VAN DER BURCH

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN DER BURCH

I. CLAAS VAN DER BURCH

functie:

gasthuismr. 1343-44, 44-45, 45-46, 47-48.

woonhuis:

een hofstad te Leiden, gehuurd van de graaf voor 18 p. p.j. verm. 1334-63 (Hamaker, Rek. Holl., II 38, GvH. 19 f. 11v. en 67v.).

familie:

tr. Margriet (Ga. 440 f. 17). Zoon:

II. HUGE CLAASZ. VAN DER BURCH

ovl. voor 26 juni 1408, wrsch. in dat jaar (Charters Warmond 14; Weesk. 608 f. 32).

functies:

schepen 1363-64, 64-65; gasthuismr. 66-67; H. Geestmr. 1368-69, 1370; burgemr. 1372-73, 83-84, 91-92.

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 1 apr. 1359; hierop had mr. Andries Hein Honghersz. 1 £ pay. rente (Ke. 1038); verm. in een belending 14 mrt. 1373 (Ke. 415 f. 36v.). Verm. van zijn steeg 10 mei 1395 (GvH. 228 f. 169).

landbezit:

* land te Zoeterwoude, 26 juni 1408 verm. in handen van zijn vrouw en zoon Hendrik (Charters Warmond 14).

* 1398-99 een erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan in St. Pietershoeve, belast met een rente t.b.v. St. Pieterskerk; 1407-08 in andere handen (Ke. 323 (1) f. 7v. t/m (7) f. 10v.).

* 1398-99 een erf als voren, 1409-10 in andere handen (Ke. 323 (1) f. 8 t/m (8) f. 10v.).

* 1398-99 een erf als voren, 1401-02 in andere handen (Ke. 323 (1) f. 8 t/m (4) f. 11).

* 1401-02 een erf als voren, 1402-03 in andere handen (Ke. 323 (4) f. 10v. en (5) f. 14v.).

rentebezit:

* 26 s.pay. op een erf aan St. Nicolaasgracht, verkocht 29 juni 1388 (Ke. 416 f. 56).

* 2 maal 5 s.g.g. op een huis en erf te Leiden bij de Rijn, voor 1380 geschonken aan de H. Geest (W. 1765 f. 10v.).

borgstelling:

* 3 mei 1396 Beatrix Gerbrand Boudijnsz. wed. (Secr. 19 f. 108).

* 4 apr. 1402 Willem heren Alemansz. (Secr. 84 f. 249).

varia:

zegel: een klok in het hartschild, vergezeld van 3 meerbladeren (2:1) (11 sep. 1363, Ke. 620; zie dat van Huge Andriesz. van der Burch onder Die Milde). Voogd over de kinderen van zijn dr. Margriet sedert 1397 (Weesk. 608 f. 1v.).

familie:

als maag van Floris van Rijsoirde 15 mei 1396 en 3 jan. 1397 bij de verzoening inzake de moord op deze betrokken (zie Gerrit Alewijnsz. c.s.). Verm. 13 juni 1404 als erfgenaam van heer Pieter Claasz. (van Berkenrise) samen met Jan en Huge Claasz. (Ga. 455 f. 67 en 67v.); was in 1371 onder de magen van Huge Gibenneve (RA. 2a Aanhangsel f. 1 d.i. Blok, Rechtsbronnen, 27). tr. Ermtruud (Kam, 'Memorieboek', 191), tr. 2e Margriet (Ga. 440 f. 17). Margriet vermaakte St. Catharinagasthuis voor memoriediensten 31 juli 1410 een rente van 1 £ pay. op een huis en erf op het Nieuwland (Ga. 455 f. 74v.). 1409-10 kocht zij een huis en erf waarop een rente rustte t.g.v. de St. Pieterskerk; in 1412-13 was dit in andere handen (Ke. 323 (8) f. 11 en 15v.; 323 (9)). Margriet kocht 2 juli 1409 17 hond 12 gaard 9½ voet land te Oegstgeest van Dirk van Alkemade Hendriksz. (RAZH, Familiearchief Cousebant 1006 f. 16v.). Kinderen:

1. Claas van der Burch Hugenz.

functie:

homan van het Wanthuisvierendeel ca. 1405 (Secr. 84 f. 270v. en 236v.).

woonhuis:

Claas Betgens huis, waarop 10 s.g.g. rente rustte t.b.v. mr. Pieter Michielsz.'s kinderen en Floris die Meyer (ca. 28 okt. 1391, Secr. 84 f. 36).

huisbezit:

een huis en erf aan de Vollersgracht, verkocht 16 apr. 1395 (Ke. 652).

landbezit:

7 morgen met de ½ woning, op onbekende plaats, opbrengend 9 gouden Franse kronen, 5 hoenders, 1 vette gans p.j. Verkocht aan zijn zwager mr. Gerrit Pieter Dirksz.z. (Ke. 322 f. 28).

rentebezit:

* 28 nov. 1403 45 s. 4 p.pay. pandrente op Jan Simonsz.'s huis en erf (RA. 50 f. 54).

* 10 juli 1404 8 £ 2 s. 3 p. 1 hallinc pay. pandrente op voornoemd huis (oorspr. schuldbrief 18 nobel; RA. 50 f. 54).

familie:

tr. Baerte, dochter van Pieter Dirksz. (zie van Poelgeest).

2. mr. Hendrik Huge Claasz.z.

functie:

clericus, notaris, verm. 26 juni 1408-27 sep. 1413 (Charters Warmond 14 en 69a; Ga. 455 f. 61v.).

opleiding:

magister (Charters Warmond 14).

landbezit:

land te Zoeterwoude, verm. 26 juni 1408, afkomstig van zijn vader en samen met zijn moeder bezeten (Charters Warmond 14).

varia:

nam 1408 de voogdij over de kinderen van zijn zr. Margriet over van zijn vader (Weesk. 608 f. 32).

3. Alide Hugendr.

tr. 1400 N.N. (Weesk. 608 f. 14).

4. Margriet

wrsch. ovl. voor haar man (Weesk. 608 nergens verm. als in leven zijnde). tr. Jan Jacobsz. Blijfhier (Weesk. 608 f. 1v.; zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl