HUGE SCREVEL(SZ. VAN HOLIDE)

 

Previous PageHome PageNext Page


HUGE SCREVEL(SZ. VAN HOLIDE)

functie:

burgemr. van Schiedam 1417 (Hoek, 'Twee middeleeuwse hofsteden', 154).

beroep:

verwer (1394-97, Weesk. 608 f. 8v.; Ga. 334 (2) f. 12v.); leverde zand (1412-13; Ke. 323 (9) f. 22v.).

(woon?)huisbezit:

* een huis en erf in Zevenhuizen, verm. 1399-1400 (Rek. Lei., 80).

* ½ huis en erf tussen Nieuwe Vollersgracht en Hoeflaan, St. Pieterskerk bezat hierop een rente, 1402-03 verkocht (Ke. 323 (1) f. 7v., en volgende rek., (5) f. 18 en (6) f. 10).

* een huis en erf te Leiden, 1407 verkocht door het gerecht tegen 65 nobel, hierop waren de volgende renten gevestigd (RA. 50 f. 57):

- 10 s. 8 p.pay. met houde t.b.v. IJsbrand van der Laen;

- 40 s.g.g. t.b.v. Willem Jan Willemsz.z.;

- 4 s.g.g. t.b.v. Jan Jacobsz.;

- 4 £ (g.g.?) t.b.v. IJmmezoet (zijn zr., RA. 50 f. 59).

- 9 s. 7 p.pay. pandrente en een rente van 4 £ 19 s.pay. t.b.v. Pieter Buytewech;

- een schuldbrief van 30 Gentse nobel t.b.v. Willem Jansz. Vos;

- 6 s. 3 p.g.g. pandrente t.b.v. Pieter Buytewech;

- 5 £ 15 s. 4 p. pandrente t.b.v. Pieter Buytewech Dirksz.;

- 57 s. 2 p.pay. pandrente t.b.v. Gijsbrecht Wit;

- 12 Eng. nobel schuldbrief t.b.v. Claas die Bruun Woutersz.;

- 35 s. 1 p.pay. pandbrief t.b.v. Pieter Buytewech;

- 6 s.g.g. pandbrief t.b.v. Willem Jan Willemsz.z.;

- 12 s. 4 p. 1 hallinc (g.g.?) pandbrief t.b.v. IJmmezoet en

- 9 s. (g.g.?) pandbrief t.b.v. Gijsbrecht Wit;

op een daarbij gelegen erf had Willem Vos Eversz. 9 s. 4 p. (g.g.?). Ook het voorhuis met voor- en achtererf werd verkocht, voor 28½ nobel; hierop bleef 12 p. met houde gevestigd t.b.v. St. Pieterskerk en 40 s.pay. t.b.v. Nan van Lis.

landbezit:

* 9 feb. 1381 van de Riedijcse weyde te Vlaardingen; 1390 beleend met ledige hand (GvH. 226 f. 182, 708 f. 7v.); 6 mrt. 1406 in andere handen (GvH. 230 f. 22v.).

* 1401-02 een erf tussen Molengracht en Nieuwe Vollersgracht, 1409-10 in andere handen; St. Pieterskerk bezat hierop een rente (Ke. 323 (4) f. 12v., (5) f. 14 en volgende rek., (8) f. 10).

rentebezit:

12 juni 1388 9 s. 4 p. pandrente (RA. 50 f. 18v.).

borgstelling:

25 nov. 1389 Leids poorter met 32 £ en Dirk Poes Jansz. van Leyden als borg (Secr. 19 f. 60); opnieuw poorter 4 juli 1408, borg: zijn trouw (Secr. 20 f. 30v.).

familie:

zoon van Screvel Hugenz. (van Holide) en Katrine (dr. van heer Gerrit Hugenz., pastoor van Vlaardingen, en Aagte Frankendr.). Zoon: Gerrit Huge van Hoyliedenz. (GvH. 709 f. 16v.; vgl. Hoek, 'Twee middeleeuwse hofsteden', 153-154). Zijn zr. was IJmmezoete (RA. 50 f. 59).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl