NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Bon  

 

Burchstreng     p1561_bon_Burchstreng

 

Burchstreng  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Mathysz Burchstreng Burchstreng 1 225 18 18-0-0 kistenmaker       kistenmaker Eig.             Gerryt Mathysz 1509
Reyer Jansz van Naerden Burchstreng Burchstreng 2 225 16 16-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Reyer Jansz van Naerden 1510
Dirck Jansz Burchstreng Burchstreng 3 225 12 12-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Dirck Jansz 1511
Symon Symonsz Burchstreng Burchstreng 4 225 10 10-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Symon Symonsz 1512
Aeltgen Burchstreng Burchstreng 5 225 25 25-0-0     Jan Kocken weduwe   Eig.             Aeltgen 1513
Allaert Quyrinsz Burchstreng Burchstreng 6 225 25 25-0-0           Eig.             Allaert Quyrinsz 1514
Nelle Jansdr Burchstreng Burchstreng 7 225 28 28-0-0           Eig.             Nelle Jansdr 1515
Cornelis Reyersz, heer Burchstreng Burchstreng 8 225 28 28-0-0           Eig.             Cornelis Reyersz, heer 1516
Martyn Dircxz Burchstreng Burchstreng 9 226 15 15-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Martyn Dircxz 1517
Willem Jan Reyersz [van Heemskerk] Burchstreng Burchstreng 10 226 120 120-0-0 [brouwer]       [brouwer] Eig.             Willem Jan Reyersz [van Heemskerk] 1518
Jan Gerryt[sz] van Leydersdorp Burchstreng Burchstreng 11 226 22 22-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Jan Gerryt[sz] van Leydersdorp 1519
Symon Pietersz [van der Mije], mr Burchstreng Burchstreng 12 226 18 18-0-0 [barbier]       [barbier] Eig.             Symon Pietersz [van der Mije], mr 1520
Pieter Eeuwoutsz Burchstreng Burchstreng 13 226 24 24-0-0 lapverver       lapverver Huur Schout Van Leiden           Pieter Eeuwoutsz 1521
Haesgen Willemsdr Burchstreng Burchstreng 14 226 20 20-0-0           Eig.             Haesgen Willemsdr 1522
Beatris Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 15 226 40 40-0-0     Dirck Jansz, jonge weduwe   Eig.             Beatris Gerrytsdr 1523
Vranck Willemsz Burchstreng Burchstreng 16 226 25 25-0-0 verver       verver Eig.             Vranck Willemsz 1524
Allaert Jacobsz de Haes Burchstreng Burchstreng 17 226 28 28-0-0 coman       coman Eig.             Allaert Jacobsz de Haes 1525
Florys [Jansz] van Thol, mr Burchstreng Burchstreng 18 227 18 18-0-0           Eig.             Florys [Jansz] van Thol, mr 1526
Jacob Claesz Burchstreng Burchstreng 19 227 46 46-0-0 houtkoper     kinderen houtkoper Eig.             Jacob Claesz 1527
Wyntgen Burchstreng Burchstreng 20 227 30 30-0-0     Jan Heyen weduwe   Eig.             Wyntgen 1528
Jan, mr Burchstreng Burchstreng 21 227 14 14-0-0 steenhouwer       steenhouwer Eig.             Jan, mr 1529
Waernaert Anthonisz Burchstreng Burchstreng 22 227 18 18-0-0 [lantarenmaker]       [lantarenmaker] Eig.             Waernaert Anthonisz 1530
Reyer Jacobsz Burchstreng Burchstreng 23 227 16 16-0-0 koperslager       koperslager Eig.             Reyer Jacobsz 1531
Claes Sebastiaensz Burchstreng Burchstreng 24 227 20 20-0-0 smid jaarlijkse huur 20 pond, maar een kwart jaar leeg     smid Eig.             Claes Sebastiaensz 1532
Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk], oude Burchstreng Burchstreng 25 227 38 38-0-0       kinderen   Eig.             Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk], oude 1533
Jan Splintersz Burchstreng Burchstreng 26 227 28 28-0-0 bakker       bakker Eig.             Jan Splintersz 1534
Jacob Dircxz Burchstreng Burchstreng 27 228 28 28-0-0 [kistenmaker] in het claverblat     [kistenmaker] Eig.             Jacob Dircxz 1535
Jaspar Jansz Burchstreng Burchstreng 28 228 25 25-0-0 koekenbakker half jaar, ander half joachim van camp hoetmaicker     koekenbakker Huur Lysbeth mathys       kinderen   Jaspar Jansz 1536
Marytgen Burchstreng Burchstreng 29 228 26 26-0-0 [pottebakkersweduwe]   Geerlof Pietersz weduwe [pottebakkersweduwe] Eig.             Marytgen 1537
Willem Aerntsz [van Dam] Burchstreng Burchstreng 30 228 70 70-0-0 brouwer       brouwer Eig.             Willem Aerntsz [van Dam] 1538
Baertgen Gerrytsdr Burchstreng Burchstreng 31 228 28 28-0-0           Eig.             Baertgen Gerrytsdr 1539
Mees Havicxz Burchstreng Burchstreng 32 228 20 20-0-0 tingieter       tingieter Eig.             Mees Havicxz 1540
Hubrecht Jacobsz Burchstreng Burchstreng 33 228 40 40-0-0 tingieter half jaar, ander half jaspar jansz kouckebacker     tingieter Eig.             Hubrecht Jacobsz 1541
Erasmus Korsz Burchstreng Burchstreng 34 228 22 22-0-0 droogscheerder eigenaar te delft     droogscheerder Huur Huych de Groot           Erasmus Korsz 1542
Yde Dircxdr Burchstreng Burchstreng 35 229 75 75-0-0   3 huizen Florys Jacobsz weduwe   Eig.             Yde Dircxdr 1543
Andries Allaertsz Burchstreng Burchstreng 36 229 11 11-0-0 boomgaardman       boomgaardman Eig.             Andries Allaertsz 1544
Lourys Claeszdr Burchstreng Burchstreng 37 229 15 15-0-0           Eig.             Lourys Claeszdr 1545
Jan Dircxz Burchstreng Burchstreng 38 229 15 15-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Jan Dircxz 1546
Pieter Willeboortsz Burchstreng Burchstreng 39 229 11 11-0-0 droogscheerder       droogscheerder Eig.             Pieter Willeboortsz 1547
Dirck Jacobsz [van Uitgeest] Burchstreng Burchstreng 40 229 28 28-0-0 korenkoper       korenkoper Eig.             Dirck Jacobsz [van Uitgeest] 1548
Jan Cornelisz Burchstreng Burchstreng 41 229 18 18-0-0 warmoesman       warmoesman Eig.             Jan Cornelisz 1549
Marytgen de Vrye Burchstreng Burchstreng 42 229 28 28-0-0           Eig.             Marytgen de Vrye 1550
Jan Jacobsz van der Graft Burchstreng Burchstreng 43 229 28 28-0-0 [lakenkoper]       [lakenkoper] Eig.             Jan Jacobsz van der Graft 1551
Andries Jansz Burchstreng Burchstreng 44 230 20 20-0-0 droogscheerder       droogscheerder Huur Claes Gerrytsz van Dorp           Andries Jansz 1552
Pieter Dircxz [Fransz] Gool Burchstreng Burchstreng 45 230 26 26-0-0 [drapier]       [drapier] Eig.             Pieter Dircxz [Fransz] Gool 1553
Frans Bartholomeeusz Burchstreng Burchstreng 46 230 18 18-0-0 [droogscheerder]       [droogscheerder] Huur Huych Andriesz           Frans Bartholomeeusz 1554
Cornelis Huygenz [van Torenvliet] Burchstreng Burchstreng 47 230 48 48-0-0   2 huizen, eigenaar is zijn vader       Huur Huych Andriesz           Cornelis Huygenz [van Torenvliet] 1555
Huych Andriesz Burchstreng Burchstreng 48 230 28 28-0-0 [lakenkoper, wantsnijder]       [lakenkoper, wantsnijder] Eig.             Huych Andriesz 1556
Jacob Ysbrantsz [van Brenen] Burchstreng Burchstreng 49 230 32 32-0-0 lakenkoper, [wantsnijder]       lakenkoper, [wantsnijder] Eig.             Jacob Ysbrantsz [van Brenen] 1557

 

Coornbrugsteeg, andere zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gerryt Andriesz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 98 237 13 13-0-0   eigenaar in het claverblat       Huur Jacob Dircxz           Gerryt Andriesz 1606
Adriaen, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 99 237 13 13-0-0 barbier       barbier Eig.             Adriaen, mr 1607
Niesgen Lucasdr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 100 237 8 8-0-0           Eig.             Niesgen Lucasdr 1608
Jan Gerrytsz Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 101 237 11 11-0-0 hoeymaker       hoeymaker Huur Claes Huygenz   bontwerker       Jan Gerrytsz 1609
Jan Cornelisz, mr Burchstreng Coornbrugsteeg, andere zijde 102 237 9 9-0-0           Eig.             Jan Cornelisz, mr 1610

 

Coornbrugsteeg, ene zijde  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Willem Cornelisz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 94 236 6,5 6-10-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Willem Cornelisz 1602
Lucas Jansz Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 95 236 6,5 6-10-0 schilder       schilder Eig.             Lucas Jansz 1603
Gysbert Gerytsz, heer Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 96 236 15 15-0-0 kannunnik       kannunnik Eig.             Gysbert Gerytsz, heer 1604
Geertgen Jorysdr Burchstreng Coornbrugsteeg, ene zijde 97 237 12 12-0-0           Eig.             Geertgen Jorysdr 1605

 

Kerkhof  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Nicolaes Mahu Van Cameryck Burchstreng Kerkhof 81 234 20 20-0-0           Eig.             Nicolaes Mahu Van Cameryck 1589
Joost van Thol, heer Burchstreng Kerkhof 82 234 10 10-0-0 [priester]       [priester] Eig.             Joost van Thol, heer 1590
Grietgen Jansdr Burchstreng Kerkhof 83 235 5 5-0-0           Huur Crispiaen, heer   priester       Grietgen Jansdr 1591
Cornelis Vranckenz Burchstreng Kerkhof 84 235 12 12-0-0           Huur Crispiaen, heer   priester       Cornelis Vranckenz 1592
Grietgen Claesdr Burchstreng Kerkhof 85 235 7 7-0-0           Eig.             Grietgen Claesdr 1593
Baertgen [Gerytsdr] Heyen Burchstreng Kerkhof 109 238 20 20-0-0   2 huizen       Eig.             Baertgen [Gerytsdr] Heyen 1617
Steenloods Burchstreng Kerkhof 110 238 0 0-0-0           Eig. Sint Pancraeskerk           Steenloods 1618
Aefgen Burchstreng Kerkhof 111 238 10 10-0-0 [boekprintersweduwe]   Pieter Jansz weduwe [boekprintersweduwe] Eig.             Aefgen 1619
Neeltgen Jansdr Burchstreng Kerkhof 112 239 9 9-0-0           Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Neeltgen Jansdr 1620
Dieuwer Symonsdr Burchstreng Kerkhof 113 239 5,5 5-10-0           Huur Sacramentsgilde           Dieuwer Symonsdr 1621
Aechte Ysbrantsdr Burchstreng Kerkhof 114 239 5 5-0-0   tot haar leven       Eig.             Aechte Ysbrantsdr 1622
Jan Dircxz Burchstreng Kerkhof 115 239 8 8-0-0 lindewever eigenaar van santen     lindewever Huur Cornelis Woutersz   goudsmid       Jan Dircxz 1623
Jan Claesz Burchstreng Kerkhof 116 239 8 8-0-0 verversknecht eigenaar in de gouden hoorn     verversknecht Huur Cornelis Willemsz           Jan Claesz 1624
Meynsgen Woutersdr Burchstreng Kerkhof 117 239 10 10-0-0           Eig.             Meynsgen Woutersdr 1625
Jan Jacobsz Burchstreng Kerkhof 118 239 10 10-0-0 brouwersknecht       brouwersknecht Huur Florys van Thol, mr           Jan Jacobsz 1626

 

Nieuwstraat  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Gysbert Gerrytsz Burchstreng Nieuwstraat 86 235 8 8-0-0 schoenlapper       schoenlapper Eig.             Gysbert Gerrytsz 1594
Marytgen van Bancken Burchstreng Nieuwstraat 87 235 9 9-0-0           Huur Jacob van Endegeest, mr           Marytgen van Bancken 1595
Adriaen Engelsz Burchstreng Nieuwstraat 88 235 10 10-0-0 snijder       snijder Eig.             Adriaen Engelsz 1596
Heyndrick van Craecken Burchstreng Nieuwstraat 89 235 28 28-0-0   half jaar, ander half leeg       Huur Jacob van Endegeest, mr           Heyndrick van Craecken 1597
Gerryt Jansz, heer Burchstreng Nieuwstraat 90 236 36 36-0-0 [kannunnik] met zijn broer jacob jansz priester tot `haer levene'     [kannunnik] Eig.             Gerryt Jansz, heer 1598
Jacob van Endegeest, mr Burchstreng Nieuwstraat 91 236 28 28-0-0 [priester]       [priester] Eig.             Jacob van Endegeest, mr 1599
Jannetgen Burchstreng Nieuwstraat 92 236 15 15-0-0     Claes Andriesz weduwe   Eig.             Jannetgen 1600
Aeltgen Claesdr Burchstreng Nieuwstraat 93 236 10 10-0-0     Gerryt Fransz weduwe   Eig.             Aeltgen Claesdr 1601
Neeltgen Thymansdr Burchstreng Nieuwstraat 103 237 10 10-0-0 waslichter       waslichter Eig.             Neeltgen Thymansdr 1611
Dorothea Cornelisdr Burchstreng Nieuwstraat 104 238 9 9-0-0           Huur Annetgen     Betgen, cooman     Dorothea Cornelisdr 1612
Bouwen Pietersz Burchstreng Nieuwstraat 105 238 9,75 9-15-0 kistenmaker       kistenmaker Huur Claes Sebastiaensz   smid       Bouwen Pietersz 1613
Ae[ltgen] Pietersdr Burchstreng Nieuwstraat 106 238 10 10-0-0 [naaister]       [naaister] Eig.             Ae[ltgen] Pietersdr 1614
Jannetgen Burchstreng Nieuwstraat 107 238 10 10-0-0     Henrick Woutersz weduwe   Eig.             Jannetgen 1615
Pieter Jacobsz Burchstreng Nieuwstraat 108 238 7 7-0-0 boekwerker       boekwerker Eig.             Pieter Jacobsz 1616
Cornelis van Oy Burchstreng Nieuwstraat 119 240 8,5 8-10-0           Huur Reyer Jansz   droogscheerder       Cornelis van Oy 1627
Jacob Mathysz Burchstreng Nieuwstraat 120 240 8 8-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Jacob Mathysz 1628
Dieuwer Aerntsdr Burchstreng Nieuwstraat 121 240 3,57 3-11-6           Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Dieuwer Aerntsdr 1629
Dirck [Gillisz] van Heussen Burchstreng Nieuwstraat 122 240 21 21-0-0 [drapier] eigenares is zijn moeder     [drapier] Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Dirck [Gillisz] van Heussen 1630
Gerryt Thysz den Houdtuyn Burchstreng Nieuwstraat 123 240 15 15-0-0           Huur Beatris     Dirck Jansz, jonge weduwe   Gerryt Thysz den Houdtuyn 1631

 

Oude Rijn  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Kathryn Jorysdr Burchstreng Oude Rijn 50 230 0 0-0-0           Huur Huych Andriesz           Kathryn Jorysdr 1558
Cornelis Adriaensz Burchstreng Oude Rijn 51 231 8,5 8-10-0           Huur Huych Andriesz           Cornelis Adriaensz 1559
Rycklant Burchstreng Oude Rijn 52 231 54 54-0-0 brouwersweduwe   Frans Jansz weduwe brouwersweduwe Eig.             Rycklant 1560
Jan van Ryswyck Burchstreng Oude Rijn 53 231 18 18-0-0           Eig.             Jan van Ryswyck 1561
Willem Jansz Haserswoude Burchstreng Oude Rijn 54 231 7,75 7-15-0           Huur Jan van Ryswyck           Willem Jansz Haserswoude 1562
Fop Pietersz Burchstreng Oude Rijn 55 231 8 8-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Fop Pietersz 1563
Gysbert van der Voort Burchstreng Oude Rijn 56 231 9 9-0-0           Huur Aechte Pietersdr           Gysbert van der Voort 1564
Evert Jansz Burchstreng Oude Rijn 57 231 7 7-0-0 metselaar       metselaar Eig.             Evert Jansz 1565
Claes Claesz Burchstreng Oude Rijn 58 231 7 7-0-0 stoeldraaier       stoeldraaier Eig.             Claes Claesz 1566
Cornelis Willemsz Burchstreng Oude Rijn 59 232 8 8-0-0 schipper       schipper Eig.             Cornelis Willemsz 1567
Heyndrick Harmansz Burchstreng Oude Rijn 60 232 10 10-0-0 kuiper       kuiper Eig.             Heyndrick Harmansz 1568
Pieter Meesz Burchstreng Oude Rijn 61 232 10 10-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Pieter Meesz 1569
Dirck Jansz Burchstreng Oude Rijn 62 232 7 7-0-0 timmerman       timmerman Eig.             Dirck Jansz 1570
Harman Heyndricxz Burchstreng Oude Rijn 63 232 10 10-0-0 kuiper 3de deel     kuiper Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Harman Heyndricxz 1571
Joost Jansz Burchstreng Oude Rijn 64 232 8 8-0-0 kuiper 3de deel     kuiper Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Joost Jansz 1572
Willem Jacobsz Burchstreng Oude Rijn 65 232 10 10-0-0 kistenmaker       kistenmaker Huur Adriaen Engelsz           Willem Jacobsz 1573
Jacob Jacobsz Gootcoop Burchstreng Oude Rijn 66 232 10 10-0-0           Huur Kors Michielsz           Jacob Jacobsz Gootcoop 1574
Cornelis Gysbertsz [van Dorp] Burchstreng Oude Rijn 67 232 20 20-0-0 coman       coman Eig.             Cornelis Gysbertsz [van Dorp] 1575

 

Sint Pancraeskerkgraft  
Naam Bon Straat Nr Fol Bedrag -s-p Beroep Aantekeningen Naam Relatie Staat Beroep Relatie Bezit Naam Eigenaar Staat Beroep Naam Relatie Eig. Staat Beroep Naam Volgnr
Lambert Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 68 233 10 10-0-0 steenplaatser       steenplaatser Eig.             Lambert 1576
Cristiaen, heer Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 69 233 15 15-0-0 priester 3de deel     priester Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Cristiaen, heer 1577
Aelbrecht Garbrantsz Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 70 233 8 8-0-0 mandenmaker       mandenmaker Eig.             Aelbrecht Garbrantsz 1578
Jannetgen Allaertsdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 71 233 9 9-0-0   tot haar lijf, 3de deel       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Jannetgen Allaertsdr 1579
Kathryn Pietersdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 72 233 12 12-0-0   tot haar lijf, 3de deel       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Kathryn Pietersdr 1580
Jannetgen Gerrytsdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 73 233 5 5-0-0   tot haar lijf       Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Jannetgen Gerrytsdr 1581
Geertgen Jansdr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 74 233 5 5-0-0   tot haar lijf       Huur             Geertgen Jansdr 1582
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 75 234 0 0-0-0           Eig.             Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 1583
Jan Willemsz, heer Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 76 234 16 16-0-0 priester 3de deel     priester Huur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis           Jan Willemsz, heer 1584
Ysabella van Diemen, jkv Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 77 234 25 25-0-0   half jaar f 12, ander half dieloff adriaensz f 13       Huur Florys van Oy           Ysabella van Diemen, jkv 1585
Cornelis Baroen, mr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 78 234 20 20-0-0 [kannunnik]       [kannunnik] Eig.             Cornelis Baroen, mr 1586
Gerryt Jansz, heer Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 79 234 12 12-0-0 priester eigenaar in den haege     priester Huur Cornelis Joachimsz           Gerryt Jansz, heer 1587
Melis van Oy, mr Burchstreng Sint Pancraeskerkgraft 80 234 24 24-0-0 deken rijnland       deken rijnland Eig.             Melis van Oy, mr 1588

 

Burchstreng     p1561_bon_Burchstreng

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl