwelsz. van - 24-06-1621 1  
Booten, Jan Jansz. van - 06-09-1635 1 *
Vossenvelt, Cornelis Heeren van - 28-02-1647 1  
Tongeren, Lambert (van) - 10-11-1655 3  
Tongeren, Jacobus van - 15-05-1692 1 v  
Flaman, Jacobus - 26-02-1705 2  
Musquetier, Johannes - 07-05-1722 1  
Wallencourt, Franchois de - 06-04-1724 1 v  
Musketier, Jan Daniel - 14-12-1730 1 v  
Vermey, Jacobus - 23-07-1737 1 v  
Vennekool, Matthijs - 05-11-1739 2 v  
Rammeloo, Pieter - 19-09-1754 1  
Hamer, Gerrit de - 05-12-1776 1  
Teen, Orbert van der - 08-05-1794 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl