vorige Buurt: 197.Rijk der Overbatavieren 198. Rijk der Nederbatavieren volgende Buurt: 199.Singelsoord

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de geheele Batestrate ten wederzijden

(SA II inv. nr 1216 fol. 54, 17-10-1621)

Geschiedenis:

Op 17-10-1621 gesticht als afsplitsing van de buurt Rijk der Batavieren

(SA II inv. nr 1216 fol. 54, 17-10-1621)

In 1624 beklagen de geburen zich over de absentie van hun heer, Jan de Winter, die al geruime tijd buiten de stad verblijft. Door zijn afwezigheid is de buurt sonder behoorlijcke regelement ende ordre geweest. Men verzoekt dat in dese gelegentheyt van de heete sieckte (de pest) een ander heer in sijn plaetse soude werden gestel (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 73, 14-11-1624)

In 1743 zegt Jan Vermoudt, raad der gebuurte, dat de heer en thesaurier naar elders zijn verhuisd en dat hij als enige bestuurder is overgebleven. De buurt telt echter slechts 24 huizen die óf niet, óf door seer geringe mensen worden bewoond, zodat er nauwelijks inkomsten zijn. Het kastegoed bedraagt nog maar twee cesthalven (d.w.z. twee ruiterschellingen die samen een waarde hebben van 11 stuivers), waarmee de buurtknecht moet worden betaald. Vermoudt verzoekt om de buurt op te heffen en te verdelen onder de buurten Rijk der Overbatavieren en Singelsoord. Het Gerecht gaat akkoord. De achttien huizen aan de noordzijde van de Baatstraat worden aan de buurt Rijk der Overbatavieren toegevoegd, de overige zes huizen aan de zuidzijde van de Baatstraat komen bij Singelsoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 136).

(SA II 120 fol. 46, 21-06-1743)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Winter, Jan de - 17-10-1621 - o *
Clercq, Salomon de - 14-11-1624 1  
Meerwijck, Arent Cornelisz. van - 28-11-1624 1 *
Coopman, Michiel - 25-10-1635 1  
Staverinus, Cornelis - 12-10-1657 2  
Fyon, Claes - 14-03-1658 1  
Pousin, Garnier - 08-05-1659 1 o  
Brugge, Jan van der - 13-05-1666 4 v  
Rademaecker, Jacob - 16-04-1671 1  
Poos, Nicolaes de - 08-01-1682 1  
Tonisz., Lambert - 22-01-1685 2 *
Lodewycxz., Gerrit - 28-06-1691 2  
Stevensz., Jan - 06-06-1697 1  
Bremer, Jochem - 29-05-1717 1  
Heeback, Jean - 21-05-1728 1 v  
Porsie, Moses - 10-12-1733 1 v  
Bekellingh, Willem - 27-08-1735 1 v  
Sinteman, Matthijs - 07-06-1736 1 v  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl